Groepsleerkracht LA - Anne Frankschool

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
s-Gravenhage

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Schoolprofiel
De Anne Frankschool is een school met een prettige sfeer, waar ieder kind welkom is. Op de school wordt gekeken naar de ontwikkeling van elk kind, zodat we onderwijs op maat kunnen geven. Het onderwijs heeft verschillende leuke thema's, waardoor de kinderen erg betrokken raken bij hun eigen leerproces. Kinderen leren zo met veel plezier, meer en sneller. Taal leren we de kinderen ook binnen de thema's en door de kinderen actief mee te laten doen. Zo leren de kinderen de taal goed gebruiken. We besteden veel aandacht aan sociale vorming waarbij we respect voor elkaar erg belangrijk vinden. Na schooltijd worden veel activiteiten georganiseerd, zoals sport, spel, kunst en cultuur. De Anne Frankschool heeft twee gebouwen. In beide gebouwen zijn peutergroepen. Op de Beresteinlaan vindt u de groepen 1 t/m 4 en de internationale schakelgroepen. De groepen 5 t/m 8 zijn op het Laagveen. De school gebruikt veel digitale hulpmiddelen: tablets, touch screens, digitale schoolborden en beschikt over twee computerlokalen. De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 hebben de beschikking over hun eigen tablet.

Onderwijsconcept
Het onderwijs op de Anne Frankschool sluit zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van het kind. Niet te moeilijk en niet te makkelijk. Daarbij dagen we het kind uit zich zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen. Het onderwijs werkt met thema's. De meeste vakken passen in de thema's. Het totale aanbod voldoet ruim aan de door de overheid gestelde kerndoelen. Voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof is er extra hulp. Voor leerlingen die iets meer kunnen dan de meeste andere kinderen is er een programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De school heeft veel digitale hulpmiddelen.

Kwaliteitszorg
De ontwikkeling van de leerlingen wordt goed gevolgd. In de groepen 1 t/m 4 houdt de leerkracht in de computer de lesvoorbereiding, planning en observatie bij. Voor de hele school wordt het Cito leerlingvolgsysteem gebruikt. In de groepen 5 t/m 8 houden de leerlingen en de leerkrachten samen portfolio's bij. Leerkrachten leren met en van elkaar door lesbezoeken, gezamenlijke lesvoorbereidingen en wekelijkse bordsessies (LEAN).
 
Onze groepen 2 worden erg vol, daarom zijn we opzoek naar een enthousiaste groepsleerkracht voor een nieuwe groep 2. In de onderbouw van de Anne Frankschool wordt gewerkt met Startblokken/Basisontwikkeling. Een thematische aanpak die samen met de collega's wordt vormgegeven.
Het betreft een fulltime vacature. Invulling met 2 deeltijd leerkrachten is echter ook bespreekbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu