Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.
# OBS Pluspunt

OBS Pluspunt is een openbare basisschool op de grens Prinsenland/ ‘s-Gravenland te Rotterdam. Pluspunt is excellent in passend onderwijs en inclusief van karakter. Leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. Pluspunt geeft ook kinderen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid om regulier onderwijs te volgen. Gestreefd wordt hiermee de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze kinderen te vergroten als voorbereiding op de samenleving. Pluspunt en Rijndam kinderrevalidatie delen deze visie en werken hierin samen.

OBS Pluspunt zoekt een daadkrachtige, ondernemende en vooral ook zichtbare directeur met onderwijservaring en een duidelijke visie. Als nieuwe directeur ga je leidinggeven aan een kundig en enthousiast team en word je ondersteund door een betrokken MR en OR. Verder heb je regelmatig overleg en afstemming met de bovenschools directeur en word je ondersteund door de diverse afdelingen van BOOR Services. Stichting BOOR heeft recentelijk een leiderschapsprogramma voor schoolleiders opgestart waar je aan gaat deelnemen.

### **Ben jij een directeur die:**

### **Wat betreft het onderwijs**

- Onze leerlingen ziet als unieke individuen met verschillende talenten en ontwikkelingsmogelijkheden
- Teamleden verantwoordelijkheid geeft voor het onderwijs en de organisatie van het lesprogramma, waarbij de kwaliteiten van leerkrachten optimaal benut worden en de school als lerende organisatie gezien wordt
- Samen met het team implementeert wat wij zijn gestart, zoals Stepping Stones (Engels), nieuwe WO-methode, Wetenschap en Techniek en Minerva
- De ICT-voorzieningen en het gebruik van ICT bij de vakgebieden van onze school, onderschrijft en verder ontwikkelt

### Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan! Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Menno Rijken (Recruiter) e-mail: menno.rijken@stichtingboor.nl.

De 1e gesprekken vinden plaats in de week van 16 november.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

_Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld._

Profiel kandidaat

- Een daadkrachtige, communicatief vaardige leider is met onderwijservaring en een duidelijke visie en die van daaruit de samenwerking zoekt met het team, de MR, de OR om de juiste koers voor de school uit te zetten
- Je weet wat er speelt binnen de school en daarop kan inspelen middels een coachende leiderschapsstijl en werkend vanuit de kernwaarden van de school: (persoonlijke) ontwikkeling, plezier en eigenaarschap om zo continu te leren
- De verbinding opzoekt met andere scholen en stichting BOOR om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te brengen en een eigen bijdrage levert aan maximale talent ontplooiing voor iedereen
- Je bent in staat om een netwerk op te bouwen en relaties met externe partijen te onderhouden, zoals de wijknetwerken, leerplicht, wijkagent, e.d. en zo het positieve imago van de school nog verder uitdraagt

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Indruk maken tijdens je sollicitatiegesprek om sneller die baan te krijgen?

Maak een account aan met zoekprofiel en krijg sollicitatietips over:
  1. Hoe maak ik indruk tijdens het sollicitatiegesprek?
  2. Hoe val ik op met mijn CV tussen alle andere kandidaten?
  3. Hoe schrijf ik een sterke motivatiebrief?
  4. Hoe laat ik Linkedin voor mij werken?