Dalton coordinator / Groepsleerkracht - Dalton IKC Zeven Zeeën

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.
Innoord, voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Noord, is voortgekomen uit het stadsdeel Amsterdam-Noord. Tot 2008 lag het schoolbestuur van de openbare basisscholen in Amsterdam-Noord in handen van het stadsdeel. Het jaar ervoor had de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord besloten om het basisonderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een bestuurscommissie. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare scholen wordt verzorgd. Door de oprichting van een aparte stichting op 30 december 2010 heeft het schoolbestuur een onafhankelijkere positie gekregen. Vanaf 2 juni 2017 zijn we verder gegaan onder de naam Innoord.

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie.

Visie
Ieder kind heeft een talent en e`lk talent is even belangrijk. Ongeacht afkomst, cultuur, IQ, opvoeding of geloof. Het is de kunst dat talent te vinden en tot bloei te laten komen. En dat talent te versterken. Dat schept zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn. En dat positieve zelfbeeld zorgt later voor actieve wereldburgers die volwaardig meedoen in de maatschappij.

Missie
De toekomst voorbereiden op onze leerlingen. Dit klinkt misschien wat vreemd, maar het is vooral een statement. We willen ermee zeggen dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomt. Kinderen zijn de toekomst.
 
INFORMATIE SCHOOL
Dalton IKC Zeven Zeeën ligt in de wijk Banne Zuid in Amsterdam-Noord. Banne Zuid stamt uit de jaren zestig en zeventig en heeft gemengde oud- en nieuwbouw. Centraal in deze wijk ligt het Banneplein met onze school en speel- en ontmoetingsplekken.
Het IKC is een voorziening in de buurt voor kinderen van 0-13 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle mogelijkheden voor opvang en onderwijs worden hierbij gerealiseerd.
We werken samen vanuit één pedagogische visie die gebaseerd is op het Daltonprincipe: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn de drie belangrijke kernwaarden die richting geven aan ons aanbod binnen opvang en onderwijs. Vertrouwen in elkaar is de basis; wij gaan ervan uit dat ieder mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. In kleine stapjes bieden we kinderen verschillende routines aan die hen in staat stellen om op eigen wijze het werk te plannen en verantwoordelijkheid te nemen. Deze benadering leidt naar een democratische grondhouding. Er is vertrouwen in de positieve houding van ieder kind!
 

Profiel kandidaat

Vaardigheden en functieomschrijving
Innovator-coördinator op het gebied van onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling:
1.       levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert hierin de directeur.
2.       signaleert en analyseert behoeften aan vernieuwing en doet voorstellen voor ontwikkeling van delen van nieuwe onderwijsprogramma´s op het gebied van taal en rekenen.
3.       draagt zorg voor implementatie hiervan.
4.           stelt in samenwerking met teamleden de koers uit voor onderwijsontwikkeling.
5.       onderhoud contacten met externe deskundigen en instellingen.
6.       levert een organisatorische en kwaliteit verhogende bijdrage op de gebieden van 
         schoolorganisatie en kwaliteitszorg.
 7.       stuurt project/ en werkgroepen betreffende de vernieuwing en de ontwikkeling aan en is voorzitter van bijeenkomsten. Draagt daarnaast verantwoordelijkheid voor het functioneren van de project/werkgroepen.
8.       stuurt op van tevoren beschreven resultaat en legt hierover achteraf verantwoording af aan de directeur.
9.       treedt op als inhoudelijk klankbord en begeleidt of adviseert collega´s.
 
 
Profiel: Interpersoonlijke competenties:

  • legt gemakkelijk contacten met kinderen, ouders, collega’s en externen
  • professioneel in de uitvoering van de werkzaamheden en de omgang met collega’s
  • denkt en handelt op hbo+ niveau
  • kan goed reflecteren en waar nodig gedrag bijstellen
  • stelt zich lerend op en is nieuwsgierig
  • flexibel
  • adequate communicatieve vaardigheden
  • is inspirerend en kan mensen enthousiasmeren
 
Ervaring
  • Onderwijs bevoegd, mimimaal 3 jaar onderwijservaring
  • Dalton gecertificeerd
 
 

Geboden wordt

Inschaling en arbeidsvoorwaarden conform CAO PO.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu