Leerkracht Middenbouw - De IJdoornschool

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.
Innoord, voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Noord, is voortgekomen uit het stadsdeel Amsterdam-Noord. Tot 2008 lag het schoolbestuur van de openbare basisscholen in Amsterdam-Noord in handen van het stadsdeel. Het jaar ervoor had de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord besloten om het basisonderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een bestuurscommissie. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare scholen wordt verzorgd. Door de oprichting van een aparte stichting op 30 december 2010 heeft het schoolbestuur een onafhankelijkere positie gekregen. Vanaf 2 juni 2017 zijn we verder gegaan onder de naam Innoord.

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie.

Visie
Ieder kind heeft een talent en e`lk talent is even belangrijk. Ongeacht afkomst, cultuur, IQ, opvoeding of geloof. Het is de kunst dat talent te vinden en tot bloei te laten komen. En dat talent te versterken. Dat schept zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn. En dat positieve zelfbeeld zorgt later voor actieve wereldburgers die volwaardig meedoen in de maatschappij.

Missie
De toekomst voorbereiden op onze leerlingen. Dit klinkt misschien wat vreemd, maar het is vooral een statement. We willen ermee zeggen dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomt. Kinderen zijn de toekomst.
 
Algemene informatie:
De IJdoornschool is een basisschool in Amsterdam –Noord, gelegen in de wijk Nieuwendam.
De populatie van onze school is een keurige afspiegeling van de wijk. In februari 2017 zijn wij verhuisd naar een nieuw gebouw met rondom mooie speelgelegenheden voor kinderen.
 
Visie:
Het concept adaptief onderwijs is richtinggevend voor de school. Het adaptief onderwijs, zoals het APS dit verwoordt, doet dienst als referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht.
Hierin staat centraal dat het onderwijs wordt afgestemd op de drie psychologische basisbehoeften van het kind: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie.
Relatie: Elk mens en dus ook elk kind moet zich gewaardeerd en veilig kunnen voelen in zijn omgeving. In eerste instantie is er de relatie met de ouders. Op school staat de pedagogische relatie tussen de leerkracht en het kind centraal, maar ook de relaties tussen de kinderen onderling. De opvoeder heeft in dit kader tot taak de kinderen gewenst gedrag aan te leren.
Competentie: Het gevoel van competentie is het gevoel iets te kunnen, vertrouwen in eigen kunnen. Het kind heeft vertrouwen in zichzelf nodig om te kunnen handelen.
Autonomie: Dit is het gevoel zelf iets bedacht te hebben, zelf iets gedaan te hebben, eigen verantwoordelijkheid te mogen dragen. Kinderen leren zelfstandiger te worden en keuzes te maken.
 
 
 

Profiel kandidaat

Wij zoeken een leerkracht die:

  • een visie op onderwijs heeft die aansluit bij de visie van De IJdoornschool;
  • gewend is aan het maken van en werken met groepsplannen;
  • zijn/haar klassenmanagement kan vormgeven conform het klassenmanagement op De IJdoornschool. Componenten daarin zijn: zelfstandig werken, het adi-model en werken met groepsplannen;
  • zichzelf als een professional ziet in communicatie en handelen;
  • een teamspeler is;
  • ICT-vaardigheden heeft die het lesgeven m.b.v. tablets, digiborden, touchscreens en computers mogelijk maken.
 
 
 

Geboden wordt

Inschaling en arbeidsvoorwaarden conform CAO PO.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu