Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel

Het IVKO is een bijzondere kunstvak- en montessorischool. De school is uniek in Nederland: er is geen andere school die zo’n divers aanbod aan kunstonderwijs heeft. Tegelijkertijd haalt de leerling op het IVKO een regulier mavo- (vmbo-t) of havodiploma.
 
Het IVKO is een kleinschalige, veilige school. In schooljaar 2019/2020 telt de school zo'n 500 leerlingen. De school zorgt voor
een veilig pedagogisch klimaat waarin docenten en leerlingen gelijkwaardig met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en respecteren. Vanuit dat vertrouwen krijgen leerlingen de ruimte om te leren verantwoordelijkheid te dragen.
 
De principiële keuze voor kunstonderwijs houdt ook in dat het IVKO het reguliere programma in beduidend minder tijd aanbiedt. Dat maakt het IVKO een bijzondere en uitdagende school voor zowel de leerling, de docent en ondersteuner.

Het IVKO is een opleidingsschool (NOA) en is lid van de Vereniging Cultuur Profielscholen. Het IVKO maakt deel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA), een scholengroep met vier scholen en zes locaties. Samen tellen deze scholen zo’n 4.000 leerlingen. Binnen de MSA-scholen zijn het onderwijs en de organisatie gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen, vrijheid in gebondenheid en de school als leef - en leergemeenschap.’

 
Als zorgcoördinator zorg jij voor een passend en goed georganiseerd ondersteuningsaanbod voor de creatieve, kunstzinnige leerlingen van het IVKO. Natuurlijk werk je daarbij nauw samen met de mentorenteams, de schoolleiding en de in- en externe uitvoerders van de ondersteuning. De ondersteuningscoördinator vervult een spilfunctie in onze school. Deze rol is na de coronaperiode zo mogelijk nog belangrijker geworden. We zoeken dan ook een ervaren professional die zowel gesprekstechnisch sterk is als in staat is te efficiënt te organiseren en coördineren.  

Het takenpakket is uitdagend en veelzijdig.Centraal in jouw rol is dat je veelvuldig contacten onderhoudt:
• met mentoren, docenten en gespecialiseerde ondersteuners over de zorgactiviteiten en de leerlingbegeleiding:
• met externe hulpverlening bij het doorverwijzen van leerlingen en coördinatie van hulpverlening binnen school; 
• met de schoolleiding over het SOP en de leerlingbegeleiding;
• met ouders;
• met het Samenwerkingsverband.

Je bent verantwoordelijk voor: 

1.Ontwikkeling ondersteuningsbeleid en leerlingbegeleiding:

 • je bepaalt het ondersteuningsaanbod (ism de schoolleiding) op basis van analayse van leerlingegegevens, gesprekken met mentoren en uitkomsten van onderzoek (vb GGD onderzoeken). Dit doe je in afstemming met het Samenwerkingsverband en met kennis van het Amsterdamse zorgaanbod;
 • je ontwikkelt het jaarlijkse schoolondersteuningsplan; 
 • je ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenondersteuning; 
 • je neemt deel aan en vertegenwoordigt het IVKO in MSA-breed overleg en in het Samenwerkingsverband; 
 • je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de leerlingbegeleiding; 
 • je levert een actieve bijdrage aan een verstandige inzet van NPO-middelen voor het verbeteren van het sociaal-welzijn van onze leerlingen 
 
2. Coördinatie uitvoering zorgbeleid en leerlingbegeleiding:
 • je plant en coördineert de diverse onderzoeken in het kader van zorg aan leerlingen;  
 • je stemt handelingsplannen af in overleg met mentoren (en eventueel docenten) gespecialiseerde ondersteuners en bewaakt de terugkoppeling van gegevens; 
 • je geeft mentoren advies in 'lastige' casuïstiek;
 • je organiseert en zit overleg voor tussen mentoren, gespecialiseerde ondersteuners en zorgteam; 
 • je draagt zorg voor externe doorverwijzing van leerlingen en voor terugkoppeling ervan;
 • je begeleidt medewerkers bij de uitvoering van leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten; 
 • je bereidt de vergadering van het Zorg Advies Team (ZAT)voor en vervult het technisch voorzitterschap;
 • je vraagt leerlinggebonden financiering voor leerlingen aan (of organiseert dit), onderhoudt hiervoor contacten met ouders, ambulant begeleiders en collega’s van het samenwerkingsverband.
 • je coördineert de externe hulpverleners binnen school (GGD(schoolarts/schoolverpleegkundige), Begeleider Passend Onderwijs (BPO) en Ouder Kind Adviseur. 

Geboden wordt

Een veelzijdige baan in een uitdagende, warme en informele werkomgeving met een zeer bijzondere leerlingpopulatie.
De MSA biedt ruime mogelijkheden voor verdere professionalisering. 

Profiel kandidaat

Je beschikt over:

 • een proactieve houding en goed kan samenwerken met het team en MT
 • uitstekende communicatieve vaardigheden en bent daarbij zowel empatisch als zakelijk waar nodig;
 • kennis van handelingsgericht werken
 • de vaardigheid om groeps- en leerlingenbesprekingen te leiden 
 • brede theoretische kennis en praktijkervaring in het VO op het gebied van leerlingbegeleiding en de zorgstructuur; bijvoorbeeld in de vorm van een Master Special Educational Needs en een opleiding tot zorgcoördinator in het VO
 • kennis van didactische en pedagogische methoden en technieken en de vaardigheid in het toepassen ervan;
 • kennis van de sociale kaart binnen de regio Amsterdam; 
 • kennis van wet- en regelgeving op het gebied van leerlingzorg en passend onderwijs en de kernprocedure PO/VO in Amsterdam;
 • vaardigheid in het begeleiden van professionals;
 • vaardigheid in het opstellen van een plan van aanpak en individuele en groepshandelingsplannen;
 • vaardigheid in het ontwikkelen van beleid;
 • vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen. 

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'zorgcoördinator'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail