Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Het Jacob-Roelandslyceum is gehuisvest in een prachtig vernieuwd schoolgebouw aan de Grote Beemd en is de plaats waar ruim 1300 vwo- en havoleerlingen vanuit de hele regio met veel succes hun opleiding volgen. Het Jacob-Roelandslyceum: - ziet het verwerven van kennis en vaardigheden als een belangrijke basis om succesvol te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. - biedt een diversiteit aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. - zorgt voor een veilige, uitdagende leeromgeving. - daagt elke leerling uit om het beste uit zichzelf te halen.
In Boxtel staan drie scholen voor voortgezet onderwijs: het Baanderherencollege vmbo, het Baanderherencollege praktijkonderwijs en het Jacob-Roelandslyceum. De drie scholen gezamenlijk vormen Scholengroep Boxtel.

Het Baanderherencollege vmbo en praktijkonderwijs (ca. 900 leerlingen) is gehuisvest in één gebouw met zowel vmbo als praktijkonderwijs. De school biedt alle mogelijke leerwegen in het vmbo met vele keuzemogelijkheden, en zo nodig met behulp van extra ondersteuning.

Het Jacob-Roelandslyceum is een streekschool met een sterk imago (ca. 1400 leerlingen). De school biedt een recent vernieuwd aanbod gymnasium, atheneum en havo aan. Naast het reguliere aanbod kent de school een breed aantal profileringen, waaronder technasium, cultuur, Engels plus en sport & lifestyle.

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is op zoek naar een kwaliteitsgerichte, ontwikkelingsgerichte en zichtbare rector voor Scholengroep Boxtel.

De rector is als integraal leidinggevende eindverantwoordelijk voor de realisatie van de primaire onderwijstaken en bijbehorende organisatorische en beheersprocessen van Scholengroep Boxtel. De rector treedt op als voorzitter van de kerndirectie en geeft leiding aan de locatieverantwoordelijke directeuren onderwijs.

Taken en verantwoordelijkheden
• U bent als rector op bovenschools niveau verantwoordelijk voor de strategische onderwijsagenda en de onderwijskwaliteit van Scholengroep Boxtel. Uw leiderschapsstijl past bij de ingezette ontwikkelingen van de beide scholen.
• Samen met de leden van de schoolleiding draagt u zorg voor het beleidsvormend proces, c.q. het ontwikkelen van de beide scholen in lijn met de ingezette koers. Op basis hiervan geeft u planmatig en cyclische wijze leiding aan de inhoudelijke ontwikkelingen van het onderwijsaanbod, inclusief de hierbij behorende wettelijke eisen zoals deze worden gesteld aan het voortgezet onderwijs.
• U realiseert – in nauwe samenwerking met de kerndirectie - de verdere ontwikkeling van een professionele en lerende organisatie, met een heldere invulling van taken, verantwoordelijkheden en resultaten.
• U draagt zorg voor een passende communicatiestructuur en de invulling hiervan richting medewerkers, leerlingen, ouders en de omgeving van de school.
• U bent integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en voor een solide bedrijfsvoering van de school.
• U geeft actief en herkenbaar vorm aan het profiel van de beide scholen binnen de regio Boxtel.
• U participeert als rector in het team van rectoren en directeuren van OMO en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van verenigingsbreed beleid.
• U bent de overlegpartner voor de medezeggenschapsraden van beide scholen.
• U bent gesprekspartner van de raad van advies.
• U legt verantwoording af aan het bestuur van OMO.

Functie-eisen
• U hebt een academisch werk- en denkniveau en een hierbij aansluitende brede onderwijskundige en culturele interesse.
• U beschikt over aantoonbare kennis en vaardigheid in het formuleren, realiseren en borgen van een onderwijskundige visie.
• U beschikt over ruime leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie.
• U bent in staat te schakelen en verbinding te leggen tussen inhoudelijke ontwikkeling en de bedrijfsmatige c.q. financiële processen van een onderwijsorganisatie.
• U beschikt over kennis van de breedte van het onderwijsaanbod, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.
• U hebt ervaring met (systemen voor) kwaliteitszorg binnen het onderwijs.
• U bent zichtbaar en samenwerkingsgericht aanwezig in de verschillende segmenten van de lokale samenleving en de regio.
• U bent binnen OMO bereid en in staat schooloverstijgend te denken en te handelen, conform de koers van de vereniging.

Voor het volledige functieprofiel en de exacte procedure verwijzen wij u naar de website van Wesselo & Partners, https://www.wesselopartners.nl/vacatures/O190024/rector-scholengroep-boxtel

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen