Teamleider Ambulante Dienst - VierTaal Den Haag

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
s-Gravenhage

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Stichting VierTaal is de instelling voor openbaar onderwijs cluster 2 in de regio Zuid-Holland. De VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking. Een deel van de leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS).

De Regio Den Haag heeft drie afdelingen:

 • De Cor Emousschool, speciaal onderwijs  
 • Het VierTaal College, speciaal voortgezet onderwijs
 • Ambulante Dienstverlening VierTaal Den Haag


De ambulante dienst begeleidt ruim 100 leerlingen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs, het team bestaat uit 17 medewerkers. De teamleider geeft leiding aan de dienst en werkt onder aansturing en eindverantwoordelijkheid van de regiodirecteur van VierTaal Den Haag. De teamleider maakt deel uit van het managementteam van de school, het managementteam bestaat uit de regiodirecteur en 4 teamleiders.

Wil je graag leidinggeven aan een team van specialisten? Vind je het leuk om deel uit te maken van een managementteam en samen met dit team verder vorm te geven aan VierTaal regio Den Haag? Heb je affiniteit met en kennis van het speciale kind met spraak/taalproblemen en zou je in het cluster 2 onderwijs willen werken?
Dan is de functie van teamleider een mooie uitdaging voor je!

Kernactiviteiten  
De teamleider:
 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de ambulante dienst
 • geeft sturing en uitvoering aan alle facetten van het kwaliteitsbeleid van de dienst
 • geeft uitvoering aan het beleid van de dienst
 • denkt mee, is mede verantwoordelijk voor het beleid
 • voert in het kader van integraal personeelsbeleid de gesprekken met de teamleden
 • bereidt (team)vergaderingen voor en zit deze voor
 • neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen

Vaardigheden  
 • kan delegeren en delen, maar ook goed knopen doorhakken
 • signaleert (nieuwe ) ontwikkelingen en kan die omzetten in handelen
 • kan de missie en visie van VierTaal en de dienst uitdragen, zowel intern als extern
 • heeft een duidelijke visie op onderwijs, begeleiding, cluster 2 en passend onderwijs
 • kan veranderingsprocessen leiden
 • stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers
 • biedt structuur; stimuleert, motiveert en houdt voeling met wat zich op de werkvloer afspeelt,
 • is een verbindende factor, zowel op zakelijk als menselijk vlak;
 • zorgt voor een open en heldere communicatie

Profiel kandidaat

Kennis en ervaring

 • ervaring in leidinggeven en coachen van een team
 • ervaring met cluster 2 en bekend met zijn positie binnen passend onderwijs is een pre
 • bij voorkeur ervaring met ambulante begeleiding
 • affiniteit met financiële en formatieve beleidsvoering

Opleidingseisen  
 • Managementopleiding of bereidheid tot het volgen hiervan
 • Meerdere jaren werkervaring binnen het (speciaal) onderwijs
 • Aanvullende opleiding op het gebied van de doelgroep of coachende vaardigheden strekt tot aanbeveling.

Geboden wordt

Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald conform de cao PO, schaal AD.
Ingangsdatum van de functie is 1 maart 2018.
Betrekkingsomvang 0,6000 wtf (0,8000 wtf is bespreekbaar).
 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu