Coach / CJG-Coach 28 uur per week

Logo Careflex Zorg Groep
Careflex Zorg Groep
Breda

Taken en verantwoordelijkheden

Ben jij in staat om kinderen en gezinnen te coachen bij opgroeien en opvoeden? Vanwege ziekte van een collega zoeken wij voor het CJG een enthousiaste collega om het team tijdelijk te versterken in de functie van CJG-coach.
 
                                      CJG-COACH

Ziektevervanging 28 uur per week
 
Over CJG
Het CJG is een netwerkorganisatie waarin acht organisaties samenwerken om alle Bredase ouders en jeugdigen van min 9 maanden tot 23 jaar te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien is een zaak van ouders en jeugd zelf. Het werk richt zich op de driehoek kind-ouders en omgeving. Het herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders/ verzorgers, zo nodig met behulp van het eigen netwerk, is een belangrijke kerntaak.
De CJG coach is het vaste, vertrouwde aanspreekpunt voor het gezin en blijft dat gedurende kortere of langere tijd als nodig, uitgaand van één gezin, één plan, één aanspreekpunt.
Je bent gericht op de positieve ontwikkeling van de jeugdige en zijn/haar omgeving. Je gaat uit van het versterken van eigen kracht, verbinding met bijvoorbeeld netwerken en het bieden van hulp. Je bent bezig met preventie en advies aan de ene kant en (intensieve) jeugdhulp en drang aan de andere kant. Je bent bekend met de Internationale Rechten van het Kind en hanteert deze als richtlijn.

Verantwoordelijkheden

 • coacht de ouders en/of jeugdige zowel preventief als bij complexe vraagstukken
om sociale en praktische vaardigheden te ontwikkelen gericht op versterken zelfredzaamheid;
 • ouders en/of jeugdigen en hun (informele) netwerk actief te betrekken, activeren, op te bouwen en/of te versterken;
 • te handelen bij een vermoeden van onveiligheid en geweld rondom de jeugdige, relevant overleg te voeren en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen;
 • beslist op aanvragen om individuele, niet vrij toegankelijke jeugdhulpvoorziening te verstrekken en schrijft bijbehorende beschikking. Bewaakt dat specialistische zorg zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig, wordt ingezet;
 • ondersteunt de leefomgeving, bijvoorbeeld leden van een gezin, zodanig dat zij een constructieve en zinvolle bijdrage in het hulpverleningsproces kunnen leveren; of geeft een steuntje in de rug;
 • evalueert en toetst met ouders/de jeugdige het plan van aanpak en stelt dit zo nodig bij;
 • verricht zorgvuldige verslaglegging, registratie en dossiervorming ten behoeve van het begeleidingsproces;
 • schakelt voor consultatie naar behoefte collega’s of specialisten in zoals het multidisciplinair Jeugd Adviesteam (JAT);
 • deelt vragen, twijfels en zorgen m.b.t. gezinnen binnen het team en met relevante derden.

Profiel kandidaat

Vaardigheden

 • analytisch vermogen;
 • in staat om planmatig, methodisch en gestructureerd samen te werken;
 • beschikken over (signalerings-) vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten voor een professioneel oordeel;
 • outreachend, systeemgericht en vraaggericht kunnen werken;
 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • het vermogen om een jeugdige en gezin te motiveren om hulp te aanvaarden.
Functie-eisen
 • Een relevante afgeronde HBO opleiding;
 • Geregistreerd in kwaliteitsregister SKJ;
 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met opgroeien, ontwikkeling en het functioneren van jeugdigen;
 • Kennis van (complexe) gezinssystemen en effecten op individuele gezinsleden, signalen en risicofactoren;
 • Kennis van gespreksmodellen en motiverende gesprektechnieken;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Jeugdwet, privacywetgeving);
 • Kennis van en inzicht in het werkveld, het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken.
 
Organisatorische positie
De CJG-coach werkt in een netwerkorganisatie en functioneert in zelforganiserende, generalistische teams binnen het CJG.
 

Geboden wordt

Wij bieden

 • Een gezellig, enthousiast, flexibel en collegiaal team
 • Een boeiende, dynamische en afwisselende werkomgeving
 • Casuïstiek-, intervisie en collegiale consultatie / ondersteuning
Herken jij je in bovenstaand profiel en ben je op korte termijn beschikbaar? Dan zoeken we jou!
 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu

Misschien passen deze vacatures ook bij jou