Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
BS De BERK heeft op 6 september 2021 haar deuren geopend. De BERK is ontstaan uit BS Theresia en BS Klimop.
De Theresia heeft een geschiedenis van meer dan 90 jaar als centrumschool in de Gasthuisstraat. De KlimOp heeft 60 jaar lang kinderen ontvangen in de Anjerstraat. Op de locatie van de KlimOp is in augustus 2020 de eerste schop in de grond gegaan voor de nieuwbouw van De BERK. We zijn trots op het nieuwe, frisse gebouw. 

Waar staan wij voor?
Onze missie:
Basisschool De BERK: Betrokken, Eigentijds, Respectvol en Kindgericht.

Onze visie:
Op De BERK worden?de kinderen van nu?voorbereid?op de samenleving van later.??
Dit doen we vanuit een?Betrokken?houding,?vanuit de driehoek?leerkracht, leerling,?ouder.??
Er wordt gebruik gemaakt van?Eigentijdse?onderwijsmethodieken en materialen.??
We dragen zorg voor een prettige leeromgeving waarin eenieder (leerkrachten, leerlingen en ouders)?zich gezien en gehoord voelt en Respectvol?met elkaar omgaat.??
We werken?Kindgericht.?Met ons onderwijs en onze begeleiding?sluiten we?zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.?

Op 3 voor ons belangrijke onderwerpen werken we onze visie wat specifieker uit:

  • De visie op identiteit: De BERK geeft invulling aan de uitgangspunten zoals die vanuit Stichting Leerrijk! genoemd zijn. We dragen zorg voor?een veilige sfeer op onze school waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen. Hierbij houden we rekening met verschillen in aanleg, ontwikkeling, afkomst. Dit vraagt om een respectvolle houding en omgangsvormen van eenieder die bij onze school betrokken is. In een gedragscode zijn de omgangsvormen beschreven waaraan eenieder zich dient te houden. We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij streven ernaar dat kinderen zich bekwaam en zeker voelen en actie durven te nemen. Hun welbevinden is het uitgangspunt. Leerkrachten kunnen inspelen op de behoeften van de kinderen, o.a. door het inzetten van de Kanjertraining. Door het aanbieden van de Kanjertraining en Trefwoord, aangevuld met Bijbelverhalen schenken we aandacht aan de normen en waarden. Ons onderwijs en handelen is gebaseerd op de uitgangspunten van het katholieke gedachtengoed.
  • De visie op onderwijs: Op De BERK willen we met het onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Dit vraagt van de leerkrachten dat ze goed om kunnen gaan met verschillen tussen de kinderen. Uitgangspunt blijft de jaargroep als geheel, met daarin kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften. Waar nodig wordt ingespeeld op de individuele behoeften van een kind. Belangrijk hierbij is dat kinderen meer en meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en dat leerkrachten zicht hebben op de leerlijnen en de te behalen doelen. Dit zijn tevens voorwaarden voor het thematisch/onderzoekend leren, dat naast het aanbod van de basisvakken de komende jaren een belangrijke plaats in ons onderwijsprogramma zal innemen. Door binnen het thematisch onderwijs kinderen ontdekkend en onderzoekend te laten leren, ontwikkelen ze vaardigheden en doen ze kennis op. Het vergroot de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerling, de leerkracht krijgt een coachende rol. Daarbij krijgt ICT een steeds prominentere rol in de verwerking van de leerstof. Het aanleren van ICT-vaardigheden en bewustwording met betrekking tot de manier van omgaan met social media is onderdeel van ons onderwijsaanbod.
  • Visie op samenwerking: Het succesvol fuseren van bs Theresia en bs KlimOp tot bs De BERK was mede afhankelijk van een goede samenwerking. Samenwerking en samengaan van de teams, medezeggenschapsraden, ouderverenigingen en onze leerlingen. Door samen na te denken over de nieuwbouw, het vormgeven en organiseren van het onderwijs, waarbij ieders inbreng ertoe deed, is toegewerkt naar het succesvol samengaan van beide scholen. Teamscholing, teambuilding, leren van en met elkaar, leverden en leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

We werken vanuit de driehoek ouder-leerkracht-kind. Ouders kennen hun kind het best. Samen met hen en hun kind stemmen we af hoe we het optimaal mogelijke uit het kind kunnen halen.? Samenwerken op leerlingniveau wordt onder andere zichtbaar door de inzet van coöperatieve werkvormen en het werken in onderzoeksgroepen.

Een belangrijke partner voor bs De BERK is Kinderopvang Midden Brabant. Zij bieden peuterarrangementen en BSO aan in De BERK. Samen vormen we Kindcentrum De BERK. Deze planperiode wordt deze samenwerking verder vormgegeven en geïntensiveerd. Naast KMB werken we samen met meerdere externe instanties.
Naast een goede school waar kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, willen we ook een fijne school zijn, waar kinderen graag naar toe komen. Om dit te kunnen realiseren hebben we gelukkig hulp van veel ouders en vrijwilligers. Denk hierbij aan hulp aan oudervereniging en team bij het organiseren van feesten als Sinterklaas, Carnaval en Koningsspelen. Daarnaast zijn we blij met onze versierouders, leesouders, klassenouders, anti-hoofdluizenmoeders en natuurlijk de ouders die mee rijden bij de diverse excursies.

 
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn we op zoek naar een betrokken, enthousiaste leerkracht voor onze groep 5. De benoemingsomvang is WTF 0,425. De gewenste werkdagen zijn donderdag en vrijdag.

Wij zoeken iemand die:
• Ervaring heeft met het werken in de middenbouw (voorkeur);
• Kennis heeft van het werken met Snappet (voorkeur);
• Passie heeft om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling;
• Beschikt over sterke didactische en pedagogische vaardigheden;
• Organisatorisch competent is;
• Een teamplayer is;
• Open staat voor coaching en begeleiding en zichzelf lerend opstelt:
• Open staat voor vernieuwingen;
• Over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen beschikt.

Wij bieden:
• Een dynamische werkomgeving;
• Een professioneel en gezellig team;
• Een goede zorgstructuur. 

Over basisschool De Berk
Basisschool De Berk (www.bsdeberk.nl) is ontstaan uit een fusie van bs KlimOp en bs Theresia. De school vormt samen met de peuteropvang en BSO van KMB kindcentrum De BERK. We zijn gevestigd in een modern, nieuw gebouw in Kaatsheuvel-West. In het nieuwe schooljaar gaan zo ´n245 kinderen bij ons naar school, verdeeld over 10 groepen.Op de Berk gaan en staan we voor: Betrokken, Eigentijds, Respectvol en Kindgericht onderwijs. We bereiden de kinderen van nu voor op de samenleving van later. Dit doen we vanuit een Betrokkenhouding, we werken vanuit de driehoek leerkracht, leerling, ouder. Er wordt gebruik gemaakt van Eigentijdse onderwijsmethodieken en materialen. We dragen zorg voor een prettige leeromgeving waarin eenieder (leerkrachten, leerlingen en ouders) zich gezien en gehoord voelt en Respectvolmet elkaar omgaat. We werken Kindgericht. Met ons onderwijs en begeleiding sluiten we zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Stichting Leerrijk!
Onze school maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!
Stichting Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één school voor speciaal basis onderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij Leerrijk! en er zijn ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. Er heerst een warme open en veilige sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen. De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.

Meer informatie:
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de directie van basisschool De Berk:
Ingrid Stokkermans, tel: 0416-272777 / 06-40711013
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website www.bsdeberk.nl

Procedure
Heb je belangstelling voor deze vacature, stuur dan z.s.m. je reactie per mail aan de directie van de school: directiedeberk@leerrijk.nl
De sollicitatiegesprekken vinden op korte termijn plaats. 

Geboden wordt

Wij bieden:
• Een dynamische werkomgeving;
• Een professioneel en gezellig team;
• Een goede zorgstructuur. 

Profiel kandidaat

Wij zoeken iemand die:
• Ervaring heeft met het werken in de middenbouw (voorkeur);
• Kennis heeft van het werken met Snappet (voorkeur);
• Passie heeft om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling;
• Beschikt over sterke didactische en pedagogische vaardigheden;
• Organisatorisch competent is;
• Een teamplayer is;
• Open staat voor coaching en begeleiding en zichzelf lerend opstelt:
• Open staat voor vernieuwingen;
• Over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen beschikt.

 

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'groepsleerkracht'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail