Groepsleerkracht - Stichting Trigoon, Praktijkschool West-Friesla

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Hoorn

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Onder Stichting Trigoon vallen zeven scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs (Praktijkschool West-Friesland, Hoorn en Praktijkschool West-Frieland, Stede Broec), een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Stormvogel) in Hoorn , een school voor Speciaal Onderwijs (De Eenhoorn) in Hoorn en drie basisscholen  voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte (De Piramide en De Wissel) in Hoorn en ('t Palet) in Stede Broec.

De praktijkschool kent verschillende uitstroomprofielen en leidt toe naar arbeid of vervolgonderwijs
Het betreft een tijdelijke aanstelling waarin je direct kunt starten en met als einddatum 16 juli 2018.
De werkdag is maandag.

Je gaat lesgeven aan een  basisplusgroep 5.
De groep heeft 16 leerlingen en werkt drie dagen met een onderwijsassistent waaronder de maandag.
In de klas staan er zeven werkkasten voor kinderen die extra rust en een prikkelarme omgeving nodig hebben.
Wij bieden aan de hele groep veel structuur en voorspelbaarheid.
Hiervoor gebruiken wij o.a. de time- timer, kiesbord, maandplanner, een dagrooster, enz

SBO de Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs bestaande uit 16 groepen.
We maken daarbij onderscheid in basisgroepen, basisplus groepen en structuurgroepen.
Er wordt per groep gekeken welk aanbod het meest passend is bij de kinderen.
Naast het reguliere programma maken we tijd voor creatieve activiteiten en besteden we aan aandacht aan Rots en Water en PBS (Positive Behaviour Support).  
Hiermee stimuleren wij positief gedrag bij de kinderen.
Wij werken met een matrix waarop de waarden Vertrouwen, Veiligheid en Respect staan.
Vanuit deze basiswaarden hebben we voor de verschillende ruimtes gedragsverwachtingen geformuleerd.
Goed gedrag kun je leren. We oefenen het gedrag en spreken de kinderen er op aan. En belonen we bij goed gedrag.
 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail