Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.
De Kring is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Ommoord. De school telt 59 leerlingen verdeeld over 4 groepen.
Ouders kiezen voor SBO de Kring vanwege de rust en de structuur die heerst binnen de school. Daarnaast heeft de school een duidelijke visie over hoe we met leerlingen om gaan, dit zetten we in via de Radar methode. SBO de Kring is tevens een Kanjerschool.
De school zet in op een grote betrokkenheid van de ouders. De communicatielijnen zijn kort.
De school heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van:
* Pedagogisch klimaat
* Veiligheid
* Zicht op ontwikkeling
* Kwaliteitscultuur
* Verantwoording en dialoog

Wij zoeken in het nieuwe schooljaar een fulltime leerkracht voor de midden of bovenbouw.
Het betreft een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op vast.

Wat verwachten wij:
. Geeft primair onderwijs aan kinderen.
. Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school en de specifieke behoeften van dit type onderwijs.
. Didactisch:
 • Leerstof overzichtelijk en gestructureerd aanbieden
 • Leerstof aanbieden op niveau
 • Leerstof aanbieden in kleine stapjes
 • Herhaling en extra inoefening van de lesstof
 • Eén strategie/regel i.p.v. verschillende
 • Instructie die gegeven wordt aansluitend bij de onderwijsbehoefte van een leerling, op formeel, concreet of handelend niveau
 • Werken in onderwijsarrangementen, waarbij de leerstof past bij de mogelijkheden van het kind, en aansluit bij de uitstroomverwachting. Uitgaande van hoge verwachtingen.
 • Een leerkracht die de sterke kanten van een leerling naar voren laat komen.

 • Pedagogisch:
  • Veilige leeromgeving
  • Opdoen van veel succeservaringen
  • Afwisseling ontspanning/inspanning
  • Duidelijk pedagogisch klimaat: heldere gedragsregels en consequente naleving
  • Een leerkracht die voorspelbaar is en om kan gaan met verschillen
  • Een leerkracht die de eigenheid van het kind accepteert, en werkt aan het gedrag dat een kind laat zien.?
  • Feedback geeft op proces en product
  • Een leerkracht die het kind helpt structuur te krijgen, van extern naar intern
  • Een leerkracht die het kind leert met andere kinderen/volwassenen om te gaan.

 • Signaleert, registreert en evalueert problemen bij leerlingen en begeleidt leerlingen aan de hand van groepsplannen en het ontwikkelingsperspectief.
 • Coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep.
 • Bespreekt leerlingen met collega’s, intern begeleider en/of de directeur.
 • Geeft voorlichting aan ouders/verzorgers over de ontwikkeling van het kind in het kader van het bevorderen van de leerprestaties.
 • Denkt mee over nieuwe lesmethoden en programma’s.
 • Neemt deel aan teamoverleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten in de eigen groep.

Kennis en vaardigheden:
 • Een afgeronde PABO.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Duidelijk, geduldig, enthousiasmerend en oplossingsgericht.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Kan goed samenwerken in een klein, zelfstandig team.

Als je enthousiast bent geworden en je gaat een uitdaging niet uit de weg dan ontvangen we graag z.s.m. je motivatiebrief en CV.
Stuur je brief naar de locatieleider
Mariska Vos, m.vos@sbo3boor.nl
Telefoon nummer 010-4205314

Nadere informatie en solliciteren:
Nadere informatie en solliciteren:
Sollicitatiebrieven met CV kunnen worden gemaild aan onze locatieleider Mariska Vos (010-4205314), mailadres m.vos@sbo3boor.nl 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen