Gezinshuisouders Gezinshuis

Logo Triade
Triade
Lelystad

Taken en verantwoordelijkheden

Triade heeft de visie dat kinderen het meest gebaat zijn bij deel uitmaken van een gezin. Wanneer het niet mogelijk is om op te groeien in hun eigen gezin of binnen pleegzorg, heeft Triade gezinshuizen, waarin deze kinderen kunnen wonen.
Een gezinshuis combineert het vanzelfsprekende van een gezin met professionaliteit en vakmanschap op het gebied van jeugdzorg. Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van kinderen met vaak een complexe orthopedagogische problematiek. Door uit te gaan van de kracht van het gewone leven, biedt dit de kinderen structuur en perspectief voor de toekomst, door hen op een positieve manier te laten ervaren hoe het is om in een gezin op te groeien.
Functie inhoud
Triade werkt binnen de gezinshuizen met de methodiek Gezin Centraal. Dit betekent dat je samenwerkt met het eigen netwerk van het kind, systemisch kan kijken en daarbij ook nauw contacten onderhoudt met scholen. Je gaat uit van de eigen krachten van het kind, het biologisch gezin en denkt in oplossingen en in gewenste situaties.
Je biedt structuur en je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van kinderen. Je bent sociaal en communicatief vaardig. Je begeleidt de kinderen zo nodig naar en bij buitenschoolse activiteiten.
Je volgt de ontwikkeling van de kinderen en stimuleert hen in hun ontwikkeling aan de hand van gerichte (behandel)doelen welke je opstelt in het hulpverleningsplan. Als gezinshuisouder benader je kinderen op een positieve, evenwichtige en consequente  wijze. Je bent in staat je in te leven in wat een kind voelt en meemaakt en draagt actief bij aan het vergroten van het basisvertrouwen van ieder kind. Je stemt je professioneel handelen af op de zorgvraag van ieder kind. Je toont daarbij respect voor de eigenheid en autonomie van ieder kind. Tenslotte werk je doelgericht volgens het hulpverleningsplan en reflecteer je systematisch op jouw eigen handelen, de ontwikkeling van de kinderen en de processen die er lopen in je gezinshuis. Hierbij ben je continue op zoek naar mogelijkheden tot verbetering.
Aan de gezinshuizen van Triade is een ambulant medewerker gekoppeld, die onder andere de verantwoordelijkheid voor het hulpverleningsproces heeft. Met deze medewerker werk je veel samen. Daarnaast ontvangen gezinshuisouders ondersteuning en coaching van een gedragsdeskundige.
Verder beschik je als gezinshuisouder over:

  • een afgeronde, zorg gerelateerde MBO (minimaal niveau 4) of HBO opleiding;
  • kennis en ervaring in de relevante hulpverleningsmethodieken;
  • goede sociale en communicatieve vaardigheden, mondeling en in schrift;
  • eigen geschikte woonruimte;
  • een rijbewijs B.
Ons aanbod:
Triade is een lerende organisatie die gezinshuisouders opleidingsmogelijkheden biedt in de vorm van kennistafels, intervisie en gerichte coaching en ondersteuning door ambulant medewerkers en gedragsdeskundigen.
Zoals ook de visie is op uitgaan van de eigen kracht van de cliënt is, is deze ook naar onze medewerkers op die manier ingericht. Triade speelt in op de vraag vanuit de cliënt en verwijzers. Dit betekent dat ook het product gezinshuizen zich steeds verder ontwikkelt. Gezinshuisouders worden uitgenodigd hierin mee te denken.
De vergoeding en inschaling zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Triade beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor informatie over deze functie kun je terecht bij Karoline Sips, regiomanager, telefoonnummer 0320-280925.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Karoline Sips

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).
Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail

Misschien passen deze vacatures ook bij jou