Groepsleerkracht met een VO bevoegdheid - Mavo Schravenlant XL

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Schiedam

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel

Mavo Schravenlant XL: jouw beste kans van slagen!

Mavo Schravenlant XL is een openbare, kleinschalige school (500 leerlingen) voor bbl- (klas 1 en 2), kbl- (klas 1 t/m 4) en mavo-leerlingen (klas 1 t/m 4) aan de Van der Leeuwlaan 3 én de Piersonstraat 33 in Schiedam, met aandacht voor de leerlingen en hun ontwikkeling. Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging, cultuur of maatschappelijke positie.

Wij werken samen vanuit rust, orde en regelmaat. Wij betrekken leerlingen, ouders, basisscholen en het vervolgonderwijs (havo en mbo) bij de ontwikkeling van de leerling, het onderwijs en de school.

Ons logo geeft weer hoe wij dit binnen het onderwijs op Mavo Schravenlant zien: leren moet vloeiend, dynamisch en gevarieerd zijn. Het moet ergens naartoe leiden, in een opwaartse beweging en steeds goed worden afgesloten. De leerling én de medewerker moet worden uitgedaagd en het gevoel krijgen dat het motiverend werkt als je iets goed doet!
Een positief gevoel zorgt ervoor dat de leerling en de medewerker beter presteren. Op Mavo Schravenlant XL geloven wij in kansen, een positief gevoel, presteren vanuit je eigen mogelijkheden en het maximale uit jezelf halen.
In de afgelopen vier jaar is de school enorm gegroeid, van 230 naar 500 leerlingen. Dit komt mede door ons onderwijsconcept. Lees alles over de school en ons onderwijs op onze site.

XL-mogelijkheden van Mavo Schravenlant

- Versterkt Engels (extra Engelse lessen en niet-examenvakken in het Engels, zoals lichamelijke opvoeding, beeldende vorming en workshops);
- vier uur workshops per week met (indien nodig) bijles(sen) Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, zaakvakken en huiswerkbegeleiding;
- alle vakken worden apart aangeboden op Mavo Schravenlant XL en niet als combinatievakken, zoals mens & maatschappij of mens & natuur;
- maatwerkleren binnen de les, voor een maximale ontwikkeling en eventuele opstroom naar een hoger niveau en
- examen in 7 vakken in plaats van 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De vacature heeft betrekking op basis 1 en basis 2. De groepsleerkracht geeft (bijna) alle lessen lessen aan deze klas(sen).

Profiel kandidaat

Een bevoegd docent of in het laatste jaar van de opleiding. Affiniteit met het vmbo basis is een vereiste.
Een Pabo docent heeft de voorkeur, met een 2e graads bevoegdheid voor een vak in het VO of met de aanvullende scholing groepsdocent.

Geboden wordt

Conform CAO

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail