Directeur - Trias VMBO

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Krommenie

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Trias VMBO is een school in Krommenie, met bijna 1440 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar werken we samen aan. De school is weliswaar groot van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke docent heeft een eigen thuisplek in de school.
 
Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen. In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.
 
Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele en verwachte beroepskansen voor leerlingen.
 
Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken naar onze school als een kennisbron voor nu en later en als oefenplaats voor de toekomst.
 
Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College), H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.
Wie zoeken wij?
De nieuwe directeur heeft voor de komende jaren de volgende opdracht:

 • Zorgen voor de verdere ontwikkeling van eigentijds beroepsonderwijs, waarbij verbindingen worden gelegd met het basisonderwijs en het vervolgonderwijs (havo en mbo) en doorlopende leerlijnen worden versterkt. Verbreden en borgen van de onwikkeling van tweetalig onderwijs en de uitwerking van H3O (Hoofd Hart Handen Onderwijs);
 • Meer verbinding brengen in de organisatie. Connecties verstevigen tussen de verschillende afdelingen en stimuleren van professionele samenwerking tussen collega’s van verschillende afdelingen en secties;
 • Positioneren van de school in de regio. Verbindingen leggen met bedrijfsleven en naar buiten brengen van de successen van de school. Benutten van het bestaande netwerk en nieuwe allianties leggen;
 • Garant staan voor een goede bedrijfsvoering. Het Trias is een grote vmbo-school, waar 200 mensen werken voor 1440 leerlingen. Dat vraagt om een zakelijke instelling, met goede onderwijskundige en financiële resultaten.
Wie zijn wij?
Trias VMBO
Trias VMBO in Krommenie biedt aan 1440 leerlingen uit de regio uitstekend vmbo-onderwijs. Het schoolgebouw is zo ingericht dat alle leerlingen kleinschalig onderwijs krijgen in een veilige sfeer. Leerlingen vinden Trias VMBO dan ook een gezellige school. Voor iedereen is er iemand te vinden en leerlingen hebben vrienden in de verschillende afdelingen. De school is opgebouwd in drie afdelingen; onderbouw, theoretische leerweg en beroepsgerichte leerwegen. Elke afdeling wordt aangestuurd door een duo teamleiders. De directeur vormt samen met de adjunct-directeur en de zes teamleiders
het MT.

De school is een kennisbron en oefenplaats voor nu en later, waarin de leerling geholpen wordt steeds zelfstandiger te worden. Dat betekent het erkennen van talent en plezier, leren van fouten en ontdekken dat er grenzen zijn die bijdragen aan de eigen ontwikkeling en een prettige omgang met elkaar. Trias VMBO staat in haar missie voor:
 • Kwalificatie: Leerlingen behalen het diploma door middel van het vergaren van kennis, vaardigheden en (beroeps)houding;
 • Socialisatie: Leerlingen maken kennis met waarden, normen, tradities, culturen en (beroeps)praktijken zodat zij in de maatschappij kunnen participeren;
 • Persoonsvorming: Leerlingen leren onafhankelijk te denken en te doen om zich op een verantwoordelijke manier in de maatschappij kunnen te bewegen.
Trias biedt drie leerwegen aan:
 • basisberoepsgerichte leerweg;
 • kaderberoepsgerichte leerweg;
 • theoretische leerweg.
Er zijn maar liefst vier profielen, waarbij de leerlingen kunnen kiezen uit:
 • zorg en welzijn;
 • economie en ondernemen;
 • bouwen, wonen en interieur;
 • produceren, installeren en energie.
Binnen Trias VMBO staat het onderwijs overigens niet stil. Zo is er een havo-kansklas opgezet in samenwerking met het Bertrand Russell College. Een andere ontwikkeling is de loopbaanorientatie van klas 1 t/m 4 die zichtbaar is in de school. Ook wordt er vanaf schooljaar 2018-2019 tweetalig (Engels) onderwijs geboden in de theoretische leerweg. Tot slot is er een H3O-klas waar met Hoofd, Hart en Handen gepersonaliseerd onderwijs wordt geboden, waar docenten, leerlingen en ouders bijzonder enthousiast over zijn.

De uitdagingen zitten in het anticiperen op de krimp in het vmbo en het blijven doorontwikkelen van het onderwijs. Binnen het MT is er ontwikkelpotentieel voor meer eigentijds leiderschap, waarbij expertise en kennis van de school ingezet wordt in combinatie met nieuwe inzichten en ervaringen van buiten de school. Maar bovenal leeft er de wens om binnen de school meer verbinding te krijgen tussen de verschillende geledingen van de organisatie. Waar het gebouw kleinschalig, veilig en persoonlijk onderwijs bevordert, is het voor medewerkers minder vanzelfsprekend om elkaar persoonlijk en professioneel te ontmoeten en effectief te communiceren. Er is daardoor veel potentie voor ontwikkeling door meer met en van elkaar te leren.

OVO Zaanstad
In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De ruim 750 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan bijna 6.500 leerlingen. Zo is er voor elke leerling uit de regio een passende plek.

De koers tot 2020 heet ‘Buitengewoon goed onderwijs’. Deze geeft richting aan het onderwijs voor de komende jaren en verbindt de scholen met elkaar. Het uitgangspunt is dat de leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereid worden op de steeds veranderende maatschappij.

OVO Zaanstad heeft daarom drie ambities geformuleerd:
 • we verbinden theorie met praktijk (hoofd, hart en handen);
 • we bieden onderwijs op maat (structuur biedt ruimte); en
 • we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen (docent als lerende professional).
De dromen, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen vormen het vertrekpunt bij het realiseren van deze ambities.

‘Buitengewoon goed onderwijs’ betekent daarnaast dat elke leidinggevende:
 • met de teamleden komt tot een herkenbare en aantoonbare vertaling van de koers 2020 in de klas en de leiderschapsstijl op hen afstemt;
 • eigenaarschap bevordert en betrokkenen faciliteert om samen te leren en te vernieuwen;
 • kennisuitwisseling tussen de OVO-scholen activeert.
Van een OVO-directeur wordt verwacht dat hij een constructieve en visierijke bijdrage levert aan het totaal van OVO Zaanstad. De directeur staat voor zijn school, maar denkt en handelt daarbij ook in dienst van het geheel van de stichting. Voor het vmbo in het bijzonder geldt dat een directeur visie op het vmbo-onderwijs heeft en affiniteit met de doelgroep. Hij heeft een realistisch beeld van de buitenwereld en onderzoekt het spanningsveld tussen mogelijkheden en realiteit.

OVO Zaanstad wordt geleid door een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Het CvB formuleert het beleid voor de hele organisatie. De directeuren voeren met het CvB het beleid uit en zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen. De scholen en het CvB worden ondersteund door het service- en expertisecentrum; OVO Service. Dit centrum omvat de expertisegebieden; administratie en informatie, onderwijsfaciliteiten, informatiemanagement, algemene ondersteuning, communicatie, onderwijs, personeel en kwaliteitszorg. Deze verschillende afdelingen werken nauw samen met elkaar en met de scholen.

Profiel kandidaat

Wat vinden wij belangrijk?
Om deze opdracht te kunnen uitvoeren beschikt de directeur over de volgende kernkwaliteiten.

Verbinding en samenwerking
De nieuwe directeur kan mensen in verbinding brengen met elkaar. Hij stimuleert professionele samenwerking tussen collega’s uit verschillende afdelingen en geledingen. Hij organiseert ontmoetingen en kan teamleden inspireren. Dat komt omdat hij enthousiast is over het vmbo en onderwijsontwikkeling, maar ook omdat hij vertrouwen geeft, goede, oprechte vragen stelt en open staat voor meerdere perspectieven. Ook brengt de directeur luchtigheid en positiviteit in de school. Hij krijgt mensen in beweging (mede omdat zij zich gezien voelen) en zorgt voor draagvlak. Dat geldt ook voor de leerlingen.

Onderwijsfocus en toekomstgericht
Het is belangrijk dat de directeur een visie op toekomstgericht, betekenisvol onderwijs heeft. Hij staat voor het vmbo en kan het mooie zien van vakwerk. Een leider die vooruit kijkt en werkt aan duurzame onderwijsontwikkeling. Daarvoor gaat hij verder met de ingezette ontwikkelingen in de school en stimuleert hij gaandeweg verdere onderwijsontwikkeling. Het is essentieel dat de directeur daarnaast het team kent en hun talenten ziet, zodat die potentie benut wordt.

Focus en rust in beweging
Niet alleen heeft de nieuwe directeur interesse in nieuwe ideeën, maar hij wil deze ook vertalen naar handelen en hij is gericht op actie. Helderheid bij het scheppen van wederzijdse verwachtingen is daarbij belangrijk, zodat teamleden zich uitgenodigd blijven voelen om eigenaar te zijn van hun onderwijs. Ook brengt hij focus in de organisatie. Planmatig stimuleert hij beweging. Aan de ene kant geeft de directeur ruimte voor progressie, creativiteit en processen. Aan de andere kant houdt hij goed zicht op de rode draad; hij ziet, signaleert en benoemt, waarbij hij niet op de controle ‘zit’, maar wel kan controleren wanneer dat nodig is.

Met hart ondernemen
De nieuwe directeur is niet alleen verantwoordelijk voor goed onderwijs, maar ook voor het duurzaam leiden van de organisatie. Hij weet de school met een eigen geluid te positioneren in de brede regio, benut zijn netwerk en gaat de relatie aan met partners in de omgeving. Ook zorgt hij voor een gezonde bedrijfsvoering die bijdraagt aan de ontwikkeling van de school. Dat vraagt van een directeur zakelijk inzicht, strategisch vermogen en communicatieve en bedrijfsmatige vaardigheden. Deze zakelijke kant gaat vergezeld met de menselijk wijze waarop de directeur handelt en communiceert.

Overige functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring in een leidinggevende rol, inclusief bedrijfsvoering;
 • Ervaring in het onderwijs en affiniteit met beroepsonderwijs. Ervaring in het vmbo is een pre.

Geboden wordt

Het betreft een functie voor 1 fte in schaal 14 conform de cao voor het voortgezet onderwijs. Het voornemen is om de nieuwe directeur per 1 augustus 2018 te laten starten.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail