Wij vragen

0 - 40 uur
Reguliere baan

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege, een onderdeel van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
 
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan op een bij hen passende en positieve  manier voort kunnen zetten.
 
Het FlexCollege biedt leerlingen een drieledig programma-aanbod:
Het onderwijsprogramma
Het trainingsprogramma
Het zorgprogramma
 
Het leren is leidend, dat wil zeggen dat het trainings- en zorgprogramma ten dienste van het onderwijsprogramma staan. Veel van de Flexleerlingen hebben om diverse redenen belemmeringen in het leren, dan wel het leerbaar zijn. Deze belemmeringen worden in kaart gebracht en waar mogelijk door het trainings- en zorgaanbod verholpen. Het trainingsprogramma omvat zowel een didactisch als een sociaal-emotioneel (op schoolgedrag gericht) component.
 
Kenmerkend voor het FlexCollege is het pedagogisch-didactisch klimaat berustend op een aantal uitgangspunten op basis van het Sociaal Competentiemodel (SCM), RET (rationele -emotieve therapie) en Oplossingsgericht werken (OGW).
 
In het kort zijn deze uitgangspunten:
Insteken op balans tussen taken en vaardigheden
Het vertalen van probleemgedrag in vaardighedentekorten
Het versterken van vaardigheden waar nodig
Regie over eigen handelen
Werken aan wat werkt
Uitgaan van eigen kracht en netwerk
 
Het SCM dient als Beginsel, RET als de Bouwstenen van onze taal en OGW als onze Basisattitude in ons pedagogisch en didactisch handelen.
 
De organisatie
Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in ons gebied een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseren we door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.

Voor het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) zoeken wij enthousiaste docenten Engels en Nederlands.

Informatie over het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC)
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het OPDC in Den Haag, een onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
Het OPDC is bestemd voor leerlingen waarvan de stamschool niet langer in staat is passend onderwijs en ondersteuningsaanbod te bieden, maar waarvoor in het vso geen passende plaats is.
De missie van het OPDC is het continueren van onderwijs aan deze leerlingen zodat ze hun schoolloopbaan, op een bij hen passende en positieve manier voort kunnen zetten.
 

Geboden wordt

De functie van docent LB is een zelfstandige en uitdagende functie in een bijzondere werkomgeving met professionele en betrokken collega’s, een prettige werksfeer en goede begeleiding.
 
Salarisschaal
Salarisschaal cao vo maximaal € 4.573,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Wat het SWV verder biedt:

 • Uitzicht op een vast dienstverband na 1 jaar, zie cao vo;
 • Vakantietoeslag van 8% op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% op basis van een fulltime dienstverband);
 • Een jaarlijkse salarisverhoging d.m.v. een periodiek in augustus mits het functioneren voldoende is;
 • Een zeer ruime vakantieregeling van 426 vakantieverlofuren per schooljaar inclusief erkende feestdagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een IKB budget van 90 klokuren, inzetbaar voor meerdere doeleinden;
 • Een jaarlijkse bonus voor ondersteunde onderwijsmedewerkers;
 • Een pensioendeelname bij het ABP;
 • Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP Loyalis);
 • Een reiskostenvergoeding vanaf 8.0 km per enkele reis;
 • Vakbondsregeling (fiscale uitruil contributiekosten);
 • Een salderingsregeling (fiscale uitruil reiskosten).

Profiel kandidaat

Profiel
Wij zijn opzoek naar enthousiaste collega’s met passie voor hun vakgebied, die stevig in hun schoenen staan, oog voor de leerling hebben en zelfstandig de regie pakken bij het verzorgen van de onderwijsprogramma’s. Daarbij ben je een krachtige gesprekspartner voor de gedragswetenschappers, stamscholen en ouders.

Hoofdtaken

 • Het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces op verschillende niveaus en (indien gewenst en gevraagd en bevoegd) diverse vakken.
 • Het daartoe op basis van de individuele onderwijsprogramma’s van de leerlingen maken van individuele- en groepslesplannen.
 • Het verzorgen van lessen op het eigen vakgebied.
 • Het verzorgen van onderwijskundige begeleiding a.d.h.v. de individuele onderwijsprogramma’s, het waar nodig uitzetten van de programma’s en het toetsen en het beoordelen.
 • Het in samenwerking met de gedragswetenschapper interpreteren van het kwadrant en toets-, test- en onderzoeksresultaten en het aan de hand daarvan opstellen van het didactisch deel van het IHP.
 • Het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens.
 • Het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen.
 • Het inbrengen en bespreken van de leerlingen bij leerlingenbesprekingen.
 • Het voeren van voortgangsgesprekken met leerlingen, ouders, stamscholen en overige betrokkenen.
 • Het begeleiden van leerlingen en als mentor de spin-in-het-web zijn voor de leerling.
 • Het motiveren, inspireren en activeren van de leerling in leergierigheid, aanwezigheid, betrokkenheid en openheid.
 • Het opstellen, evalueren en bijstellen, in samenwerking met de gedragswetenschapper, van het OPP, IHP en de periodedoelen.
 • Het, vanuit deze gedachte, aanleveren van signalen m.b.t. de leefgebieden thuis en vrije tijd aan de flexcoach.
Kortom een breed pakket aan taken, waarin ruimte is om je functie verder uit te diepen en ruimte wordt geboden voor groei en persoonlijke ambitie binnen je vakgebied.

Wat vragen wij van jou?
 • Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid Nederlands of Engels voor het voortgezet onderwijs (of zit in een door de Inspectie erkend opleidingstraject daarvoor);
 • Je bent minimaal 3 dag per week beschikbaar
 • Je bent bekend met de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het FlexCollege en kan deze in al het handelen toepassen;
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken;
 • Je bent verantwoordelijkheid voor het verzorgen/invullen van de weektaakmomenten en de mentor les, deze vallen buiten je eigen vak lessen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitstekend kunnen differentiëren in de klas gezien de mix van onderwijsbehoeften  en het moeten schakelen tussen eigen Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) en het volgen van PTA's van stamscholen;
 • Je werkt aantoonbaar aan eigen professionele ontwikkeling.

Job alert maken

Maak een job alert voor 'leraar' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.