Wij vragen

HBO, Universitair
Reguliere baan

Taken en verantwoordelijkheden

“Iedere dag een nieuwe kans”
Lef, leiderschap, verbinder, visie, coach, inspirator.

Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling waarin aandacht voor een perspectiefrijke leeromgeving voor onze leerlingen en het team voorop staat. Je krijgt de kans om direct bij te dragen aan de veilige omgeving en betrokkenheid. Wij geloven in het leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het creëren van een omgeving die leerlingen aanmoedigt om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen. Wil jij bijdragen aan deze ontwikkelingen van zowel leerlingen als teamleden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over Het Vada College

Het Vada is een school voor speciaal onderwijs, Het Vada College voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek, gecombineerd met een licht verstandelijke beperking (LVB), waarbij de ondergrens IQ 50 is. Vaak is sprake van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel en co-morbiditeit (het tegelijkertijd hebben van twee of meer aandoeningen of stoornissen). Wij werken intensief samen met onze interne en externe stakeholders bij de ontwikkeling en gezamenlijk vormgeven van de visie op ‘een kind een plan’. Deze visie krijgt vorm in onderwijs-zorgarrangementen waarbij de ondersteuning vanuit onze school en de zorg optimaal zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van het kind en op elkaar. We bieden een gestructureerde aanpak volgens de principes van traumasensitief onderwijs en positive behaviour support en bieden o.a. door de onderwijs-zorgarrangementen net die extra hulp waardoor onze leerlingen voorbereid zijn op vervolgstappen binnen het reguliere (vervolg)onderwijs of de reguliere arbeidsmarkt. Meer weten? Kijk dan op de site van Het Vada College.

Over Saltho Onderwijs

De scholen van Saltho Onderwijs verzorgen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. In de regio Noordoost-Brabant wordt er speciaal onderwijs aan ruim 500 leerlingen gegeven op de scholen Het Dok, P.I. School Hondsberg, Het Vada, De Rietlanden en het Dieze College. Saltho Onderwijs heeft vestigingen in Eindhoven, Oisterwijk, Boxtel en ’s-Hertogenbosch. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten. Meer weten? Kijk dan op de website van Saltho Onderwijs(of via www.koraal.nl).

Over de functie
Als schoolleider geef je leiding aan een onderwijsinstelling met een team van ongeveer 30-35 personen. Je bent verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit, het leerlingbeleid, de teamontwikkeling, het personeelsbeleid maar ook het financieel beleid van jouw locatie/onderwijsinstelling. Indirect geef je ook leiding aan de zorgmedewerkers die in de onderwijs-zorgtrajecten werkzaam zijn. Natuurlijk zorg jij vanuit jouw expertise voor beleidsontwikkeling, zowel binnen de locatie als daarbuiten. Je hebt daarom regelmatig overleg met de regiodirecteur en je collega-schoolleiders, maar ook met jouw directe ketenpartners. Je wordt in je functie ondersteund door een leerkracht met coördinerende taken.

Wat je gaat doen

 • Visie-gestuurd werken:
  Door een coachende, faciliterende en inspirerende opstelling zorg je ervoor dat de resultaatafspraken uit het jaarplan gerealiseerd worden. Je creëert een klimaat waarin reflectie bijdraagt tot ontwikkelen. Je geeft voldoende nabijheid en tegelijkertijd voldoende regie en regelruimte aan de teams.
 • In relatie staan tot de omgeving:
  Je hebt oog voor vernieuwende onderwijs-zorg concepten. Ook geef je uitvoering aan de bestaande onderwijs-zorg trajecten. De school staat op het terrein van De La Salle, waar ook een nauwe samenwerking mee is. Hiernaast draag je zorg voor een doorgaande samenwerking met regulier onderwijs (zowel VO als MBO).
 • Organisatiekenmerken vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid:
  Je geeft ruimte en vertrouwen aan collega’s, maakt samen met hen resultaatafspraken waardoor er ook ruimte is voor eigen initiatieven. Alles om leerlingen te inspireren, activeren en nieuwe kansen te bieden.
 • Strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus:
  Je werkt samen met alle scholen binnen de samenwerkingsverbanden en geeft met hen vorm aan zo passend mogelijk onderwijs. Je hebt inzicht in dat wat nodig is voor de leerlingen op jouw school maar ook in wat reguliere scholen van jouw team zouden kunnen leren.
 • Hogere-orde-denken:
  Je bent een sterk onderwijskundig leider die het een uitdaging vindt om sturing te geven aan goede kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Je bent in staat om prioriteiten te stellen en verantwoordelijkheden te delen met je team. Je bent daadkrachtig wanneer gewenst.
 • Samenwerken met meerdere zorginstellingen en gemeenten:
  Je moet je kunnen verplaatsen in de wet/regelgeving van de zorg, flexibel daarin kunnen zijn, maar zeker ook je eigen visie kunnen en durven uitstralen. Samen met de zorginstelling zorg je voor een zo goed mogelijke onderwijsomgeving voor de leerlingen.
 • Kwaliteitszorg:
  Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het systeem van kwaliteitszorg zodat de kwaliteit in jouw school gewaarborgd is.

Wat we bieden
 • Een reguliere aanstelling binnen een dynamische organisatie waarin geen dag hetzelfde is.
 • Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid en krijgt ruimte voor het nemen van initiatieven.
 • Collega’s die werken met passie en toewijding voor hun leerlingen.
 • Na je start en gedurende je loopbaan bij Saltho Onderwijs wordt er ruimte en intensieve begeleiding geboden voor je persoonlijke ontwikkeling.
 • De functie van schoolleider is ingeschaald in schaal D13, conform CAO Primair Onderwijs.
 • Een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden, een collectieve zorgverzekering en een eindejaarsuitkering.

Wat we van jou vragen
 • Een afgeronde schoolleidersopleiding Vakbekwaam en bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie.
 • Een grote passie voor het gespecialiseerd onderwijs en een duidelijke visie op passend onderwijs.
 • Je beschikt over een brede theoretische, vakdidactische en pedagogische kennis met betrekking tot de (onderwijskundige) processen en ontwikkelingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en weet op natuurlijke wijze om te gaan met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers van verschillende sociale en culturele achtergronden. Je hanteert hierbij ook de principes van Positive Behaviour Support en traumasensitief onderwijs.
 • Deze communicatieve vaardigheden zorgen er ook voor dat er oprechte belangstelling is in de medewerkers, ouders en leerlingen van de locatie.
 • Je krijgt energie van het coachen en begeleiden van teams die elke dag zichzelf inzetten in het belang van de leerlingen. Je werkt hierin samen met je team en zet elke medewerker in op de talenten die hij/zij heeft, zodat deze zich echt gezien en gewaardeerd voelt.
 • Je stimuleert de professionele dialoog en bent in staat feedback te geven en te ontvangen, zodat een open sfeer bevorderd wordt.
 • Je bent toegankelijk en laagdrempelig bereikbaar, neemt tijd om te luisteren naar het team, maar ook naar leerlingen en ouders en zorgt voor een goede teamcultuur. Het helpt daarbij als je oplossingsgericht en de behaalde resultaten wilt vieren met het team en de leerlingen.
 • Je zet samen met het team de doelen neer en zorgt ook voor gezamenlijke besluitvormingsprocessen. Je doet het immers samen als één team.
 • Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van zorgstructuur en hulpverleningsinstanties (sociale kaart van de regio).
 • Je bent in staat om een goede balans te vinden in de aanwezigheid en zichtbaarheid op de locatie en in het netwerk van partners. Het team vindt het belangrijk terecht te kunnen bij hun schoolleider.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Maurits Barendrecht (Regiodirecteur Noordoost-Brabant) op telefoonnummer 06 – 30 91 83 79. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Clarice Belle (Recruiter) op telefoonnummer 06 – 13 71 78 52. *Clarice is in verband met de zomervakantie niet goed bereikbaar tussen 12 t/m 28 juli.*

Reageren
Heb je belangstelling voor deze vacature? Dan ontvangen we graag je CV en motivatie uiterlijk 31 augustus aanstaande via het sollicitatieformulier.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, waarbij geschikte interne kandidaten voorrang hebben. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Job alert maken

Maak een job alert voor 'Schoolleider' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail
  Start nu
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stichting Saltho Onderwijs

Binnen Koraal richten de stichtingen Saltho Onderwijs, Het Driespan en Maashorst zich op onderwijs. Saltho Onderwijs bestaat uit vijf scholen met ruim 600 leerlingen voor speciaal onderwijs in de regio's Noordoost-Brabant, Zuidoost- en Midden-Brabant en Expertise Centrum. Het Driespan heeft dertien scholen voor dezelfde doelgroep in West-Brabant, met in totaal 1.550 leerlingen. Maashorst verzorgt via de school De Vlinder speciaal onderwijs vo...

Ik wil meer weten over Stichting Saltho Onderwijs
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.