Coordinator Zorg

Logo Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) | Leger des Heils
Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) | Leger des Heils
Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden

't Gein

Informatie
De zorgcoördinator draagt mede verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, de coördinatie van de hulpverlening aan cliënten en de individuele werkbegeleiding en coaching van het team van de afdeling. De zorgcoördinator heeft een aandeel in het ontwikkelen van het hulpverlenings- en afdelingsbeleid en ondersteunt het team van de afdeling bij de uitvoering hiervan. De zorgcoördinator is in zijn rol een verbindende factor tussen uitvoering en teamleiding. De zorgcoördinator coacht medewerkers op de werkvloer in nauwe afstemming met de teamleider. Ook verricht de zorgcoördinator diverse administratieve taken. Ten slotte maakt het onderhouden en opbouwen van contacten met de externe omgeving en samenwerkingspartners deel uit van het takenpakket.

Ons team:
Het Cluster Jongeren bestaat uit de afdelingen: (Orthopedagogisch Centrum) OC Middelveld, Zij aan Zij, Fasehuis t Gein, Jongeren Ambulant en de Klif. Alle (zwerf) jongeren die binnen het cluster woonachtig zijn hebben een licht verstandelijke beperking, bijkomende (psychiatrische) problematiek, kunnen verslaafd zijn en contacten hebben met justitie. Zij krijgen naast praktische begeleiding op individueel en groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een multi disciplinair team.

't Gein:
Bij fasehuis 't Gein worden (zwerf)jongeren ondersteund om te groeien in hun sociale redzaamheid op verschillende levensgebieden. Op een herstelgerichte wijze en met oog voor de dromen en doelen van de jongeren geven we gezamenlijk vorm aan een behandeltraject. Het fasehuis is opgedeeld in verschillende fases.

Profiel kandidaat

  • Een afgeronde HBO MWD/SPH opleiding of daarmee vergelijkbaar;
  • Bij voorkeur ervaring in de gehandicaptenzorg en/of jeugdzorg;
  • Goed in staat zelfstandig vorm en inhoud te geven aan inhoudelijke werkbegeleiding en inrichting van de cliëntenzorg;
  • Ervaring met methodiekontwikkeling, voorbereiding en implementatie van afdelingsbeleid;
  • Beschikken over kwalificaties ten behoeve van het SKJ (BAMw)-register;
  • Goed kunnen organiseren, motiverend, klantgericht;
  • Goede relationele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • Kunnen meedraaien in een rooster van bereikbaarheidsdiensten en achterwachtpool;
  • Beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Geboden wordt

Wat wij bieden:
Op basis van opleiding en ervaring wordt je volgens CAO Gehandicaptenzorg ingeschaald in schaal 50. Deze loopt van minimaal € 2.285,--tot maximaal € 3.416,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 7,05% en hecht veel waarde aan flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling (Persoonlijk Budget Levensfase).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik bovenaan op het logo).

Contactpersoon en informatie:
Leontine van der Veldt, Teamleider De Klif, 't Gein en Jongeren Ambulant
Cluster Jongeren

Telefoonnummer: 06-22489382

Solliciteren?
We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onderstaande button voor 1 februari 2018. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu

Misschien passen deze vacatures ook bij jou