Hoofd financiën - O.R.S. Lek en Linge

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Culemborg

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Openbare Regionale Schoolgemeenschap Lek en Linge is een brede schoolgemeenschap met vier locaties in Culemborg en een vestiging in Geldermalsen. Vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen bestaat vanaf januari 2017 uit twee gebouwen.

Naast alle leerwegen in het vmbo (met leerwegondersteuning), havo en vwo biedt de school een tweetalige leerroute aan in vmbo-t, havo en vwo. Voorts heeft de school sinds 1-8-2016 een vrijeschoolleerroute.

Lek en Linge heeft voor al haar locaties en vestigingen lovende beoordelingen van de inspectie ontvangen. Het havo- en vwo-onderwijs in Culemborg heeft zelfs het predicaat "Excellent" gekregen voor de periode 2015-2017.Ook vestiging de Lingeborgh heeft voor de periode 2016-2018 het predicaat Excellente School ontvangen

In Culemborg staan het brugklasgebouw met 400 leerlingen, het vmbo-gebouw geschikt voor 600 leerlingen, het havo-gebouw voor 500 leerlingen en ten slotte het vwo-gebouw met een capaciteit van circa 1000 leerlingen. Bij elkaar zitten er ruim 2500 leerlingen op de vier in elkaars nabijheid gelegen locaties die ieder hun eigen bij de locatie passende locatiecultuur kennen.

Vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen met vmbo en onderbouw havo/vwo heeft circa 1250 leerlingen. Die zitten vanaf mei 2017 in een brugklasgebouw en een gebouw voor klas 2 t/m 4.

Lek en Linge is daarmee een grote school met veel mogelijkheden, kleinschalig georganiseerd in een menselijke maat.

De school heeft fors geïnvesteerd in een krachtige leeromgeving. Alle klaslokalen zijn toegerust met een computer, beamer en smartboard. Daarnaast zijn er moderne studiecentra op iedere locatie en docentenwerkkamers. De school heeft een elektronische leeromgeving die de komende jaren steeds meer inhoud zal krijgen en intensiever gebruikt zal worden. Lek en Linge wil de kansen van - onderwijskundig effectief - ICT-ondersteund onderwijs aangrijpen om een impuls te geven aan eigentijds leren dat aansluit bij de moderne levensstijl van jongeren en naar de vraag aan anywhere, anytime, anyhow onderwijs.

Lek en Linge is sinds 2010 officieel een opleidingsschool met Keurmerk en universitaire opleidingsschool. Dat betekent dat Lek en Linge voldoet aan alle kwaliteitseisen op het gebied van innoveren, opleiden en professionaliseren. De school biedt een prettig leerklimaat voor studenten en voor medewerkers. Lek en Linge werkt intensief samen met de lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht (het COLUU) en de Hogeschool Utrecht (Archimedes).Lek en Linge participeert in het project Samen Opleiden. Dit project bestaat eruit dat het COLUU met een zestal scholen nauw samenwerkt op het gebied van opleiden, onderzoeken en ontwikkelen.

Lek en Linge kiest er bewust voor om als school met een flinke omvang de zaken voor leerlingen en medewerkers kleinschalig te organiseren. Binnen de vier locaties in Culemborg en de vestiging in Geldermalsen werkt de school met onderwijsteams (circa 12 tot 15 docenten onder leiding van een teamleider). De brugklaslocatie kent drie teams: een vmbo/havo-team, een havo/vwo-team en een vwo-team. De vmbo-locatie heeft drie teams: een team voor het lwoo (klas 1 en 2) en voor vmbo-bkt-klas 2, een team voor 2, 3 en 4 vmbo-t/g en een team voor klas 3 en 4 vmbo-b/k. Ook op de havo-locatie zijn er drie teams: een team klas 2/3 en twee bovenbouw-teams. De vwo-locatie kent vijf teams: een vwo-team klas 2/3, een tvwo-team klas 1/2/3 en drie bovenbouw-teams. De vestiging de Lingeborgh tenslotte heeft vier teams: een team voor de brugklassers, een team voor vmbo-bl, een team voor vmbo-kl en een team voor vmbo gl/tl en onderbouw havo/vwo.

Iedere docent is lid van een onderwijsteam. Daarnaast is iedere docent lid van een vaksectie.

Profiel van de O.R.S. Lek en Linge:

 • De O.R.S. Lek en Linge is een openbare schoolgemeenschap en staat bekend als een ondernemende school met een innovatief profiel en een warm pedagogisch klimaat.
 • Lek en Linge heeft de ambitie om bovengemiddeld goed onderwijs te geven aan haar leerlingen en heeft medewerkers die die ambitie dag in dag uit realiseren.
 • De school werkt met een 70-minutenrooster ter realisering van een krachtige leeromgeving en een goede begeleiding.
 • Lek en Linge is zowel opleidingsschool met Keurmerk als universitaire opleidingsschool.

Wat wij bieden:
 • Een school waar kwaliteit ertoe doet.
 • Een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen.
 • Een school die verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert en daarin investeert bijvoorbeeld door een ruim aanbod van interne trainingen en een eigen leergang Onderwijskundig en Moreel Leiderschap voor ervaren docenten.
 • Een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers.
 • Een school met een prettig leerklimaat voor leerlingen, medewerkers en stagiaires.
 • Een school waarin veel mogelijk is binnen de strategische visie van de school.
 • Een school met een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden en een functiebouwwerk dat de loopbaanontwikkeling op basis van kwaliteiten stimuleert).
 • Een rookvrije school voor leerlingen en medewerkers.

Het profiel voor docenten op de O.R.S. Lek en Linge:
 • Je herkent je in het profiel en de onderwijskundige visie van de school.
 • Je docentschap doet ertoe. Je hebt een inspirerende, ruimtegevende en grenzenstellende doceerstijl die leidt tot goede leerresultaten in een plezierige sfeer.
 • Je hebt een open, collegiale en flexibele instelling en bent in staat om in teamverband samen te werken.
 • Je vakmatige beheersing is goed en je wilt je zowel op vakinhoudelijk, als op vakoverstijgend en op begeleidingsgebied verder ontwikkelen.
 • Je wilt de kansen benutten van een krachtige ICT-leeromgeving (computer, beamer, smartboard in elk lokaal).
 • Je wilt een rol spelen in de begeleiding van leerlingen, als mentor en/of anderszins.

Vanaf 1 januari hebben wij een vacature voor een:

Hoofd financiën

Het betreft een vacature voor 0,8 - 1 fte. Het hoofd financiën geeft leiding aan de afdeling financiën, die bestaat uit vier medewerkers. Het hoofd financiën is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, jaarrekening en financiële rapportages, adviseert de directie over het te voeren financieel beleid, draagt zorg voor een optimale inrichting van de administratieve organisatie en ziet toe op de kwaliteit en uitvoering van procedures. Je rapporteert aan de directeur bedrijfsvoering.

Een volledige functiebeschrijving alsmede het in control framework zoals we dat toepassen binnen de school kun je downloaden via https://www.lekenlinge.nl/#/vacatures?v=401

 
 

Profiel kandidaat

Functie-eisen:

 • Je beschikt over HBO+ of WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt een grote kennis van het financiële vakgebied en administratieve organisatie;
 • Je hebt ervaring met het zelfstandig opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en financiële rapportages;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met leiding geven;
 • Je bent zorgvuldig en gericht op kwaliteit;
 • Je bent flexibel, denkt in het belang van de organisatie en kunt goed samenwerken;
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Tot slot: je hebt affiniteit met facilitaire zaken en inkoop i.v.m. mogelijke uitbreiding van taken op dat vlak in de toekomst.

Kennis en vaardigheden
 • brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces binnen de
 • schoolgemeenschap;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze beleidsterreinen van de schoolgemeenschap en in   financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context en de consequenties daarvan;
 • vaardigheid in het coördineren van de begrotingscyclus;
 • vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en -uitvoering.

Geboden wordt

Wij bieden:

 • Een functie in een dynamische schoolomgeving en een prettige werksfeer;
 • Beloning conform salarisschaal 10 van de cao voor het voortgezet onderwijs (min. € 2386 tot max. € 3978 per maand bij een fulltime dienstverband) met doorgroeimogelijkheden op termijn naar schaal 11;
 • Vakantie-uitkering (8%) en eindejaarsuitkering (7,4 %). 
En verder:
 • Een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen.
 • Een school die verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert en daarin investeert.
 • Een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers.
 • Een school waarin veel mogelijk is binnen de strategische visie.
 • Een school met een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden en een functiebouwwerk dat de loopbaanontwikkeling op basis van kwaliteiten stimuleert).
 • Een rookvrije school.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu