Taken en verantwoordelijkheden

Inforsa biedt gespecialiseerde zorg op het gebied van intensieve- en forensische psychiatrie voor volwassenen in de regio’s Amsterdam en Utrecht.

De Kliniek Langdurige Intensieve Zorg is een niet-forensische doch redelijk hoog beveiligde derdelijns-kliniek voor intensieve behandeling van cliënten met ontwrichtende gedragsproblemen, bij wie behandeling in de reguliere ggz niet of niet meer mogelijk is. Voorwaarde voor plaatsing is onder meer dat de cliënt al minimaal een jaar doorlopend is opgenomen in een kliniek en dat één of meerdere opnames in een derdelijns intensieve behandelkliniek (KIB/CIB) niet heeft geleid tot een duurzaam behandelresultaat. De opnameduur is in principe beperkt tot 5 jaar. In totaal zijn er 44 bedden, verdeeld over 5 verpleegafdelingen.
Het opnamedoel is vermindering van ontwrichtende gedrag zodat een cliënt zodanig duurzaam herstelt dat hij/zij minder intensieve zorg nodig heeft en dus kan terugkeren naar de reguliere ggz. Wij kijken met een frisse en deskundige blik naar wat iemand nodig heeft om de problematische interactie met de omgeving hanteerbaar te maken.
In de behandeling wordt alles ingezet wat kan bijdragen aan herstel, van psychotherapie (CGT, DGT) tot aan farmacotherapie en ECT. We gaan daarbij uit van een geïntegreerde behandeling (geneeskundig en opvoedkundig). Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit een psychiater, arts, orthopedagoog, verpleegkundigen, agogisch werkers (spw, sph) en maatschappelijk werk. De LIZ beschikt over veel ervaring en deskundigheid op het gebied van ernstige persoonlijkheidsstoornissen, psychotische en bipolaire stoornissen, die in de GGZ en in academische centra niet meer kunnen worden behandeld en/of gehanteerd. In veel gevallen is er sprake van co morbide verslavingsproblemen die elders onbehandelbaar zijn gebleken.

Het team is geselecteerd op basis van expertise, creativiteit en vooral geduld. De opnames vinden veelal in gedwongen kader plaats (Zorgmachtiging in het kader van de WvGGz)). Andere GGZ klinieken zijn onze verwijzers, zowel ‘reguliere GGZ’ als andere gespecialiseerde klinieken zoals Duurzaam Verblijf Beilen, Trajectum, Woenselse Poort, Parnassia Palier en Van der Hoeven Kliniek. De LIZ voert dus geen behandelingen uit in opdracht van Justitie en is daarmee een ‘gewoon’ psychiatrisch ziekenhuis.

Inforsa is onderdeel van Arkin. Arkin is een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Arkin behandelt ca 35.000 cliënten met ruim 4.200 collega’s op locaties in de regio's Amsterdam en Utrecht.

Functiebeschrijving
Ben jij creatief en heb je affiniteit met ernstige persoonlijkheidsproblematiek en is grondige differentiaal diagnostiek jouw uitdaging? Dan is jouw talent zeer welkom om ons behandelteam van orthopedagogen/psychologen, artsen en psychiaters te komen versterken.
 
Vrijwel al onze clientbehandelingen hebben te maken met co morbide problematiek. Bij ons is het dus vanzelfsprekend dat je meedenkt over complexe diagnostische vraagstukken en therapeutische aanpassingen. Daarbij is creativiteit en een out-of-the box benadering een welkome aanvulling. We bieden bijvoorbeeld aangepaste vormen van DGT, CGT, EMDR en natuurlijk vak-therapie. Ook zetten wij verlof en huisbezoeken therapeutisch in. En omdat naastbetrokkenen vaak een rol (kunnen) hebben bij het in stand houden dan wel oplossen van de problematiek betrekken wij hen middels systemisch werken zoveel mogelijk bij de behandeling.

Je zet samen met de psychiater, de arts en het gehele team behandelbeleid uit en blijft meedenken over gedragstherapeutische interventies voor 8 patiënten die op jouw afdeling zijn opgenomen. Naast jouw rol in de opzet van behandelplannen, als behandelaar en als regiebehandelaar word je supervisor voor een orthopedagoog-in-opleiding-tot-generalist en een master-psycholoog. Ook ga je het afdelingsteam in hun dagelijkse cliëntbegeleiding superviseren en heb je zorg voor het therapeutische leefklimaat.

Geboden wordt

 • Een baan die wij samen met jou ‘smeden’. Eén baan die uitdaging biedt en jou tot de professional ontwikkelt die je wilt zijn. Werken bij de andere GGZ-specialismen van Arkin behoort ook tot de mogelijkheden. Kortom, wij denken mee met jouw loopbaanwensen, immers Arkin: 12 merken, 1 loopbaan.
 • Door middel van specialisatietrajecten helpen we je onder meer aan de VGCt registratie of leiden we op tot schematherapeut of EMDR practitioner.
 • De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de CAO GGZ en FWG 65.
 • Wij bieden aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk een uitstekende OV-regeling en collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan. Maar ook toegang tot een vitaliteitsplatform, vanwaar je allerlei sportieve activiteiten kunt ondernemen zoals boksclinics of windsurfen.

Profiel kandidaat

 • Je bent een BIG-geregistreerd GZ-Psycholoog, afgestudeerd in de richting klinische- of neuropsychologie. 
 • Je hebt ervaring met diverse behandelmethodes (bv. CGT).
 • Je vindt het leuk om vanuit een orthopedagogische invalshoek gedragsproblemen te benaderen.
 • Je deelt onze waarden ‘verbinden en lef hebben’: dit betekent onder andere, soms buiten gebaande paden durven treden’’
 • Je bent professioneel en toegewijd en je hebt een creatieve kijk op het vak.
 • Je hebt affiniteit met de (ernstig gedragsgestoorde) doelgroep en je beschikt over veerkracht, overtuigingskracht, inlevingsvermogen en zelfreflectie.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de aanstellingsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Schoone manager bedrijfsvoering, 06021699991.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Inforsa


Inforsa biedt behandeling, begeleiding en reclasseringsprogramma’s voor volwassenen met problemen op psychiatrisch en forensisch gebied. Inforsa biedt veel expertise op het gebied van ernstige psychiatrische problematiek (vaak in combinatie met verslaving) en daaruit voortkomend ontwrichtend en/of delictgedrag. Wij gaan er van uit dat elke cliënt uniek is. Ons vertrekpunt is: wat kan iemand wél? Waardigheid en veiligheid staan v...

Ik wil meer weten over Inforsa
x

Met deze sollicitatietips word jij WEL aangenomen

Maak een vacature service en krijg tips over het sollicitatiegesprek.
Bekijk ook de andere gratis video's met tips voor jou!
 1. Hoe maak ik een perfect CV voor mijn sollicitatie?
 2. Hoe maak ik in 5 stappen de juiste motivatiebrief voor mijn sollicitatie?