leerkracht groep 7 - Tijo van Eeghenschool

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Aerdenhout

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel

De Tijo van Eeghenschool in Aerdenhout

Missie

Het uitgangspunt van onze school is het geven van onderwijs in een betekenisvolle omgeving. Dat de kinderen met plezier naar school gaan, beschouwen we als een voorwaarde voor een optimale ontplooiing. Daarbij richten we ons zowel op het cognitieve leren, het creatieve leren, als op de sociaal emotionele ontwikkeling.

Visie
In de eerste plaats is de school er om de leerlingen in hun leerproces te begeleiden. Onder leren verstaan we niet alleen kennis verwerven, maar ook leren je creativiteit te ontwikkelen, het ontdekken en onderzoeken van de wereld om je heen,  omgaan met emoties en het vergroten van sociale vaardigheden. In de bovenbouw verschuift het accent steeds meer naar de intellectuele, verstandelijke vorming, teneinde een zo goed mogelijke startpositie te verwerven ten aanzien van het voortgezet onderwijs.

We hanteren het leerstofjaarklassensysteem, maar geven het kind daarbinnen ruimte om zich naar eigen mogelijkheden te ontplooien. De basisvakken rekenen en taal zijn gericht op goede resultaten en hoge verwachtingen die bij de ontwikkeling van de leerling passen.
Vanuit onze professie als leerkrachten betrekken wij ouders bij onze school en onze manier van werken. Ouders zijn hierin een gesprekspartner over de ontwikkeling van hun kind.

Onze kernwaarden zijn:

 1. Zien en gezien worden
  Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Hiervoor hanteren wij duidelijke regels en afspraken. Volwassenen en kinderen dragen samen verantwoordelijkheid voor een goede sfeer op school. Ieders mening telt, we luisteren naar elkaar.
  Ook in het leerproces speelt de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid een grote rol. Kind en leerkracht zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het leren. Hierbij vinden wij het belangrijk om de talenten in kinderen te ontdekken.  Dit kunnen cognitieve, sociale, sportieve of creatieve talenten zijn.
 2. Betrokkenheid 
  De lessen vinden plaats met aandacht voor de leefwereld van onze leerlingen. De link tussen leerstof, de eigen wereld en de toekomst van kinderen vergroot deze betrokkenheid. Hierbij maken wij gebruik van aantrekkelijke leermiddelen, multimedia, verhalen en de leefomgeving rond de school. Hierdoor ontstaat een “rijke leeromgeving”.
 3. Betekenisvol 
  De leerstof die aangeboden wordt heeft een relatie met het leven van de kinderen in en buiten de school en zorgt voor een stevige basis voor het vervolgonderwijs.
 4. Kwaliteit 
  De basisvakken rekenen en taal zijn gericht op goede resultaten en hoge verwachtingen die bij de ontwikkeling van de leerling passen. Naast deze cognitieve vakken wordt ook kwaliteit gezocht in wereldoriëntatie en creatieve vakken. 
  Kwaliteit wordt van leerlingen gevraagd maar ook van ons als teamleden in onze blijvende ontwikkeling in ons vak.
 5. Onderzoeken en ontdekken
  Door het scheppen van een betekenisvolle leeromgeving nodigen wij kinderen uit tot het stellen van vragen. Het proces om tot de beantwoording van een vraag te komen is hierbij net zo belangrijk als het antwoord zelf.  Hierdoor wordt de onderzoekende houding van leerlingen gestimuleerd en kunnen zij zich voorbereiden op vragen in de toekomst waar niet direct het antwoord voorhanden is. 
 6. Samenwerken
  Kennis verwerf je niet alleen. Door middel van samenwerken komen we tot nieuwe ideeën, inzichten en andere (betere) oplossingen. Dit geldt binnen alle lagen van de school. Leerlingen en leerkrachten onderling, leerlingen en leerkrachten, leerkrachten en ouders. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaar en onze school.

 


De Tijo van Eeghenschool in Aerdenhout zoekt:

Groepsleerkracht groep 7 voor 4 dagen (0,8 fte) in de week. Dagen kunnen in overleg worden vastgesteld.

De Tijo van Eeghenschool is een middelgrote, christelijke basisschool in Aerdenhout, prachtig gelegen te midden van grote eikenbomen in de oude binnenduin. Op de Tijo werkt een professioneel team dat zich inzet voor de vorming van cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden van onze kinderen. Wij geven onderwijs vorm vanuit de kernwaarden: Zien en gezien worden- Betrokkenheid-Betekenisvol- Kwaliteit- Onderzoeken en Ontdekken – Samenwerking. 
Het speerpunt waarop ons ambitieuze en gedreven team richt is onderzoekend en ontdekkend leren binnen het domein van de wereldoriëntatie. Zo komen we tegemoet aan de bovengemiddeld intelligente leerlingen. Daarnaast zijn ICT vaardigheden en mediawijsheid, coöperatief leren en cultuuronderwijs belangrijke thema’s. Voor ons eigen teamleren werken wij met de methodiek van LeerKRACHT.

 

Profiel kandidaat

We zoeken een collega die:
• Zichtbaar plezier heeft in lesgeven 
• Goed oog heeft voor de kinderen, collega’s en ouders
• Aantoonbaar innovatief is en dus lef heeft om nieuwe dingen uit te proberen
• Volgens anderen een collegiale en positieve instelling heeft 
• De identiteit van de school onderschrijft en weet hoe zij/hij hieraan vorm gaat geven

 

Geboden wordt

Wat biedt de school?
• De leukste kinderen van de wereld
• Volop kansen tot verdere ontwikkeling en ontplooiing binnen onze succesvolle stichting Salomo
• Begeleiding van collega en intern begeleider 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu