Taken en verantwoordelijkheden

Op zoek naar een HR-functie in een organisatie die er toe doet?

Informatie
Er worden in deze Corona tijd veel adviesvragen aan de HR-adviseurs gesteld vandaar dat we het team een jaar lang willen versterken met een extra HR-adviseur. Als HR-adviseur kom je tijdelijk onze managers ondersteunen en de HR-afdeling versterken. Je fungeert als sparringpartner voor de managers als het gaat om personele- en organisatievraagstukken en staat hen met raad en daad bij. Daarnaast lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van HR-beleid en geef je samen met je collega HR-adviseurs invulling aan de HR-adviesfunctie. Je adviseert bij (bezettings)kwesties zoals arbeidsverzuim, vacatures, verbetertrajecten etc. van medewerkers.

In deze functie zal je als HR-adviseur de verantwoordelijkheid op je nemen voor een deel van de regio in Amsterdam. Je werkt in deze Coronatijd zoveel mogelijk vanuit huis en daarnaast op het bedrijfsbureau, locatie Amsterdam Noord.

Over Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6500 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie. In het 'er zijn' voor de medemens speelt de christelijke identiteit van de organisatie en het persoonlijk geloof van de medewerkers een belangrijke rol. Dat betekent dat het Leger des Heils van al zijn medewerkers verwacht, dat zij een persoonlijke christelijke levensovertuiging hebben. Wanneer je solliciteert en je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dan zal jouw levensovertuiging zeker onderwerp van gesprek zijn. Daarom stellen we het op prijs, als je daarover al iets hebt geschreven in je sollicitatiebrief.

Ons team
De afdeling HR v an het Goodwillcentra Amsterdam wil zich steeds verder professionaliseren in servicegerichtheid en kwaliteit. Het is een team met enthousiaste medewerkers waar hard werken en werkplezier goed samengaan. O p de afdeling werken ruim 20 medewerkers in verschillende HR-disciplines zoals arbo, verzuim, opleiding, recruitment, flexburau, mobiliteit en administratie. De afdeling wordt geleid door de manager HR, die wordt ondersteund door een HR-adjunct manager. Daa rnaast vindt ondersteuning vanuit de landelijke stafafdeling HR plaats.

Profiel kandidaat

 • Minimaal een hbo-opleiding in de richting van HRM;
 • Ten minste 5 jaar werkervaring in een soortgelijke, brede HR-functie;
 • Je bent 28 - 36 uur per week beschikbaar;
 • Kennis van het arbeidsrecht en sociale regelgeving;
 • Ervaring met AFAS is een pré.
Je beschikt over de volgende competenties
 • Verbindend;
 • Resultaatgerichtheid;
 • (Organisatie) sensitiviteit;
 • Creativiteit;
 • Analytisch;
 • Proactief en zelf startend;
 • Je neemt verantwoordelijkheid in je taken en projecten.
Jij hebt een positief christelijke geloofsovertuiging en kan daarom onze doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg van harte onderschrijven. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op www.legerdesheils.nl/identiteit .

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.
Als je snel beschikbaar bent zou dat helemaal mooi zijn!

Geboden wordt

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 8. Deze loopt van minimaal € 2.712,- tot maximaal € 3.864,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget). Daarnaast word je opgenomen in h het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden we je mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen vanuit de Leger des Heils Academie

Duur:
De aanstelling is in principe voor een jaar. Verlenging is afhankelijk van de ontwikkelingen op de afdeling en de organisatie.

Meer informatie

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onderstaande button.

Contactpersoon en informatie:
Frans van Dommele, HR-manager (tel: 06-50100371) of Liesbeth Varkevisser, adjunct HR-manager (tel. 06-13934525)

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Leger des Heils

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale o...

Ik wil meer weten over Leger des Heils