Docent Engels 2e graad - Pontes Locatie Het Goese Lyceum

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Goes

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel

Pontes: Een brug naar de toekomst!

Stichting Scholengroep Pontes is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo ,tweetalig vwo (Engels), gymnasium, kunst- en cultuurklassen, technasium en sportklassen.

‘Pontes’ telt twee locaties: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Oranjeweg) en Pieter Zeeman te Zierikzee.

In Goes zijn alle opleidingen te volgen, in Zierikzee evenzo, minus tweetalig vwo en gymnasium. De centrale administratie is in Goes gevestigd. De contacten tussen Goes en Zierikzee zijn optimaal. Dit is nodig, bijvoorbeeld om de naam van de scholengroep eer aan te doen. (‘Pontes’ is Latijn voor ‘bruggen’.) Het is dus niet alleen de Zeelandbrug die ervoor zorgt, dat de locaties verbonden zijn...

Het Goese Lyceum is gehuisvest in de Bergweg en Oranjeweg. Het prettige van de twee locaties van het Goese Lyceum is, dat de school klein blijft: elke teamleider kent immers ‘zijn’ kinderen!

Onze kijk op het onderwijs:
Een krachtige, uitdagende en veilige leeromgeving voor de leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen. Goede examenresultaten en doorstromingsmogelijkheden. Het gebruik van moderne leermiddelen. Aandacht voor sociale, culturele en creatieve vaardigheden.

Het Goese Lyceum .. een school voor iedereen!
Pontes is een openbare scholengroep. Pontes is er dus voor iedereen; het maakt niet uit welke godsdienst of levensovertuiging een leerling heeft. Niet alleen de leerlingen, ook de personeelsleden verschillen van achtergrond. In zo'n omgeving leert een leerling respect te hebben voor de ideeën, normen en waarden van de ander.

Een veilige school:
Een schoolklimaat dat gekenmerkt wordt door orde, rust en structuur. Een warme sfeer en betrokkenheid.

Het Goese Lyceum….een zorgzame school:
Veel tijd en aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leerling. Loopbaanoriëntatie en loopbaan-begeleiding. Een team van gespecialiseerde docenten voor een gedegen en professionele leerlingbegeleiding. Hulp- en ondersteuningslessen, faalangstreductie en examentraining.

Het Goese Lyceum .. een school voor uitdagend onderwijs
Het Goese Lyceum houdt rekening met de interesses en capaciteiten van leerlingen.
Vind jij ook dat je uitgedaagd moet worden iets te onderzoeken?
Vind jij ook dat het belangrijk is dat je, soms apart of soms in samenwerking met anderen, kunt werken en leren?
Vind jij het ook fijn dat er rekening wordt gehouden met jouw tempo en niveau?
En vind je het belangrijk dat er met moderne leermiddelen wordt gewerkt?
Ja? Dan zit je goed op Het Goese Lyceum.

Een "leuke" school:
Een actieve leerlingenvereniging Vlam die veel activiteiten organiseert, aandacht voor kunst & cultuur, dans en muziek,drama, toneel, sport- en spelactiviteiten. Kortom , te veel om op te noemen.

Een "Unieke" school:
VMBO met aandacht voor Technologie en Theatertechniek, Tweetalig onderwijs, Technasium, een mediatheek en Open Leren Centrum, Cultuurprofielschool en Sportactieve school.


Het betreft een vacature wegens vervanging voor 7 lesuren tot uiterlijk 1-8-2018.  De lessen dienen te worden gegegeven op donderdag en vrijdag. De vacature betreft de locatie Goes.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met: mevrouw J. Hemminga, afdelingsleider Het Goese Lyceum.

Profiel kandidaat

De docent stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van twee leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen van het voortgezet onderwijs en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van periodeplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team of de vaksectie, initieert, in overleg met de leiding, incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, kan sturing geven aan kleinschalig overleg en aan activiteiten/projecten binnen de scholengemeenschap en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en de -didactische kennis en vaardigheden op ervaren niveau.
 
Wij verwachten:
Een enthousiaste 2e graads docent Engels, inzetbaar op donderdag en vrijdag.
De docent moet zich kunnen vinden in onze missie en visie en de kernwaarden van de organisatie:
 
Missie:
Wij zijn de logische keuze voor voortgezet onderwijs van leerlingen en ouders vanwege onze kwaliteit, thuisnabij onderwijs en ons onderscheidend aanbod.
 
Visie:
Pontes is een continu lerende openbare onderwijsorganisatie die door excellent onderwijs de talenten uit haar leerlingen haalt door gedifferentieerde onderwijsprogramma’s aan te bieden die alle leerlingen uitdagen, inspireren en nieuwsgierig maken naar meer onderwijs. Wij leiden onze leerlingen op tot zelfbewuste jongeren met een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Kernwaarden:
Openbaar.
Ons onderwijs staat voor iedereen open. Dit heeft niet alleen betrekking op de leerlingen, ook onze medewerkers hebben verschillende achtergronden. Respect hebben voor ideeën van de ander is het uitgangspunt van dit gedachtegoed. Wij staan midden in de samenleving.
 
Ambitieus.
Wij hebben allemaal een intrinsieke wil om beter te worden. Wij willen blijven leren om de verbinding met de maatschappij tot uiting te laten komen in ons onderwijs en leerlingen zich te laten ontwikkelen.
 
Klantgericht.
Wij stellen de klant centraal in onze processen en wij kennen de wensen van onze klanten. Dat kan de leerling of ouder zijn en voor onderwijsondersteunende medewerkers zijn dat hun directe collega’s. Iedereen streeft ernaar de klant tevreden te stellen.
 
In gezamenlijkheid.
Het vragen om en bieden van hulp aan elkaar is vanzelfsprekend binnen de gehele scholengroep. Wij brengen en halen. Door onderling samen te werken binnen en tussen de locaties worden de beschikbare capaciteiten maximaal ingezet. Een lerende organisatie zijn is alleen mogelijk wanneer er consequent wordt samengewerkt.
 

Geboden wordt

  • De functie is conform het functieprofiel van docent LB en wordt gewaardeerd in functieschaal LB.
  • Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO, afhankelijk van opleiding en ervaring.
  • Het betreft een tijdelijke vacature tot en met uiterlijk 31 juli 2018.

     

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu