Groepsleerkracht - CBS de Hoeksteen

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Giessenburg

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
De Hoeksteen is een Christelijke basisschool in Giessenburg. De inspiratiebron van ons handelen is de Bijbel, het woord van God. Het is onze ambitie om elke dag opnieuw, vanuit ons geloof in Jezus Christus, een veilige, uitdagende en plezierige leeromgeving te creëren, waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Vanuit het christelijke perspectief willen wij de kinderen een bewust mens- en maatschappijbeeld meegeven, zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en de naaste. We besteden veel aandacht aan het mede opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers die zich verantwoordelijk voelen voor de wereld om hen heen. We willen de kinderen optimaal toerusten op het gebied van kennis en vaardigheden voor een succesvolle deelname aan het voortgezet onderwijs. Onze school staat open voor alle aangemelde leerlingen, als hun ouders onze grondslag nadrukkelijk respecteren. Dat houdt in dat de leerlingen deelnemen aan alle activiteiten, dus inclusief die activiteiten die in verband staan met het protestants-christelijke karakter van de school.
Onze missie is: Christelijke basisschool De Hoeksteen: Fundament voor je Toekomst
Onze kernwaarden zijn:

  1. Identiteit van de school
  2. Goed, eigentijds en uitdagend onderwijs
  3. Vorming tot respectvolle en zelfstandige burgers
  4. Een goede sfeer, veiligheid en een fijn werkklimaat op school
  5. Aandacht en zorg voor elkaar
Streefbeelden
Op grond van deze visie vinden we de volgende uitgangspunten belangrijk: (De uitspraken geven tevens een kern aan van wat in het schoolplan breder is uitgewerkt)
  1. De missie van onze school komt tot uitdrukking in de dagelijkse omgang met elkaar en bepaalt de keuzes die wij maken. Onder meer t.a.v. het pedagogisch klimaat, werkvormen en leerstof- en methodekeuze.
  2. De school wil het eigene en unieke van het kind respecteren.
  3. We vinden dat kinderen tolerant en met respect met elkaar moeten (leren) omgaan. Het is belangrijk dat kinderen zich een dienstbare houding leren eigen maken, dat ze leren samenwerken en samenleven.
  4. We willen d.m.v. ons onderwijs de kinderen leren oog te krijgen voor onze maatschappij, dat ze weten van hun rechten en hun plichten en het gebruik van hun talenten.
  5. Onze echte "Hoeksteen" is Jezus Christus. Vanuit Hem willen we Geloof, Hoop en Liefde overdragen. We bieden vanuit Gods Woord een leidraad aan de kinderen om hun gedachten en daden te kunnen ordenen. Het Woord van God is als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.

WIj zoeken een collega die: 

- een pittige juf / meester voor groep 7a wordt voor de komende weken / maanden ter vervanging van een zieke collega
- voor minimaal drie dagen per week beschikbaar is, bij voorkeur fulltime
- de christelijke identiteit van de school onderschrijft en van harte uitdraagt 
- flexibel en betrokken is

We bieden:

- een uitdagende baan
- uitzicht op een langdurigere samenwerking, ook na de vervangingsperiode, in overleg
- een gezellig en betrokken team
- een solide school in een aantrekkelijke omgeving 
- inschaling in overleg op grond van ervaring en opleiding

 

Profiel kandidaat

- PABO diploma vereist, bij voorkeur met gymbevoegdheid
- ervaring is een pré 

 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail