Docent Engels - Vervanging - Stedelijk College

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Zoetermeer

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Toelichting ten behoeve van belangstellende kandidaten voor het vervullen van een van onze vacatures.

Op onze innovatieve scholen staat de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen centraal. Deze ontwikkeling kan alleen maar plaatsvinden met hulp van gedreven docenten vanuit een creatieve en open benadering waarbij aanleren van vaardigheden gelijk op moet gaan met het verwerven van kennis.

Talentontwikkeling van leerlingen kan niet zonder talentontwikkeling van docenten. Dit betekent dat onze collega's zijn geschoold in resultaatgerichte coaching en samen met hun direct leidinggevende in een ontwikkeltraject de kans krijgen om de eigen talenten te ontwikkelen.
Van de sollicitanten verwachten wij een coachende houding, de bereidheid tot vakoverstijgend samenwerken en een leerlinggerichte betrokkenheid.

Stedelijk College
Het Stedelijk College  heeft ca. 1000 leerlingen en verzorgt de opleidingen vmbo basis-, kaderberoepsgerichte leerweg, lwoo, lwt, Mavo, TechnoMavo, beroepsgerichte programma’s, vakcollege techniek, vakcollege mens en dienstverlenen).

Mission Statement van het Stedelijk College
 
Trots – Ondernemend - Vakkundig
 
Wat willen we zijn?

 • Een school waar we trots op zijn, met kwalitatief goed onderwijs en waar  iedereen met plezier werkt.
 • Een school waarin leerlingen vertrouwen hebben in hun eigen kennen en kunnen en een volwaardig vmbo-diploma behalen.
 • Een school waar collega’s werken vanuit hun kracht en zich optimaal  inzetten, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
 • Een school met een rijke leeromgeving en een veilig leerklimaat.

Hoe gaan we dit doen?
Het Stedelijk College heeft oog voor  de individuele leerling. Iedere leerling is uniek en ontvangt van ons  ondersteuning op individueel niveau. Gedurende de gehele opleiding begeleiden we de leerlingen bij het inzicht krijgen in hun persoonlijkheid, capaciteiten, competenties, interessegebieden en drijfveren.
Door het aanbieden van een breed pakket van mogelijkheden, leiden we de leerling naar beroepenvelden waar zijn/haar ondernemerschap en vakmanschap op de voorgrond treedt. Daarnaast zetten wij sterk in op het gebruik van ICT-voorzieningen als didactisch middel. Het biedt de mogelijkheid om de leerling persoonlijker en gedifferentieerder te begeleiden.  Daarbij vinden we dat het  aanleren van ICT-vaardigheden  nodig is voor (jonge) wereldburgers in de moderne maatschappij.
 
Het onderwijs wordt gegeven door docenten die functioneren in teams,  gegroepeerd rondom de leerlingen, op een vaste plaats in de school en volgens een duidelijk en uitdagend curriculum.
Docenten professionaliseren zich door hun eigen kunnen te onderzoeken en te verbeteren, altijd in directe relatie tot het verbeteren van het leerproces van de leerlingen. Kernwaarden voor onze medewerkers zijn; ondernemend, nieuwsgierig, hulpvaardig, vakkundig en professioneel.
 
Om de leerlingen de juiste begeleiding te kunnen geven, wordt het mentoraat uitgeoefend door deskundige, vaardige en vertrouwenwekkende docenten met een juiste balans tussen nabijheid en afstand.
We begeleiden de leerlingen bij het proces van ontplooiing van hun individuele mogelijkheden en talenten. Het werken aan een realistisch zelfbeeld,  zelfvertrouwen en zelfstandigheid staan hierbij voorop.
 
Volledig geïntegreerd in onze programma’s zijn burgerschapsvorming en internationalisering. Tijdens burgerschapsvorming werken we samen met de leerlingen aan kennis, vaardigheden en houding, welke nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en de samenleving. Internationalisering geeft leerlingen inzicht in de waarde van hun eigen cultuur en die van anderen, inclusief de daarmee samenhangende maatschappelijke facetten.
 
Docent Engels - ziektevervanging

Het Stedelijk College zoekt voor haar 800 leerlingen per direct een topdocent voor het vak Engels, ter ziektevervanging.
Ben jij in het bezit van of studerend voor een 2e graad bevoegdheid voor het vak Engels? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij:
 • Een uitdagende job in het VMBO;
 • 1 FTE, ter ziektevervanging;
 • Per direct een tijdelijk aanstelling.
Wij zoeken docenten die:
 • Het leuk vinden om met onze leerlingen te werken;
 • Zich kunnen vinden in onze kernwaarden: ondernemend, nieuwsgierig, hulpvaardig, vakkundig en professioneel;
 • Uitdagende en inspirerende lessen kunnen geven, waar de leerlingen blij van worden;
 • Zichzelf ook als mentor zien voor onze leerlingen.
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO.
Sollicitaties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. U kunt uw sollicitatie richten aan de afdeling P&O, vacature@scz.nl.
 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu