Lerarenopleider/ hogeschooldocent onderwijskunde - Aeres Hogescho

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Wageningen

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Aeres Hogeschool telt circa 3.000 studenten en bestaat uit drie faculteiten (Almere, Dronten en Wageningen).
De faculteit in Wageningen is een unieke, kleinschalige kennisinstelling en biedt opleidingen, onderzoek en diensten gericht op duurzaam leren en ontwikkelen voor beroepsonderwijs en bedrijf. Wij leiden docenten op die onderwijs kunnen verzorgen op vmbo- en mbo-scholen in de groene sector en consumptieve techniek en masters in leren en innoveren.
 
Ben jij onze nieuwe ervaren lerarenopleider onderwijskunde?
Een analytisch lerarenopleider onderwijskunde met ervaring in curriculumontwikkeling, en professionalisering van
docenten in de scholen? Met kennis van leraren- en bedrijfsopleidingen, een netwerk in het beroepsonderwijs, op de
hoogte van ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek op hogescholen, van innovatieve visies op leren en ervaring
met onderwijsontwikkeling? Heb je brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied en de
didactische- en pedagogische uitgangspunten; inzicht in de ontwikkeling van het vakgebied wat betreft
onderwijsuitvoering, -ontwikkeling, onderzoek en commerciële activiteiten; didactische-, pedagogische-,
onderzoeks- en ondernemingsvaardigheden; vaardigheid in het inspelen op en vertalen van diverse
onderwijsvragen t.b.v. onderwijsontwikkeling; vaardigheid in het didactisch verantwoord inzetten van moderne
informatie en communicatie technologieën; vaardigheid in het evalueren van de kwaliteit van het onderwijs en het
doen van verbetervoorstellen?


Aeres Hogeschool Wageningen zoekt per 1 augustus een
Lerarenopleider/ hogeschooldocent onderwijskunde

Omvang min. 0,8 fte

Functie-inhoud
De lerarenopleider onderwijskunde verzorgt onderwijs en draagt bij aan de onderwijsontwikkeling van de
beroepsgerichte tweedegraads lerarenopleidingen van de faculteit: groene sector, consumptieve technieken,
dienstverlening en producten. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een van de onderwijsteams van de
faculteit. In je takenpakket zit altijd:

  •  Onderwijsuitvoering
  •  Onderwijsontwikkeling
  •  Je vraagt projecten aan en/of participeert daarin: onderzoeksprojecten en/of commerciële trainings- en
professionaliseringsactiviteiten, opleidingsschool, internationale ontwikkelingsprojecten
Daarnaast ben je thuis in praktijkgericht onderzoek of professionalisering van docenten in het werkveld. De
uitwerking van deze taken is opgenomen in de functiebeschrijving hogeschooldocent van Aeres Hogeschool.

Organisatie
Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs,
onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief
ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de
ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te
nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.200
studenten. Iedere faculteit heeft een eigen profiel en focus.
Op de faculteit Aeres Hogeschool Wageningen, waar deze functie vacant is, leiden we innovatieve docenten en
kennismanagers op voor beroepsgerichte vakken in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de groene sector,
de sector voeding, horeca en consumptieve technieken, dienstverlening en producten. We zijn nauw betrokken bij
inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen deze sectoren. Sinds jaar en dag hebben veel
afgestudeerden een circulaire of hybride carrière, juist door de verbinding van het beroepsdomein en de sector
met leren en onderwijs. Duurzaam leren en ontwikkelen staat centraal in alle opleidingen, het onderzoek, de
nascholingen en deskundigheidsbevordering. Onze masteropleiding Leren en Innoveren is al vijf jaar achtereen
uitgeroepen tot Topopleiding (Keuzegids Masters 2018).

Profiel kandidaat

Functie-eisen
Minimaal een mastergraad in de onderwijskunde èn een onderwijsbevoegdheid. Een PhD graad, kennis van het
beroepsonderwijs zijn een pré, evenals internationale ervaring, kennis van ict toepassingen in het onderwijs,
praktijk(gericht) onderzoek en een relevant netwerk. Voldoen aan de landelijk geldende beroepsstandaard voor
lerarenopleiders betekent dat in je handelen de drieslag zichtbaar is, tussen zowel het eigen didactisch handelen en
het didactisch handelen van de (aanstaande) leraar, als tussen het leren van (aanstaande) leraren en het leren van
leerlingen.

Geboden wordt

Aanstelling
De taken worden uitgevoerd in de functie van hogeschooldocent conform het functiehuis van de hogeschool.
Inschaling is afhankelijk van leeftijd en ervaring. De omvang is 0,8 fte. De functie is gewaardeerd met schaal 12.
Het betreft een structurele functie. Eerste aanstelling voor bepaalde tijd met een maximum van een jaar bij de
Stichting Aeres Groep

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail