Taken en verantwoordelijkheden

Je bent psycholoog en je wilt je verder ontwikkelen tot GZ-psycholoog? Hier ligt je kans!

VNN biedt Opleidingsplekken tot GZ-psycholoog (PIOG). Het betreffen opleidingsplekken voor 32 uur in de week. De duur van de opleiding is 2 jaar. De opleiding start in april 2021.

Je werkzaamheden
Om voldoende diverse praktijkervaring op te doen ga je als opleideling onder werkbegeleiding in één van de ambulante teams en/of klinische teams voor volwassenen (VNN-breed) werkzaamheden verrichten. Na een jaar ga je in een ander team werken. Uitwisseling met opleidingsplekken van andere praktijkinstellingen behoort tot de mogelijkheden.

Een juiste balans tussen diagnostiek, behandeling, diversiteit van doelgroep en settingen wordt beoogd. 

De werkzaamheden zijn:

  • Verrichten van intakes en psychodiagnostiek bij uiteenlopende vraagstellingen.
  • Uitvoeren van behandelingen bij zowel verslavingsproblematiek als comorbide psychiatrische problematiek. Dit kan zowel individueel als in groepsverband zijn.
  • Opstellen, uitvoeren, evalueren en zo nodig bijstellen van deelplannen.
  • Deelname aan intervisie, refereerbijeenkomsten, multidisciplinaire cliëntbesprekingen en indicatieoverleggen.

Profiel kandidaat

Je profiel
Je hebt je doctoraal/master psychologie, orthopedagogiek of geestelijke gezondheidskunde behaald en je hebt al enige werkervaring opgedaan op het terrein van de ggz en/of de verslavingszorg. Je bent flexibel, (pro)actief en stressbestendig van aard, je hebt een lerende opstelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je bent in het bezit van een geldige LOGO-verklaring.

Geboden wordt

Ons aanbod
Wij bieden je aantrekkelijke, inspirerende opleidingsplekken binnen VNN waarin alle ruimte is voor je vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Gedurende de opleiding krijg je supervisie en werkbegeleiding aangeboden. De aanstelling is voor de duur van de opleiding voor 32 uur per week. Binnen je werktijd is 6 uur gereserveerd voor opleidingstaken, supervisie en werkbegeleiding. Na het behalen van het diploma wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een aanstelling in de functie van GZ-psycholoog. De opleidingsdag wordt gevolgd in eigen tijd. Salariëring is volgens CAO GGZ, inschaling in functiegroep 60. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PGGM en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

Inlichtingen
Voor meer informatie over de vacature kan informatie ingewonnen worden bij Jet de Hoop, P-Opleider bij VNN, te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 06 20 82 85 90. 

Nadere informatie over de opleiding kun je vinden op de website van opleidingsinstituut PPO: https://www.ppo-opleidingen.nl/opleidingen/opleiding-gz-psycholoog

Solliciteren
Solliciteren kan tot 21 december 2020 via de button “solliciteer direct” in de vacaturetekst op onze website, via de link https://www.vnn.nl/werken-bij/vacatures/opleidingsplekken-tot-gz-psycholoog-piog 

Brieven zonder geldige LOGO-verklaring worden niet in behandeling genomen.  Voeg je LOGO-verklaring toe aan je sollicitatiebrief.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 12 januari 2021.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Over VNN
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio.

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op https://www.vnn.nl/

Synoniemen vacaturetitel

psycholoog, opleiding, gz-psycholoog, PIOG, ggz, verslavingszorg

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)


Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Binnen VNN zijn ongeveer 1000 medewerkers werkzaam, verspreid over 30 locaties.
VNN zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van verslaving op het gebied van alle verslavende psychoactieve middelen en gokken en gamen. VNN biedt specialistische verslavingszorg in allerlei vorm...

Ik wil meer weten over Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)