Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Het Comenius Lyceum: de mavo/ havo/ vwo- school in Nieuw-West.
Onze school heeft circa 820 leerlingen waarvan de meeste uit onze kleurrijke wijk komen. We werken elke dag met een zeer betrokken team heel hard om onze leerlingen een goede basis te geven, hun kwaliteiten naar boven te laten komen en goede resultaten te laten behalen. Dit doen we met veel passie voor onderwijs en onze doelgroep. We besteden veel aandacht aan vorming van onze leerlingen. We nemen deel aan diverse projecten zoals Pre-University College, Giving Back, Jongerenrechtbank en IndeMix. We bieden een duidelijke structuur en een goede organisatie. Zowel extra ondersteuning bij leerproblemen als extra uitdaging geven kenmerken ons onderwijs. Extra ondersteuning bieden we bijvoorbeeld in de vorm van steunlessen, huiswerkbegeleidingsuren, motivatietrainingen en examentrainingen. Taal (Nederlands en Engels) krijgt bijzonder aandacht in de onderbouw.

We zijn gehuisvest in een geheel gerenoveerd gebouw in de Jacob Geelstraat . Het gebouw is ruim en overzichtelijk. De gangen zijn breed en de lokalen modern en functioneel. Je komt het gebouw binnen in een indrukwekkende aula waar Amsterdams stadshout is verwerkt. In het gebouw is een hele verdieping verbouwd tot een kas, met hulp van de Hortus Botanicus. We hebben een soort maatschappelijk en sociaal lab, het Ecolab, een prachtige mediatheek, goede IT-lokalen, een fitnessruimte (vooral ook voor docenten!) en ga zo maar door.  


 
Context

Het Comenius Lyceum Amsterdam is een brede school voor mavo (vmbo-gtl), havo en vwo  waar leerlingen zich veilig voelen, hun ambities waar kunnen maken en een passend diploma halen. De school staat in Amsterdam Nieuw-West en richt zich op de directe omgeving door in verbinding te staan met de buurt en het onderwijs af te stemmen op de opvoedingsidealen van de ouders.
 
We kiezen voor een teamleider die leiding geeft aan alle processen van de havo om zo een doorlopende leerlijn te bewerkstelligen en die de havoleerlingen de aandacht geeft die ze nodig hebben. Je bent het gezicht van de havo.
Landelijk maar zeker ook bij ons kent de havo-opleiding specifieke pedagogische en didactische vraagstukken die zich centreren rond het thema motivatie, opstromen en afstromen. Hoe laten we de leerlingen ‘klimmen en switchen’ (naar de theorie van de Transformatieve school)?
 
De teamleider werkt binnen de schoolleiding samen met de twee andere teamleiders, een conrector en een rector. Veel taken worden onderling verdeeld. Ook kan de teamleider terugvallen op de examencoördinator en het ondersteuningsteam. Schoolbreed werken de teamleiders aan ontwikkelingsdomeinen als taalbeleid, de balans in het normatief kader, transformatief handelen en het toetsbeleid.

Werkzaamheden
De teamleider …

 1. Is belast met de leiding van de afdeling havo en heeft daarbij de dagelijkse leiding over het onderwijs en onderwijsondersteunend personeel:
  • Draagt zorg voor de personeelszorg (inclusief beoordelingsgesprekken), het personeelsbeheer, de werving en selectie van personeel;
  • Coacht de medewerkers bij de professionele ontwikkeling;
  • Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden van de teamleden;
  • Bewaakt besluitvormingsprocessen die op het team betrekking hebben of voor het team gevolgen hebben;
  • Monitort de jaarlijkse planning en vraagt budget aan voor de afdeling;
  • Brengt samenhang tussen de diverse activiteiten en processen;
  • Zorgt voor optimale afstemming met andere teams.
 2. Stelt, indien nodig, uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen het team beschreven staan;
 3. Bewaakt het proces voor de totstandkoming van werkplannen en programma’s van toetsing en afsluiting, de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en stemt daarbij af op andere teams;
 4. Vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van het team;
 5. Ontwikkelt beleid op een afgerond thema op het terrein van bv. leerlingenzorg (zoals: mentoraat, remediale hulp, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen het team), voert het beleid uit en evalueert dit;
 6. Neemt deel aan in- en externe advies en overlegorganen aangaande het onderwijs in school;
 7. Draagt als lid van het managementteam bij aan de meningsvorming binnen de school;
 8. Adviseert de directie over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 9. Draagt ideeën en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van één of enkele deelgebieden van het onderwijs en de onderwijsorganisatie.
 10. Zorgt voor de meerjarenontwikkeling, uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs alsmede voor het zorgbeleid;
 11. Draagt bij aan het onderwijsbeleid en ontwikkeling van de school of scholengemeenschap, adviseert in dat kader de directeur over het meerjarig onderwijsbeleid en over de organisatie en inrichting en is lid van het MT;
 12. Is enthousiaste ontwikkelaar en coach binnen de thema’s Taalbeleid en Transformatie handelen.
Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 1. De teamleider werkt binnen het door de directeur vastgestelde beleid en de onderwijs wet- en regelgeving;
 2. De teamleider beslist bij/over het leidinggeven aan het team, de uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs alsmede bij beleidsontwikkeling op specifieke deelgebieden, e.d.;
 3. De teamleider legt verantwoording af aan de directeur over het gevoerde teambeleid, de ontwikkeling, uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs alsmede over de bruikbaarheid van de adviezen aan de directeur.
 4. De teamleider beslist bij/over het leidinggeven aan het team, de meerjaren ontwikkeling, uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs alsmede het zorgbeleid en bij het adviseren van de directeur over het (meerjarig) onderwijsbeleid e.d.
Kennis en vaardigheden
 1. Brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied;
 2. Kennis van algemene onderwijskundige ontwikkelingen;
 3. Vaardigheid in het ontwikkelen van onderwijsbeleid;
 4. Vaardig in het aansturen, motiveren en stimuleren van medewerkers;
 5. Management vaardigheden;
 6. Inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling
 7. Kennis van de theoretische en praktische toepassingen van het vakgebied
 8. Kennis van onderwijsmodellen en didactische concepten
 9. Kennis van pedagogiek en leerlingbegeleiding
 10. Bekwaam in situationeel leiderschap (coachend en sturend)
 11. Complexiteit en dynamiek van onderwijsveranderingen
Contacten
 1. Met de directeur en andere MT-leden om het beleid en de organisatie van het onderwijs op elkaar af te stemmen;
 2. Met medewerkers om afspraken te maken over de werkverdeling, problemen te bespreken en hen aan te spreken op de kwaliteit en het resultaat van hun werk;
 3. Met ouders van leerlingen om leer- en gedragsproblemen te bespreken en tot afspraken te komen over begeleiding, gedrag, e.d;
 4. Met deskundigen en specialisten bij leer- en gedragsproblemen om tot afstemming en afspraken te komen over inzet, aanpak en begeleiding van leerlingen
 5. Met in- en externen (onder meer met directie, collega’s, voorafgaand en vervolgonderwijs) om het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijsbeleid van de opleiding te verdedigen en/of af te stemmen.

Geboden wordt

Deze functie valt in het Zaam-beleid onder de functie “Teamleider 12”. De bijpassende schaal is LD.
De functie is voor minimaal vier dagen, 0,8 fte. Bij een volle baan bestaat 0,2 fte uit lesgevende taken.
 
Het eerste jaar is proeftijdelijk met uitzicht op vast.
 

Profiel kandidaat

Opleiding, werk- en denkniveau

Bij voorkeur een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.
Academisch denkniveau.

Competenties

 1. Leerling-/Klantgerichtheid
 2. Samenwerken
 3. Plannen en organiseren
 4. Expertise
 5. Natuurlijk overwicht
 6. Ontwikkelen van anderen
 7. Zelfinzicht, reflectie
 8. Leiderschap
 9. Visie
 10. Overtuigingskracht
 11. Probleemanalyse
 12. Motiveren

 

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'teamleider'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail