Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.
**Openbare Literaire basisschool de Gouden Griffel**

Voor het schooljaar 2022- 2023 zoeken wij een**Leerkracht - 1,0 fte - onbepaalde tijd inschaling LA** (LB behoort tot de mogelijkheden)

**Aanleiding en aard vacature:**

De vacature ontstaat doordat een collega andere werkzaamheden krijgt in de school. Het betreft een vacature voor onbepaalde tijd voor 1,0 fte voor groep 2.

**Schoolcontext:**

De Gouden Griffel ligt in de wijk Hillesluis in het gebied Feijenoord. De school groeit en heeft één locatie met op dit moment 190 leerlingen. Op de locatie wordt onderwijs gegeven aan de groepen 1 t/m 8, verdeeld over 9 groepen. Ook is er een peuterspeelzaal/groep 0 in het gebouw aanwezig waarmee wordt samengewerkt. De school maakt deel uit van het gemeentelijke programma Children Zone dat in een aantal wijken/gebieden aanvullende financiële mogelijkheden biedt om de leertijd uit te breiden met 10 uur per week voor de groepen 3 t/m 8. Een aantal uren zijn onder schooltijd en een aantal buiten de regulieren lestijden. Alle uren worden ingevuld door vaste externe.

**Schoolconcept:**

De Gouden Griffel werkt volgens een traditioneel leerstofjaarklassensysteem waarbij er gewerkt wordt met homogene leerjaargroepen (1 t/m 8). Binnen de groepen wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van opbrengstgericht werken en effectieve directe instructie en dus afstemming van het onderwijs op meerdere niveaus, tegemoetkomend aan de behoeften van leerlingen en o.b.v. gedegen analyse van resultaten.

De school werkt daarnaast met SPBS[1] als kader voor een gezamenlijke aanpak t.a.v. gedrag en taakgerichtheid.

**Functie-inhoud:**

De functie is, zoals geschetst, een fulltime inzet in groep 2. Van de nieuwe leerkracht wordt verwacht dat hij/zij in staat is om kwalitatief het pedagogisch klimaat en het klassenmanagement neer te zetten, zodat gewerkt kan worden aan de leeropbrengsten. Ervaring en affiniteit met dergelijke groepen en kennis en vaardigheden op dit gebied zijn dus van belang.

Als nieuwe leerkracht in dit team kun je rekenen op steun en begeleiding van de directeur, locatieleider en beide Intern Begeleiders. Hierin vragen we van jouw kant een open en eerlijke houding wanneer er begeleiding of iets anders gewenst of noodzakelijk is.

Binnen het uitvoeren van het beleid dat de school voert is uiteraard een coöperatieve houding gewenst en verwachten we betrokkenheid en inzet op de gezamenlijk te behalen doelen t.a.v. goed, eigentijds onderwijs dat voldoende afstemt op de behoeften van kinderen en planmatig en cyclisch van karakter is. Mogelijkerwijs kun je hierin, vanuit ervaring of kennis, zinvolle input leveren aan de school en collegas of ben je bereid je hiervoor volledig in te zetten.

Gezien de ontwikkeling waar de school zich nu in bevindt zou een reeds behaalde of het momenteel volgen van een Master EN van meerwaarde zijn. Wij zoeken deze specialisatie niet alleen voor in de groep, maar juist ook voor een bredere inzet in de school.

Op basis van bovenstaande nodigen we leerkrachten uit die aan de criteria voldoen om te reageren die momenteel al werken in een LB-functie op het gebied van taal of leerkrachten die, vanuit een goede kwaliteit onderwijs verzorgen. De taak van schoolbreed taalspecialist in een LB-functie met een coachende rol is daarin ook toekomstgericht[2] weggelegd.

**Geïnteresseerd? Reageren?**

Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! We zien jouw sollicitatie graag tegemoet via onze sollicitatieknop. Voor informatie of vragen kun je bellen met Mariska Daalhuizen, directeur via 06-28804086. Meer informatie over onze school vind je op: www.goudengriffelrotterdam.nl

_Vanwege de communicatie met en naar leerlingen en ouders streven we ernaar om de vacature binnen enkele weken in te vullen zodat er duidelijkheid gegeven kan worden. Uiteraard staat kwaliteit voorop!_

**_[1]_** _Schoolwide Positive Behaviour Support_

[2] Indien reeds inschaling in LB plaats vind dan kan dat direct. Anders is dit toekomstgericht mogelijk o.b.v. goed functioneren en aanvullende masteropleiding op het betreffende gebied.

Profiel kandidaat

- Je zorgt voor structuur en rust in een groep
- Je staat open voor leerlingen en ouders met diverse achtergronden
- Je kent opbrengstgericht werken
- Kansen signaleren
- Mensen betrekken
- Collega's ondersteunen

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'leerkracht'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail