Wij vragen

32 - 40 uur
HBO, Universitair
Reguliere baan

Taken en verantwoordelijkheden

Wij zijn de Willibrordusschool
Wij zijn een basisschool met ongeveer 350 kinderen in het dorp Alphen. Met een team van dertig professionals begeleiden we de kinderen, met hun eigen onderwijsen ondersteuningsbehoefte, in hun ontwikkeling. Dit doen we met veel enthousiasme. We investeren in de onderlinge samenwerking en in de relatie met de kinderen en hun ouders. Dat zorgt voor een prettig en veilig pedagogisch klimaat. Wij zijn volop in ontwikkeling. De directeur stuurt samen met het MT - bestaande uit de clustercoƶrdinatoren en de medewerker kwaliteitszorg - en de intern begeleider de school aan. Diverse vakspecialisten initiĆ«ren en borgen de onderwijsontwikkeling in onze leerteams. Een uniek concept voor executieve functies, de Williwagen, helpt kinderen bij het leren leren. Samen met kinderopvang partners in het dorp ontwikkelen we een doorgaande lijn van 0-13 jaar.

Dit ben jij
Jij bent een ervaren en daadkrachtige leidinggevende. Je observeert, voert de professionele dialoog met het team en hakt vervolgens knopen door. Jouw kennis en ervaring zijn onmisbaar bij het bestendigen en verder ontwikkelen van de ingezette koers. Dit wekt vertrouwen in de kwaliteit van processen en resultaten in de breedste zin.

Focus
Je bent duidelijk en daadkrachtig als het gaat om het vasthouden van de koers en het nemen van besluiten. Hiermee creƫer je duidelijke kaders waarbinnen teamleden Ʃn ouders rolvast kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Je stimuleert een open communicatie op alle niveaus van de organisatie.

Samen
Je werkt van nature samen. Als directeur ben je graag zichtbaar voor teamleden, kinderen en ouders. Je maakt Ʃcht contact met hen en maakt de wederzijdse verwachtingen bespreekbaar. Je stuurt op een positieve teamdynamiek en op efficiƫnte overlegmomenten. Je benut de kwaliteiten van de teamleden en zet deze in. Binnen de school, de stichting en de omgeving werk je samen om tot het beste aanbod voor de kinderen in het dorp te komen.

Visie en strategie
Je hebt een heldere visie op inspirerend onderwijs. Dit stelt je in staat om samen met het team richting te geven aan veranderprocessen. Hierbij staat de kwaliteit voorop. Je werkt planmatig aan de te realiseren doelen en resultaten, geeft sturing aan de kwaliteitszorg en creƫert kansen voor de professionele groei van het hele team. Je zorgt als integraal schoolleider voor de juiste randvoorwaarden.

Het Groene Lint
De Willibrordusschool is samen met zes andere scholen onderdeel van Het Groene Lint. Het Groene Lint bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Door het aanbieden van een stevige en brede basis van kennis en vaardigheden, zorgen we ervoor dat leerlingen zich in een veilige thuisnabije omgeving optimaal kunnen ontwikkelen tot wereldwijze tieners en later tot wereldwijze burgers. Deze ervaring is een startpunt voor vervolgonderwijs dat past bij de individuele talenten en motivatie van de leerlingen. In ons Koersplan zijn onze missie en visie uitgewerkt in beleidsvoornemens voor de periode 2023-2027. De directeuren en het college van bestuur van Het Groene Lint werken in het directeurenberaad samen aan de ontwikkeling van alle scholen en van Het Groene Lint. We werken decentraal wanneer het kan en centraal wanneer het moet of meerwaarde heeft. EĆ©n van de collega-directeuren begeleidt jou bij de zachte landing

Profiel kandidaat

We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over de basiskwaliteiten zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders PO of dat je bereid bent om hieraan op korte termijn te gaan voldoen.

Meer informatie

Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, dan horen wij graag van je.

Je brief en cv verstuur je uiterlijk 21 mei a.s. ter attentie van de benoemingsadviescommissie (BAC) naar info@hetgroenelint.nl. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken op de volgende data:
-  eerste gespreksronde op 29 mei,
-  tweede gespreksronde op 5 juni

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer informatie kun je vinden op onze websites: https://willibrordusschool-alphen.nl/ en www.hetgroenelint.nl. Op beide websites is een filmpje geplaatst waarin de kinderen van de school je meer vertellen over de school en over de directeur die zij zoeken. Je kunt ook bellen met Arnoud van Leuven, College van Bestuur van Het Groene Lint, tel. 06-22449655

Job alert maken

Maak een job alert voor 'Directeur' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail
  Start nu
Logo CEVA Logistics

Area Director bol.

CEVA Logistics
Waalwijk  (24 km)
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Willibrodusschool

De Willibrordusschool in Alphen is onderdeel van SKO Het Groene Lint.
Het Groene Lint bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Door het aanbieden van een stevige en brede basis van kennis en vaardigheden, zorgen we ervoor dat leerlingen zich in een veilige thuisnabije omgeving optimaal kunnen ontwikkelen tot wereldwijze tieners en later tot wereldwijze burgers. Deze ervaring is een startpunt voor vervo...

Ik wil meer weten over Willibrodusschool
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.