Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.
**Openbare Basisschool Bloemhof**

Obs Bloemhof gelegen in de wijk Bloemhof bestond voorheen uit twee locaties. Op dit moment zit de school in een tijdelijke voorziening, omdat er over een aantal jaar nieuwbouw op het programma staat. Wij zien dit als een fantastische kans om de kinderen op Zuid het beste onderwijs te bieden en te werken aan de brede ontwikkeling en gelijke kansen.

**Ons verhaal, jouw visie als leerkracht**

Obs Bloemhof heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt. De opdracht die er ligt is enerzijds het borgen van deze ontwikkelingen die zijn doorgevoerd en anderzijds het doorgroeien en het realiseren van de visie richting Rotterdams Goud.

Wij willen kinderen de beste kansen bieden door hen op te leiden voor een zo hoog mogelijk opleidingsniveau.
Wij willen voor iedere leerling de beste kansen.
Wij kennen alle leerlingen en we hebben hoge verwachtingen van hen.
Wij bieden de leerlingen de beste kansen om een zo hoog mogelijk eindniveau in groep 8 te bereiken. Zo gaan ze met een voorsprong het vervolgonderwijs in.We realiseren dit door altijd op leren gericht te zijn en excellent onderwijs te bieden.

_Hiervoor hebben wij een kei van een leerkracht nodig!_

Met Rotterdams Goud gaan wij voor excellent onderwijs. Onze leerkrachten zijn de drijvende kracht achter het succes van de leerlingen. Van al onze professionals verwachten we een sterk commitment bij het realiseren van onze visie en de bereidheid om een stap verder te gaan.

Op Obs Bloemhof staat het kind centraal in ons denken en handelen.
Dit betekent dat het onderwijsaanbod zo goed mogelijk is afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen. Deze behoeftes kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van het onderwijs, namelijk gedrag en leren. De leerkracht heeft in beeld en handelt naar wat de doelstellingen zijn en welke weg de kinderen moeten bewandelen richting de te bereiken doelen.

Om goed te kunnen leren, creëert de school een goed pedagogisch klimaat en een omgeving waarin veiligheid, vertrouwen en respect onze kernwaardes zijn. Goed onderwijs betekent voor ons dat kinderen zich binnen een prettige leeromgeving zowel op kennis als op sociaal emotioneel gebied optimaal ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat dit gebeurt vanuit een gevoel van zelfvertrouwen (relatie), vanuit een grote mate van zelfstandigheid (autonomie) en vanuit een grote mate van betrokkenheid (competentie). Relatie, autonomie en competentie zien wij als grondslagen om te komen tot ontwikkeling.

Past deze visie en de ontwikkelingsslag die wij gaan maken richting Rotterdams Goud ook bij jou? Grijp dan deze mooie kans en kom naar Obs Bloemhof! Voor meer informatie over de school, bekijk ook onze website:Obs Bloemhof.

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Laat jouw sollicitatie dan zo snel mogelijk hier achter. Aan de hand daarvan nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek, In dit kennismakingsgesprek gaan we inhoudelijk dieper in op de functie en de visie van de school.

Uiteraard zijn we daarna nog enthousiaster geworden van elkaar en dan is het slechts een kwestie van formaliteiten afhandelen en start jij als nieuwe aanwinst op onze school. De kinderen kijken in ieder geval al uit naar jouw komst!

Heb je nog vragen? Neem contact op met Roos Hoogendorp (r.hoogendorp@obsbloemhof.nl) of Henny de Koning (h.dekoning@obsbloemhof.nl) of via telefoonnummer: 0104849093.

Profiel kandidaat

- Je bent gedreven om de leerlingen een sterke basis mee te geven zowel binnen als buiten de school
- Je hebt passie om een bijdrage te leveren aan kansen voor leerlingen in een grootstedelijke context
- Je beschikt over een brede kennis m.b.t. pedagogisch, didactisch handelen (waaronder uitgebreide kennis van reken-, lees, en spelling- en taaldidactiek en je kan deze effectief inzetten)
- Je kan een goede relatie met de leerlingen en ouders opbouwen en hiermee een rolmodel in de school zijn
- Je wilt meewerken aan een goede onderwijskwaliteit, zowel in als buiten de groep
- Je bent positief en je weet je schouders eronder zetten
- Je bent ondersteunend ten aanzien van de professionele cultuur
- Je bent een teamspeler
- Je bent inspirerend voor mede collegas
- Je bent een verbinder

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Indruk maken tijdens je sollicitatiegesprek om sneller die baan te krijgen?

Maak een account aan met zoekprofiel en krijg sollicitatietips over:
  1. Hoe maak ik indruk tijdens het sollicitatiegesprek?
  2. Hoe val ik op met mijn CV tussen alle andere kandidaten?
  3. Hoe schrijf ik een sterke motivatiebrief?
  4. Hoe laat ik Linkedin voor mij werken?