Key-user Clever / Specialist clientregistratie applicatie Clever

Logo Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) | Leger des Heils
Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) | Leger des Heils
Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden

specialist cliëntregistratie applicatie Clever
Ben jij de spin in het Cleverweb en wil jij GWCA meer Cleverwijs maken?

Informatie
Relevantie van de functie:
Clever (cliënt en verrichtingen) is dé applicatie waar collega's in het primair proces (zorg en hulpverlening) al hun gegevens in registreren om een kwaliteit te borgen zodat we cliënten optimaal kunnen helpen. Van een goed werkend Clever worden medewerkers in het primair proces blij zodat zij hun tijd aan de zorg kunnen besteden. In Clever wordt o.a. een zorgplan vastgelegd en vindt de registratie van de geleverde zorg plaats die belangrijk is om bij gemeenten en andere financiers te kunnen declareren. Kortom: Clever is voor zowel het primair proces als voor de bedrijfsvoering en financiën een cruciale applicatie.

Het Leger des Heils is volop bezig om Clever te verbeteren. Je kunt hierbij denken aan het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid en de performance. Daarnaast is de externe omgeving volop in beweging wat weer nieuwe eisen stelt aan de wijze van registreren en declareren. Het Leger des Heils in Amsterdam is zeer divers waarbij zorg wordt geleverd aan afdelingen als: Vrouwenopvang, Thuiszorg, Wijkverpleging, Domus, Maatschappelijke opvang, Dagbesteding, Begeleiding van jongeren, etc. Deze diversiteit zorgt voor een dynamische omgeving waarbij je als key-user spin in het web bent om de gebruikers te ondersteunen om Clever zo goed mogelijk te gebruiken. Door je servicegerichte houding ontlast je mensen in het primair proces en draag je bij aan een vermindering van de beleefde administratieve lastendruk.

Wat je doet:
Een key-user:

 • Je bent goed in staat om een positieve bijdrage te leveren aan het borgen van functionaliteit en kwaliteit van Clever binnen de werkeenheid;
 • Je fungeert als vraagbaak en helpdesk voor de gehele werkeenheid op het gebied van Clever;
 • Je signaleert en analyseert knelpunten en anticipeert hierop;
 • Je signaleert de opleidingsbehoefte en begeleidt de gebruikers hierbij (trainingen ism de super-users);
 • Je zorgt ervoor dat updates en wijzigingen in de applicatie worden getest en geïmplementeerd;
 • Je draagt zorg voor een tijdige communicatie van vernieuwingen en wijzigingen rondom Clever (kennisoverdracht), al dan niet via de super-users op de locaties;
 • Je participeert in de lokale overleggen die gerelateerd zijn aan Clever (super-users, productiecontroller, informatiemanager, MPP-ers, etc) en in de landelijke key-users overleggen;
 • Je levert een bijdrage aan het maken en/ of accorderen van de werkinstructies;
 • Je participeert in implementatietrajecten en bij het opstellen van wijzigingsverzoeken;
 • Je neemt deel aan projecten die samenhangen met de functionaliteit van Clever voor de gebruikers.

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl. In werkeenheid Goodwillcentra Amsterdam werken bijna 1.100 medewerkers met een jaarlijks omzet van € 70 miljoen.

Ons team
ICT en een goed werkend Clever zijn essentieel voor onze organisatie. Medewerkers zijn afhankelijk van Clever om hun werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. De afdeling Productie Beheer van de Goodwillcentra Amsterdam biedt ondersteuning aan de medewerkers in het primair proces gericht op het beheer van de cliënt- en productieregistratie in Clever. Onder deze afdeling vallen vijf collega's met ieder hun eigen aandachtsveld. De afdeling wordt geleid door het Hoofd Productie Beheer die onder verantwoordelijkheid valt van de directeur Bedrijfsvoering.

Profiel kandidaat

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Analytisch sterk (snel eigen kunnen maken van complexe processen en ICT);
 • Communicatief sterk (uitleggen van complexe Clever proces in eenvoudige taal voor medewerkers in het primair proces);
 • Leergierig, nieuwsgierig (niet tevreden zijn tot je het zelf ook echt snapt);
 • Geduldig en creatief (doorgaan tot de medewerker het snapt en verder kan);
 • Interesse in de verschillende zorgproducten en werkprocessen. Ervaring en/of werkzaam in het primair proces en kennis van Clever is een pré maar geen voorwaarde;
 • Kan medewerkers enthousiasmeren en hen ondersteunen in hun opleidingsbehoefte;
 • Actieve en proactieve participatie overlegvormen en zo ook een verbindende factor te zijn tussen het Stichtingsbureau en de medewerkers van de werkeenheid (geen houding van afwachten tot een vraag wordt gesteld);
 • Een opbouwend kritisch houding en enthousiasme om 'samen van hier naar beter' te gaan;
 • In staat te kunnen denken in processen en daarbij is overstijgend denken en werken noodzakelijk;
 • Zelfstandig, flexibel, stressbestendig, inventief en geduldig zijn, doorzettingsvermogen hebben, logisch kunnen denken en kunnen delegeren.
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Geboden wordt

De functie Key-user Clever / specialist cliëntregistratie applicatie Clever is een functie binnen onze organisatie die wordt gesalarieerd op schaal 6 volgens CAO Sociaal Werk, minimaal €2.107,-- en maximaal €3.016,-- bruto bij een fulltime dienstverband. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Meer informatie

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ voor 28 februari 2018. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Jolanda Zwolle (Hoofd Productie Beheer)
Telefoonnummer: 020-6301111

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Voor meer informatie en reactie zie onze website: : www.legerdesheils.nl

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail

Misschien passen deze vacatures ook bij jou