groepsleraar vso oa - Stg. Kempenhaeghe inz. De Berkenschutse

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Heeze

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
In principe is De Berkenschutse een school voor langdurig zieke leerlingen (LZK) met specialisatie epilepsie.
De school kent ook ZML en MG (meervoudig gehandicapten).
Op één van de VSO afdelingen zitten voornamelijk (ca. 300)  normaal tot hoogbegaafde leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS).
De Berkenschutse kent zes afdelingen:
- SO afdeling (basisschoolleeftijd)
- VSO ab (voorgezet speciaal onderwijs op ZML-niveau)
- VSO cde (voortgezet speciaal onderwijs richting arbeid en VMBO)
- VSO f (voortgezet speciaal onderwijs op havo/vwo-niveau; m.n. ASS-leerilngen
- AOT (arbeidsonderzoek en trainingscentrum)
- DAB (dienst ambulante begeleiding) 
De Berkenschutse is een expertise centrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We hebben de ambitie gesteld om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoefte die het regulier onderwijs ontstijgt. Dit doen wij door samen te werken en door gebruik te maken van een onderzoekende houding om nieuwe expertise te ontwikkelen.
Deze vacature betreft de afdeling VSO oabcde. De afdeling richt zich op drie uitstroomprofielen, met daarbinnen verschillende leerroutes: dagbesteding (leerroutes o, a en b), arbeidsmarkt (leerroutes c en d)  en vervolgonderwijs (vmbo – leerroute e). Iedere leerroute heeft leerlijnen, met binnen iedere leerlijn eigen kerndoelen en subdoelen, gebaseerd op de schoolstandaard.
 
 
De leerlingen die onderwijs volgen binnen leerroute oab stromen uit in uitstroomprofiel dagbesteding. Het onderwijs is gericht op leerlingen met een matig, ernstig of ernstig meervoudige verstandelijke beperking. Al deze leerlingen zijn zeer moeilijk lerend en vaak is er sprake van bijkomende (medische) aandoeningen (onder meer epilepsie, stofwisselingsziekte en diabetes). Daarnaast kan er sprake zijn van emotionele-, gedrag- en/of lichamelijke problematiek.
 
 

Profiel kandidaat


We verwachten, naast affiniteit met de doelgroep, dat de nieuwe collega;

 • in staat is een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoefte,
 • zich kan inleven en kan aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling,
 • kan samenwerken met collega’s,
 • onderwijs zo kan organiseren dat een onderwijsassistent het onderwijsprogramma en overige taken ter ondersteuning van het proces kan uitvoeren,
 • communicatief vaardig is,
 • sterk kan reflecteren op eigen handelen en denken,
 • kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag,
 • kan inspelen op lichamelijke zorg. 
   
  Vereisten:
 • in het bezit zijn van de juiste onderwijsbevoegdheid.

Geboden wordt

We bieden:

 • een tijdelijke aanstelling met op termijn de mogelijkheid tot een vaste aanstelling.
 • een gevarieerde werkomgeving.
 • een uitdagende werkomgeving in een naar buiten gerichte organisatie.
 • kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu