Wij vragen

12 - 24 uur
HBO, Universitair
Reguliere baan
Jij herkent jezelf in de waarden Curious, Caring, Connected en Courageous.

Wij bieden

€5.506 - €6.702
41 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband!
Een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen!
De mogelijkheid tot hybride werken!

Waarom onze organisatie

We staan als organisatie midden in de maatschappij en zijn maatschappelijk betrokken!
We vinden actuele thema's, zoals Diversiteit & Inclusie en een Veilige Werkcultuur erg belangrijk!
We hebben een prachtige campus, op wandelafstand van Het Wandelbos!

Onze recruiter

Jente Roorda

Taken en verantwoordelijkheden

Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige, gezonde en inclusieve werk- en studieomgeving en het lerend vermogen van onze universiteit? Ben jij in staat om onpartijdig en onafhankelijk te acteren in een complexe organisatie? En sta jij graag klaar voor werknemers en studenten die behoefte hebben aan bemiddeling of een vertrouwelijk adviesgesprek? Dan hebben wij jou nodig!

Tilburg University is op zoek naar één of twee gezaghebbende, onafhankelijke, verbindende en integere Ombudsfunctionaris(sen) voor studenten en werknemers. Er is momenteel een ombudsfunctionaris voor medewerkers aangesteld, het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar studenten. Voor beide toepassingsgebieden komt de positie vacant. De functie betreft een tijdelijke aanstelling van 0.7 FTE voor een periode van 12 maanden als onderdeel van een pilot, vanwege de uitbreiding met het onderdeel Ombudsfunctionaris studenten. Deze 0.7 FTE kan door één persoon worden ingevuld of verdeeld worden over twee personen. Na de pilotperiode is er de mogelijkheid tot verlenging. 
In de uitoefening van de taak is de Ombudsfunctionaris niet ondergeschikt aan enig orgaan en rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur

Kerntaken

 • De Ombudsfunctionaris heeft oog voor de belangen van zowel de organisatie, als die van de student, de werknemer en het internationale (en diverse) karakter van beiden.
 • Studenten en werknemers kunnen zich laagdrempelig wenden voor advies en bemiddeling tot de ombudsfunctionaris. 
 • De Ombudsfunctionaris signaleert ongewenste patronen zoals het signaleren van systematische tekortkomingen in regelgeving, beleid en de cultuur op het gebied van sociale veiligheid en ongewenst gedrag. Daartoe kan de Ombudsfunctionaris op eigen initiatief nader onderzoek doen. De Ombudsfunctionaris doet voorstellen voor verbetering aan het College van Bestuur.
 • De Ombudsfunctionaris brengt van de werkzaamheden jaarlijks geanonimiseerd verslag uit aan het College van Bestuur. Het verslag wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.

Belangrijke praktische informatie over de functie

 • De Ombudsfunctionaris rapporteert inhoudelijk direct aan de Rector Magnificus/voorzitter College van Bestuur.
 • De omvang van de volledige Ombudsfunctie is 0,7 fte. Het opsplitsen van deze omvang over twee rollen behoort tot de mogelijkheden. De omvang van de Ombudsfunctie zal binnen een jaar  geëvalueerd worden. Benoeming geschiedt in de pilotfase voor een periode van maximaal 12 maanden. Herbenoeming na de pilotfase ligt in de lijn der verwachting.
 • De functie van Ombudsfunctionaris is onverenigbaar met andere functies bij Tilburg University of aan TiU gelieerde organisatie . 
 • Werkdagen in onderlinge afstemming.

Geboden wordt

Het betreft een functie voor 0,3-0,7 FTE (12-28 uur per week) van de volledige werktijd voor de duur van 12 maanden. Hierbij is het mogelijk om in dienst te treden of te kijken naar een detacheringsconstructie.

Het salaris bedraagt minimaal € 5.506 en maximaal € 6.702 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Ombudsfunctionaris en salarisschaal 13 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Profiel kandidaat

Kennis en vaardigheden

 • Beschikt over een relevante academische opleiding (bijvoorbeeld juridisch en/of sociaalwetenschappelijk) en is bekend met verhoudingen binnen een universitaire omgeving en binnen studie- en studentenverenigingen.
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit en aantoonbare ervaring met de dynamiek en politieke verhoudingen binnen een universiteit of vergelijkbare werkomgeving rekening houdend met het internationale karakter van de universiteit. Kan omgaan met tegenstrijdige belangen, weerstanden en pressie.
 • Heeft inzicht in relevante in- en externe regelgeving.
 • Heeft relevante ervaring in het bemiddelen bij conflicten, klachtafhandeling en klachtonderzoek en is in staat uit de samenhang van klachten trends te signaleren.
 • Een afgeronde opleiding of intensieve training Conflictbemiddeling/Mediation is een pre. 
 • Is in staat om een netwerk op te bouwen en draagvlak te creëren. 
 • Vanwege het internationale karakter van Tilburg University zijn uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels  (CEFR C2) een vereiste. 
 • Is bereid te werken aan de eigen professionalisering, zowel door bijscholing als door regelmatig overleg/intervisie.

Persoonlijke kenmerken

 • Is toegankelijk, kan goed luisteren en oordeelt niet meteen. 
 • Is benaderbaar en presenteert zich laagdrempelig
 • Is samenwerkingsgericht en kan verbinden. 
 • Kan met geloofwaardigheid en gezag op neutrale wijze opereren. 
 • Is standvastig in geval van pressie door partijen. 
 • Toont zich bewust van de noodzaak van onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
 • Toont zich bewust van de noodzaak tot geheimhouding en kan omgaan met precaire zaken. Is open en transparant waar dit kan.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via bovenstaande button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Job alert maken

Maak een job alert voor 'beleidsadviseur' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail

Onze arbeidsvoorwaarden

41 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband!
Een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen!
Wij werken conform de CAO voor Nederlandse Universiteiten.
Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% van het bruto jaarinkomen.
De mogelijkheid tot hybride werken!
Maandelijkse internetvergoeding van 25,- euro.
Benodigdheden voor thuiswerken zijn op aanvraag te krijgen.
Tilburg University is met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Onze waarden

Curious
We willen graag nieuwsgierig zijn! Dat geldt voor alle medewerkers, studenten, alumni en onderzoekers.
Caring
We willen zorgzaam zijn! We willen de maatschappij begrijpen en bestuderen, maar ook bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat is wat ons drijft.
Connected
We willen verbonden zijn! Verbondenheid met onze omgeving en verbondenheid binnen onze universiteit.
Courageous
We willen moedig zijn! Moedig zijn betekent doelen stellen die soms de vraag oproepen: zijn ze wel realistisch? Eenieder moet dan toch de durf hebben besluiten te nemen.

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
De sollicitatie bestaat uit het uploaden van het CV en een motivatiebrief.
Eerste reactie
Na de sollicitatie krijgen kandidaten direct een mail met bevestiging van de sollicitatie.
Eerste interview
Na het sluiten van de vacature op de vooraf gestelde datum worden de interviews met de kandidaten gepland. Dit gebeurt per mail.
Tweede interview
Na een positief eerste gesprek worden tweede gesprekken ingepland. Dit gebeurt wederom per mail.
Aanbod
Na een positief tweede gesprek volgt een aanbod. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat een derde gesprek wenselijk is vanuit werkgevers- of kandidaatkant.
Aangenomen
Na het accepteren van het aanbod zijn wij als werkgever uiteraard hartstikke blij en kunnen we gaan uitkijken naar een mooie tijd samen!
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Tilburg University

Over onze organisatie
Bij Tilburg University werken 2.400 medewerkers: 1.400 collega’s als wetenschapper en 1.000 als ondersteuner. Onze wetenschappers werken samen in de schools Tilburg School of Economics and Management, Tilburg Law School, Tilburg School of Social en Behavioral Sciences, Tilburg School of Humanities en Tilburg School of Catholic Theology en het instituut TIAS School for Business and Society. Onze ondersteuners werke...

Ik wil meer weten over Tilburg University

Of zoek op zoekwoord

x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.