docent wiskunde 1e graad voor 0,8-1,0 fte - Fons Vitae Lyceum

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam is een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen en 100 medewerkers. Een school waar leerlingen gestimuleerd worden hun talenten breed te ontwikkelen en een daarbij passend diploma te halen, zodat zij mede door ons toedoen op een zelfbewuste en verantwoorde wijze kunnen functioneren in de maatschappij. Van iedereen die bij onze schoolgemeenschap hoort, wordt verwacht: · dat zij, ieder op eigen wijze, meewerken aan een veilige en gastvrije omgeving waar mensen respectvol met elkaar omgaan; · dat zij op een open en actieve manier deelnemen aan het onderwijsproces en alles wat daaruit voortvloeit; · dat zij naar elkaar luisteren, elkaar inspireren en van elkaar leren. Wanneer mensen op deze manier met elkaar omgaan en met elkaar samenwerken, kan de zorg geboden worden die kenmerkend is voor onze school. Identiteit We zijn een katholieke school waar iedereen welkom is, waar we naast het verwerven van kennis en vaardigheden ook aandacht hebben voor levensvragen en ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. Deze zaken komen in allerlei (les)situaties in de school aan de orde, maar in het bijzonder in de godsdienstlessen. Leerlingen leren daar onder andere hoe zij betekenis kunnen geven aan levenservaringen om van daaruit hun leven in te richten. Daarnaast willen wij onze leerlingen bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, onder andere door maatschappelijke stages en/of actief bijdragen aan goede doelen.
Schoolprofiel
Het Fons Vitae Lyceum is een school van 1000 leerlingen voor Havo, Atheneum en Gymnasium. Een school waar leerlingen worden gestimuleerd hun talenten breed te ontwikkelen en een daarbij passend diploma te halen, zodat zij mede door ons toedoen op een zelfbewuste en verantwoorde wijze kunnen functioneren in de maatschappij. Onze school heeft een lange traditie waarin 'betrokkenheid' en 'veiligheid' sleutelwoorden zijn. De geschiedenis voert terug tot de oprichting in 1914 door de Zusters Franciscanessen van Heythuysen,  oorspronkelijk als rooms-katholieke meisjesschool. In de lente van 2015 was de viering van het honderdjarig bestaan.
Het Fons Vitae lyceum is een begaafdheidsprofielschool; wij bieden maatwerk aan meer getalenteerde leerlingen, zowel binnen als buiten de les. Onze docenten werken samen in het project leerKRACHT, waarin onderling lesbezoek, gezamenlijke lesvoorbereiding en het zoeken naar toepassingen van actuele onderwijskundige thema’s in de les speerpunten zijn. In de eerste tot ne met de vijfde  werken we met de iPad in de klas, ondermeer om differentiatie binnen de les beter mogelijk te maken.

Het Fons Vitae Lyceum te Amsterdam zoekt per 1 januari 2018 of zo spoedig als mogelijk een
 
docent wiskunde 1e graad voor ongeveer 0,8-1,0 fte.

Profiel kandidaat

Wij zoeken een enthousiaste collega die:
- bij voorkeur beschikt over een 1e graad lesbevoegdheid;
- of beschikt over een 2e graad bevoegdheid met de ambitie om een 1e graad te verwerven;
- bij voorkeur reeds leservaring heeft met ervaring op het gebied van differentiatie;
- bij voorkeur ervaring heeft met de huidige ICT ontwikkelingen in het onderwijs;
- bij voorkeur reeds ervaring heeft met examenklassen;
- bereid is om op termijn ook niet-lesgebonden taken op zich te nemen;
- de ambitie heeft zich verder te ontwikkelen binnen zijn/haar functie.

Geboden wordt

Onze school biedt uitstekende carrièreperspectieven middels doorstromingsmogelijkheden van schaal LB tot en met schaal LD. Benoeming in overleg mede op basis van ervaring. Naast het voeren van sollicitatiegesprekken behoort het geven van een proefles mogelijk tot de inhoud van de sollicitatieprocedure.

Kijk voor meer informatie over de school ook even op onze website.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu