Leerkracht groep 7 - Bergse Zonnebloem 

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Rotterdam

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.
Daltonschool de Bergse Zonnebloem heeft per bij 1 februari 2018 een vacature van 0,6 fte
Â
We zijn op zoek naar een enthousiaste groepsleerkracht voor groep 7
Dit jaar zijn de werkdagen maandag, dinsdag en woensdag. In het schooljaar 2018-2019 is het mogelijk om fulltime te werken.
Â
Schoolprofiel
Daltonschool de Bergse Zonnebloem is een middelgrote school in het Kleiwegkwartier. Per 1 oktober 2017 telt de school 16 groepen met 386 leerlingen. De Bergse Zonnebloem is een school met leertijduitbreiding waarin vakken als Engels, muziek, judo, kunst en dans een plek hebben. Dit sluit goed aan bij de interesses van onze leerlingen en hun ouders.

Op 6 november 2017 heeft de school bezoek gehad van de daltonvisitatiecommissie.
Uit het visitatieverslag:
âHet visitatieteam heeft vandaag een school bezocht waar een grote betrokkenheid van leerlingen, ouders, leerkrachten, interne begeleiders, daltoncoÃrdinatoren en directie te zien was. Een jong team, met een goede mix van mannen en vrouwen, om jaloers op te zijn. Een team dat hard werkt vanuit de daltonvisie. De open en respectvolle houding creÃert een prettige sfeer in de school, zodat een ieder (van ouder, tot leerling en leerkracht) zich welkom voelt. Dat is de allerbelangrijkste basis om het daltononderwijs vorm te geven en te ontwikkelen.â

De Bergse Zonnebloem is een lerende organisatie met een enthousiast, gemotiveerd team dat volop in ontwikkeling is en waarbij opbrengstgericht werken en de daltonvisie hoog in het vaandel staan. Leerkrachten schrijven mee aan het schooljaarplan. Schoolbeleid wordt door de expertgroepen, waar de leerkrachten zitting in hebben, verder ontwikkeld en vormgegeven. Er wordt gewerkt met een managementteam van directie, bouwcoÃrdinatoren en een daltoncoÃrdinator.

Wij zoeken iemand die:

 • affiniteit heeft met het daltononderwijs en de principes kan onderschrijven
 • in het bezit is van een certificaat daltonleerkracht of bereid is de opleiding daltonleerkracht te gaan volgen in het schooljaar 2018-2019
 • ervaring heeft in de bovenbouw
 • goed kan samenwerken met de parallel-collega
 • gedifferentieerd onderwijs wil en kan verzorgen
 • enthousiast is en wil meewerken aan de schoolontwikkeling
 • beschikt over goede contactuele eigenschappen
 • ouders ziet als partners bij de ontwikkeling van leerlingen
 • met respect omgaat met leerlingen en hen serieus neemt
 • open is naar collega's en ouders
 • de Engelse taal goed beheerst
Wij bieden onze nieuwe collega het volgende aan:
 • gemotiveerde en behulpzame collegaâs
 • een maatje
 • een veilige en goede werksfeer
 • een school die volop in ontwikkeling is en zal blijven
 • mogelijkheid tot uitbreiding naar een fulltime aanstellingNadere informatie en solliciteren:
Sollicitatieprocedure:
Heb je interesse voor deze vacature neem dan zo snel mogelijk contact op metÂ
Ellen Dijkstra (e.dijkstra@bergsezonnebloem.nl) directeur ods de Bergse Zonnebloem.
Sollicitatiegesprekken staan gepland in week 51.
Nadere informatie:
ods de Bergse Zonnebloem, Elektroweg 18, RotterdamÂ
010-4181977 of 06-23761114
www.bergsezonnebloem.nl

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu