Taken en verantwoordelijkheden

Wat zijn je werkzaamheden binnen de verschillende teams?

 • Je voert intakegesprekken met het systeem, je ontwikkelt een systeemdiagnose en je brengt de mogelijkheden en beperkingen van het systeem in kaart.
 • Aan de hand van de systeemdiagnose stelt je zelfstandig een systemisch behandelplan op, waarbij je gebruik maakt van systeemtheoretische methodieken die je toepast in de systeemtherapie.
 • Je hebt een ondersteunende rol in de samenwerking met instanties zoals Jeugdzorg en voogdijzaken.
 • Je participeert in de multidisciplinaire teams en vanuit je eigen discipline lever je een brede systemische bijdrage. Daarnaast neem je deel aan casuïstiekbesprekingen en intervisiebijeenkomsten.

Tevens participeer je in de vakgroep systeemtherapeuten en lever je een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid voor naastbetrokkenen.
 
De teams waarbinnen je werkt zijn:
Als eerste de Polikliniek Volwassenen. De poliklinische behandeling van cliënten met verslavingsproblematiek is vooral gericht op genezing (herstel naar volwaardige participatie in de samenleving). De verslavingsproblematiek varieert van licht tot ernstig. De polikliniek verricht multidisciplinaire diagnostiek, doet indicatiestelling en advisering, geeft medicamenteuze behandeling, gestructureerde sociaal psychiatrische begeleiding en diverse vormen van behandeling aan cliënten, zowel individueel, systemisch- als in groepen. Daarbij is er ook aandacht voor het systeem van de cliënt. Tevens geven poliklinische hulpverleners consultatie aan andere hulpverleners, zowel binnen als buiten de organisatie. Poliklinische hulpverlening bestaat voornamelijk uit Specialistische GGZ en in mindere mate Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).
 
Daarnaast sluit je aan bij het ambulante team Jeugd (doelgroep jongeren/geen kinderen). Dit team richt zich op (risico)jongeren t/m 23 jaar, waarbij vaak sprake is van een clustering van risicofactoren die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de ontwikkeling van jongeren. Kenmerkend voor onze manier van werken is het op een proactieve wijze contact leggen met jongeren en het daarbij behorend systeem. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken, cognitieve gedragstherapie, systeemgericht - en oplossingsgericht werken. Er wordt hulp geboden op verschillende leefgebieden tegelijk; middelengebruik, gokken en of gamen, psychiatrie, lichamelijke gezondheid, systeem en psychosociale ontwikkeling.
 

Tot slot ondersteun je ook het FACT-team. Het FACT-team biedt intensieve zorg aan cliënten op meerdere levensgebieden. Het doel is om te komen tot een stabiele situatie. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het team werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken, maar ook met FACT-teams van de GGZ en met de familie van de cliënt. Ambulante begeleiding binnen FACT richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid in de situatie van de cliënt. De begeleiding strekt zich uit over meerdere gebieden zoals wonen, dagbesteding en financiën. Middels methadonbehandeling richt het team richt zich ook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatie met problemen op allerlei levensgebieden. Behandeling wordt geboden met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijk herstel en daarmee op een zinvoller bestaan met meer perspectieven.

Profiel kandidaat

Wat vragen wij van je?

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen welke is opgenomen in de GGZ DBC-beroepentabel, aangevuld met een afgeronde opleiding tot systeemtherapeut.
 • Je bent een geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).
 • Je hebt ervaring in de psychiatrie en verslavingszorg in een soortgelijke functie en je bent op de hoogte van de nieuwste behandelinzichten in de systeemtherapie.
 • Je bent contactueel en communicatief sterk, je werkt vraaggericht en oplossingsgericht en je werkt doelgericht en resultaatgericht.
 • Je kunt zowel goed zelfstandig werken als samenwerken in een multidisciplinair team en je beschikt over het vermogen tot conflicthantering.
 • Je onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl en draagt dit zelf ook uit en je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Geboden wordt

Wat bieden wij je?

 • Veel mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast biedt VNN ook een ruim aanbod aan digitale leertrajecten op GGZ thema’s en persoonlijke ontwikkeling via GGZ Ecademy en GoodHabitz. 
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 60.
 • Eerst een dienstverband voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

 

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Meer informatie

Vragen over de vacature?

Neem voor vragen over de vacature contact op met Gerda van Vredendaal, teammanager Polikliniek Assen, telefoon 06 13801565.

Sollicteren?

Je kunt reageren t/m 16 december 2020 via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst op onze website via de link: https://www.vnn.nl/werken-bij/vacatures/systeemtherapeut-1 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over VNN
 

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio.

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op vnn.nl

Synoniemen vacaturetitel

systeemtherapie, verslavingszorg, psychiatrie, poliklinisch werken, volwassenhulpverlening, jeugdhulpverlening, FACT

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van sp...

Ik wil meer weten over Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)