Pedagogisch behandelaar woongroep van Weerklank (371-17)

Logo Koninklijke Kentalis
Koninklijke Kentalis
Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden

Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, die slechthorend zijn, doof of bij wie sprake is van doofblindheid, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

  Een gelukkig leven: daar draag jij aan bij!
Je gaat aan de slag bij een woongroep van Weerklank in Amsterdam. De cliënten met wie je werkt hebben meerdere beperkingen en vaak gedragsproblemen, maar jij ziet vooral ook hun mogelijkheden en talenten. Je bent heel belangrijk in het leven van cliënten. Je biedt specialistische behandeling en ondersteunt hen bij de dagelijkse activiteiten. Een van de belangrijke aandachtsgebieden daarbinnen is zorgdragen voor communicatie op maat, een mooie uitdaging. Sommige cliënten communiceren bijvoorbeeld doormiddel van gebaren, anderen aan de hand van woorden of picto's. Je maakt deel uit van een enthousiast en zelfstandig team en hebt veel opleidingsmogelijkheden Je leert bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat je communicatie op maat inzet. Nederlandse Gebarentaal (NGT) en de principes van Totale Communicatie zijn hier enkele voorbeelden van.

Onze cliënten
Weerklank is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Alle cliënten zijn doof en slechthorend, in combinatie met andere beperkingen. Bij de meeste cliënten is er sprake van een verstandelijke beperking. Ook zijn er cliënten met daarnaast een lichamelijke beperking, een visus beperking, autisme spectrum stoornis of hechtingsproblematiek. Gedragsproblemen kunnen aanwezig zijn en worden vanuit de visie van Totale Communicatie altijd gezien als onbegrepen gedrag.

 • Je biedt de cliënten groepsgewijs of individueel op methodische wijze leerervaringen gericht op het optimaliseren van de communicatie en het contact.
 • Je draagt zorg voor een adequaat ontwikkelingsklimaat, een positieve sfeer waarbij respect voor de cliënt voorop staat.
 • Je geeft methodisch sturing aan het voorkomen van ongewenst gedrag, signaleert gedragsveranderingen en bespreekt deze met de behandelcoördinator.
 • Je geeft werkbegeleiding aan begeleiders en assistent begeleiders waarbij de dagelijkse werkzaamheden/routine centraal staan en bent in staat taken aan hen te delegeren. Je geeft ook werkbegeleiding aan collega's in opleiding en aan stagiair(e)s.
 • Je hebt een coördinerende taak tijdens de overdracht van zorg naar collega's en/of cliëntsysteem. Je onderhoudt hiervoor de noodzakelijke (externe) contacten.
 • Je voert door een leidinggevende opgedragen teamoverstijgende werkzaamheden uit, zoals deelname aan een projectgroep, etc.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer, staat open voor nieuwe ideeën en bent helder en transparant in je communicatie.

Profiel kandidaat

 • Je hebt een HBO opleiding op sociaal-agogisch gebied, een SPH opleiding geniet de voorkeur.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de gehandicaptenzorg, in het werken met gedragsproblematiek en vindt de uitdaging in onvoorspelbare situaties.
 • Je bent flexibel, respectvol, begripvol, leergierig en energiek. Je hebt uithoudingsvermogen, staat stevig in je schoenen en bent niet bang voor confrontaties.
 • Je hebt kennis van communicatie met onze specifieke doelgroepen of bent bereid je hierin verder te scholen.
 • Je werkt in onregelmatige diensten volgens een dienstrooster.
 • Je draagt bij aan onderdelen van het handelingsplan.
 • Je hebt een coördinerende taak tijdens de overdracht van zorg naar collega's of cliëntsystemen.
 • Je geeft werkbegeleiding aan begeleiders en assistent begeleiders.
 • Je voert teamoverstijgende werkzaamheden uit zoals deelname aan een projectgroep.
 • Je zorgt voor een communicatief, ortho(ped)agogisch en veilig klimaat voor de cliënt.
 • Je bent in staat de fysieke belasting rondom het gedrag van cliënten te dragen.
 • Op basis van professionele en persoonlijke betrokkenheid durf je verantwoorde risico's te nemen.
 • Je zoekt actief naar persoonlijke feedback en beschikt daarbij over een reëel zelfinzicht.
 • Je zoekt naar achtergronden van succes- en faalervaringen, maakt gemiste kansen bespreekbaar en leert daarvan.
 • Je hebt aandacht voor kwaliteit en hygiëne en vindt persoonlijke verzorging op verschillende niveaus geen probleem.
Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht.
Het opvragen van referenties maakt deel uit van de selectieprocedure.

Geboden wordt

Een aanstelling voor de duur van een jaar met ingang van zo snel mogelijk. Met uitzicht op een vaste baan.
De aanstelling is voor 24-32 uur per week.

 • Je werkt met een bijzondere doelgroep.
 • Jij maakt écht het verschil in het leven van onze cliënten.
 • Je krijgt de ruimte om vanuit je eigen vakkundigheid creatieve oplossingen te vinden voor cliënten.
 • Je hebt veel opleidingsmogelijkheden (waaronder scholing op gebied van communicatie in de vorm van Nederlandse Gebarentaal).
 • Je werkt in een enthousiast, zelfstandig team.
 • Het is een baan met veel uitdaging en afwisseling.
Het salaris is ingedeeld in FWG 45 (Conform de CAO Gehandicaptenzorg, minimaal € 1940 en maximaal € 2967, bij volledige werkweek). De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde CAO.

Bijzonderheden:
Weerklank Amsterdam is regelmatig op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers.

Kentalis vraagt kandidaten met een beperking (doof of slechthorend, doofblind, TOS, ASS met spraak- en taalstoornissen) uitdrukkelijk om te solliciteren. De consulent doelgroepenbeleid - Pascalle Hessels - kan je ondersteunen bij je sollicitatie.

Alléén als je tot één of meerdere van bovenstaande doelgroepen behoort, ( geef dit ook aan in het sollicitatieformulier onder het kopje, "ik behoor tot 1 van de doelgroepen"), stuur je sollicitatie dan niet alleen via het sollicitatieformulier, maar ook per e-mail naar Pascalle via p.hessels@kentalis.nl.

Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne medewerker met een voorrangspositie? Geef dit dan door bij je sollicitatie.


 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze vacature, neem dan contact op met Michiel Beek, Teamleider, telefoon: 06 1000 6681, e-mail: m.beek@kentalis.nl  bereikbaar: maandag t/m vrijdag of Marian van Schipstal, Teamleider, telefoon: 06 1000 9252, e-mail: m.vanschipstal@kentalis.nl

Voor algemene informatie over de procedure kun je contact opnemen met het servicepunt P&O via telefoonnummer 073 558 8309 of per mail via werkenbijkentalis@kentalis.nl

Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan vóór 01-01-2018 via onderstaande button (en vul het reactieformulier zo volledig mogelijk in).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu

Misschien passen deze vacatures ook bij jou

Halt-medewerker

Halt
regio Emmen
Logo Halt