Groepsleerkracht LB - Focus SBO

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Haarlem

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Focus-SBO is een kleine sbo-school die sinds november 2016 deel uitmaakt van Integraal Kindcentrum Zuid-Kennemerland (zie ook www.ikczuidkennemerland.nl). Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Als PBS-school (Positive Behaviour Support) werken we vanuit de drie kernwaarden Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Gedrag is bij ons een vak, net als rekenen en taal.
Focus-SBO is een kleine sbo-school die sinds november 2016 deel uitmaakt van Integraal Kindcentrum Zuid-Kennemerland (zie ook www.ikczuidkennemerland.nl). Binnen onze sbo hebben wij een aparte afdeling voor leerlingen die gebaat zijn bij de speciale aanpak voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Voor de nieuw te starten onderbouwgroep (gr. 3-5) zoeken wij per direct een leerkracht voor vier dagen.

Ben jij iemand die
 de master SEN opleiding heeft afgerond of bereid is deze te gaan volgen
 ervaring heeft in het (speciaal) basisonderwijs en met de specifieke doelgroep
 hart heeft voor kinderen waarbij de ontwikkeling iets anders verloopt dan gemiddeld
 een duidelijke structuur kan bieden aan de leerlingen
 met zachte hand consequent kan blijven in de aanpak
 gericht is op samenwerking
 een enthousiaste, positieve instelling heeft
 energiek is
 zich goed kan houden aan afspraken
 openstaat voor coaching
 feedback kan geven en ontvangen
 over goede computervaardigheden beschikt
neem dan met ons contact op!

Profiel kandidaat

Van de groepsleerkracht verwachten we naast lesgeven, dat hij/zij
- Aantoonbare kennis van en liefst enige ervaring heeft met de aanpak voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
- de leerlingbesprekingen van de groep voorbereidt en bijwoont;
- groeps- en individuele handelingsplannen schrijft en uitvoert;
- goed contact onderhoudt met de ouders/verzorgers van de leerlingen;
- de teamvergadering bijwoont;
- aanwezig is op teamstudiedagen;
- bereid is zich verder te verdiepen in de problematiek van onze leerlingen, bijv. door het volgen van cursussen.

Geboden wordt

We bieden je een interessante baan en betrokken collega’s, waarbij je samenwerkt met/ondersteund wordt door je naaste collega in de bouw, de intern begeleider, orthopedagoog. Je mag rekenen op ondersteuning van een ervaren collega tijdens je inwerkperiode. In de bouw is ook een onderwijsassistent werkzaam ter ondersteuning van de drie groepen.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu