Groepsleerkracht - Ilex College

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Schiedam

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Het Ilex College biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die door psychiatrische problematiek behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. Het onderwijsaanbod is op het niveau van vmbo basis, kader en theoretische leerweg.
De leerlingen hebben een (T)IQ > 80 en ondervinden onderwijsbelemmeringen door psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. Hierbij kan gedacht worden aan (een combinatie van) de volgende diagnoses: ASS, ODD, AD(H)D, Gilles de la Tourette, dystyme stoornis, angststoornis of PTSS. De leerlingen zijn verdeeld over zeven klassen met gemiddeld twaalf leerlingen.
Leerlingen van het Ilex College stromen uit naar regulier vervolgonderwijs (MBO).
 
Waar kom je te werken?
De Atlas verzorgt onderwijs voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring. Dat zijn kinderen die vanwege psychiatrische problemen tijdelijk of structureel moeite hebben om regulier onderwijs te volgen. Onze visie is dat elke leerling een eigen plek verdient in de maatschappij. De medewerkers van locatie De Atlas zetten hun specifieke kennis en expertise dusdanig in dat onze leerlingen (weer) tot leren kunnen komen. De Atlas biedt basisonderwijs aan gemiddeld 125 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Zij komen uit de regio Drechtsteden en zijn over het algemeen thuiswonend. De Atlas streeft naar het bieden van zo thuisnabij mogelijk onderwijs.

Wat zijn de kerntaken?
Als groepsleerkracht geef je onderwijs aan en begeleid je leerlingen. Je stelt ontwikkelingsperspectieven op. Je creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en je bent verantwoordelijk voor professionalisering. Daarnaast neem je deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en werk je nauw samen met de CvB. Tevens onderhoud je veel contacten met de ouders/verzorgers en neem je actief deel aan teamvergaderingen.
 

Profiel kandidaat

Waar zijn wij naar op zoek? 
Je beschikt over een afgeronde PABO opleiding  en je bent in het bezit van de HBO-Masteropleiding Special Educational Needs (SEN) of vergelijkbare opleiding of je bent bereid deze te volgen.  Bovendien heb je inlevingsvermogen in de psychiatrische problematiek van de kinderen en jongeren. Tot slot is affiniteit en/of ervaring met het werken binnen het (speciaal) onderwijs gewenst.
 

Geboden wordt

Wat hebben wij te bieden?
Salariëring en rechtspositie zijn conform de cao-PO. De functie is ingeschaald in schaal LB.
 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail