Roostermaker - osg Willem Blaeu

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Alkmaar

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) omvat acht scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in de kop van Noord Holland.
Functie: roostermaker
Omvang: 0,4 - 0,5 fte
Aanstelling: regulier
Duur: zo spoedig mogelijk, tot einde huidig schooljaar
De osg Willem Blaeu is één van de scholen van de SOVON. De aanstelling is hierom bij de SOVON en betreft altijd eerst een tijdelijke aanstelling. De voorwaarde om op enig moment in vaste dienst te komen is het beschikken over een onderwijsbevoegdheid voor het VO en gebleken geschiktheid na een begeleiding- en beoordelingsprocedure.
De osg Willem Blaeu is een brede scholengemeenschap van vmbo tot havo/vwo. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij u graag naar https://www.willemblaeu.nl/
Inlichtingen bij de heer G.H. van Asperen, rector, telefoon (072) 512 24 77
Wilt u solliciteren? Dan ontvangen wij uw sollicitatie (motivatie en cv) graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 20 december 2018.
 
Context
De werkzaamheden worden verricht op één of meerdere VO scholen van de SOVON. De SOVON is een stichting waaronder 8 scholen voor voortgezet onderwijs vallen. De SOVON acht het haar verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een geheel van onderwijsvoorzieningen dat alle jonge mensen in samenwerking met de ouders een aanbod biedt dat past bij hun aanleg en ambitie.
De  medewerker rooster C verricht – onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleider/plv.rector -  roosterwerkzaamheden op de toegewezen school/scholen binnen de stichting, aan stuurt de medewerker A/B aan.  De medewerker is op stichtingsniveau inzetbaar. 
Beslist bij/over

 • Het wijzigingen van het dagrooster als gevolg van onverwachte of gewijzigde omstandigheden;
 • Het opzetten van planningen en roosters voor specifieke onderwijsactiviteiten;
 • Het informeren van docenten en leerlingen.
 • het assisteren bij het oplossen van knelpunten
 • het zelfstandig opstellen van specifieke roosters
 • De inhoud van de jaarplanning en de adviezen aan de directie;
 • De inhoud van de notities met betrekking tot de planning van het onderwijs  
 
Verantwoording over
de jaarplanning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de inhoud van de notities
Kader
regels/criteria waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen, zoals die worden vastgesteld door de directie.
Resultaatgebieden
1. Assisteert de roostermaker bij het vervaardigen van het (periode)rooster
2. Het - in concept - opstellen van diverse specifieke roosters en diverse overzichten
3. Dagelijkse roosterwijzigingen
4. Informatie vanuit de roosterwerkzaamheden
5. Voorbereidende werkzaamheden voor de jaarplanning
6. Assisteert bij het oplossen van knelpunten;
7. Specifieke roosters en diverse overzichten (zelfstandig) 
8. Toewijzing van de onderwijsfaciliteiten en advisering directie met betrekking tot de planning van het onderwijs;
9. Notities over het roosterbeleid;
10. Periode-/jaarplanning van de verschillende onderwijsactiviteiten;
 
Kernactiviteiten:
1. Het verzamelen (tijdig en volledig) van alle benodigde gegevens voor het (periode)rooster en het signaleren van opvallende zaken, het assisteren met het opstellen van het (periode)rooster;
2. Het in concept opstellen van diverse specifieke roosters, het  opstellen van een conceptplanning voor het
    schoolexamen en het surveillancerooster; het maken van de planning voor de ouderspreekavonden; het verzamelen
    van gegevens voor bovengenoemde en overige specifieke roosters;
3. Het maken van de dagelijkse roosterwijzigingen vanuit gestelde kaders, informeren van leerlingen, ouders en medewerkers;
4. Het verstrekken van correcte en duidelijke informatie over roosterwijzigingen aan docenten en leerlingen; het
    registreren van ziek- en betermeldingen en vormen van bijzonder verlof en deze gegevens doorgeven aan
    belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de personeelsadministratie;
5. Het verzamelen van gegevens voor niet-roostergebonden activiteiten voor de jaarplanning, het zorgdragen voor een tijdige en volledige aanlevering, het op basis van aanwijzingen van de roostermaker verder uitwerken van de  jaarplanning
6. Het verzamelen en structuren van alle benodigde gegevens voor het (periode)rooster, het zorgdragen voor een tijdige en volledige aanlevering en het signaleren, herkennen en in kaart brengen van opvallende zaken en knelpunten; het assisteren met het opstellen van het (jaar/periode)rooster;
7. Het opstellen van diverse specifieke roosters, zoals bijv. een planning voor het schoolexamen en het  surveillancerooster; het maken van de planning voor de  ouderspreekavonden; het verzamelen van gegevens voor specifieke roosters.
8.(Voor)overleg met directie aan de hand van prognosegegevens over de op te stellen jaarplanning met betrekking tot het les- en lokalenrooster en de uitgangspunten/prioriteiten voor het periode-/jaarrooster en de knelpunten die zich voordoen en komt met voorstellen; het vertalen van de wensen van de belanghebbenden in de (concept) jaarplanning, het bespreken daarvan en het aangeven van alternatieven en consequenties daarbij het belang van diverse betrokkenen in te schatten en daarop te anticiperen; vanuit onderwijskundige kaders indelen van het rooster en toewijzen van lokalen; het aanpassen van roosters na overleg met betrokkenen, het oplossen van roosterproblemen;
9. Vanuit (langere termijn) knelpunten in het roosterproces komen met voorstellen tot verbetering van het roosterproces en de kwaliteit van de organisatie van het onderwijsproces; het herkennen van ontwikkelingen in en buiten de organisatie die gevolgen hebben voor de organisatie van het roosterproces;
10.Verzamelen en eenduidig verwerken van allerlei roosterrelevante informatie, inventariseren van de roosterwensen van docenten, tijdig signaleren en kenbaar maken van de consequenties, de koppeling aan de onderwijsdoelen en de wettelijke eisen. 
                   
Kritische competenties
Opleidingseisen                               HBO denk- werkniveau.
Kennis en Vaardigheden
 • Kennis van en vaardigheid in het werken met geautomatiseerde roosterprogramma's;
 • Kennis van de regels en criteria die gelden voor het opstellen van roosters;
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;
 • Vaardig met officepakketten;
 • Vaardig in het exporteren van diverse gegevens vanuit het roosterprogramma naar Excel;
 • Vaardig in het informeren en toelichten van roosterwijzigingen aan docenten en leerlingen.
 • Vaardig in het zelfstandig maken van relevante Excelsheets;
 • Vaardig in het importeren vanuit het roosterprogramma naar het leerlingvolgsysteem.
 • Ruime kennis van en ervaring in een onderwijsorganisatie en daarmee samenhangende  plannings- en roosterproblematieken;
 • Kennis van het officepakket en vaardigheid in het werken ermee en het benutten van de onderlinge uitwisselbaarheid van de pakketten;
 • Vaardig in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers;
 • Vaardig in het opstellen van beleidsnotities en overzichten;
 • Vaardig in het inschatten van belangen van betrokkenen en daarop te anticiperen.
 
Contacten
 • Met docenten en leerlingen om hen te informeren over roosters en roosterwijzigingen;
 • Met afdelingsconrectoren  om gegevens te verzamelen voor de roosters van specifieke onderwijsactiviteiten
 • Met directieleden over de jaarplanning om informatie uit te wisselen en de voortgang te bespreken
 • Met leidinggevenden om inzicht in de benodigde gegevens te krijgen en om mogelijke knelpunten te signaleren en om procedures en werkwijzen af te stemmen;
 • Met de leidinggevende over de (concept)jaarplanning en over regels en criteria die gelden bij het maken van roosters om overleg te plegen en tot afstemming te komen.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen