Groepsleerkracht - Kiem onderwijs en opvang

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Uden

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel

Kiem onderwijs en opvang  in Uden zoekt een

enthousiaste leerkracht voor de plusgroepen
van basisscholen De Petteflet en De Vlonder       wtf. 0,4    (2 x 8 uur)
 
Beide scholen zijn gestart met een plusgroep voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze groep werkt wekelijks
aan hun eigen specifieke ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Dit gebeurt meestal in projectvorm.
Het is de bedoeling dat verschillenden leeftijdsgroepen een aantal uren per week een aanbod op maat met gelijkgestemden krijgt. Voor deze verschillende plusgroepjes zijn wij op zoek naar een leerkracht. Deze leerkracht
zal op de twee scholen, ieder een dag in de week, uitvoering geven aan dit aanbod.
 
De plusgroepen hebben de status van project. De aanstelling zal in eerste instantie lopen van 1 maart 2018 tot
7 juli 2018. Na het project is er een reële kans op voortzetting, waardoor de benoeming verlengd en zelfs uitgebreid
kan worden.  
De beoogde omvang van de huidige benoeming is 2 x 8 uur per week. Van deze 8 uur per school wordt ongeveer
6 uur besteed aan het werken met de plusgroepjes. De resterende uren worden gebruikt voor voorbereiding en
nazorg, contact met leerkrachten en het evalueren en verder ontwikkelen van het project op school-  en Kiemniveau.
 
Taken

 • De wekelijkse begeleiding van de plusgroepjes (groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8) en de hiermee samenhangende voorbereidende werkzaamheden op de twee scholen.
 • Afstemming van aanbod en/of aanpak met de eigen leerkracht van de betreffende leerling.
 • Afstemming met de intern begeleider en/of directie en het bijdragen aan de ontwikkeling van het aanbod voor hoogbegaafden op De Petteflet/De Vlonder/Kiem.
 • Het voeren van tussentijdse evaluatiegesprekken met de leerkrachten.
 • Verslaglegging van tussentijdse evaluatiegesprekken en gemaakte afspraken.
 
Leerkrachtprofiel
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.
 • Je hebt kennis en inzicht in de speciale ontwikkelbehoefte van deze groep leerlingen en bent in staat om een hierop aansluitend aanbod neer te zetten.
 • Je bent bereid je (verder) te scholen op het gebied van hoogbegaafdheid.
 
Wij bieden
 • Ondersteuning van de intern begeleider en directeur om dit onderwerp binnen de scholen en Kiem verder op de kaart te zetten.
 • Een fijne werkplek met een groot aanbod van materialen.
 • De mogelijkheid om jezelf op dit gebied verder te ontwikkelen!  
 
Informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Klaske van den Berg, directeur De Petteflet (tel. 0413-724906) of  Suzette Brants, directeur De Vlonder (tel. 0413-332323). Informatie over de scholen is te vinden op www.devlonder.nl en www.depettefletuden.nl .
 

 
Solliciteren
 
Heb je interesse? Dan nodigen we je van harte uit tot het schrijven van een korte en bondige sollicitatiebrief waarin je jouw affiniteit met de beoogde doelgroep en functie aangeeft. Je kunt je brief uiterlijk 19 februari 2018 sturen naar personeelszaken@kiemuden.nl. Vermeld hierbij als onderwerp van je mail ‘Vacature leerkracht plusgroep’ en je naam.
 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail