Taken en verantwoordelijkheden

Een sociale huisvester zijn. Dat is een vak apart. Wij geloven erin dat onze woningen mensen de ruimte te geven voor persoonlijke groei. Voor perspectief. Om te leven op de manier waarop zij dat willen, maar ook op een manier die de buurman of -vrouw diezelfde ruimte geeft. ZOwonen huisvest vanuit deze filosofie zo’n 30.000 mensen in zo’n 14.500 woningen. Onze woningen zijn divers, net zoals onze bewoners, collega’s en samenwerkingspartners. De manier van werken binnen woningcorporaties is aan verandering onderhevig. We willen ervoor zorgen dat onze collega’s, als individu en zeker als team, klaar worden, zijn en blijven voor de toekomst. 


Met onze nieuwe identiteit tonen we lef en geven we kleur aan de samenleving. We streven naar een hoge kwaliteit van dienstverlening en dat vraagt om effectief en efficiënt werken, om processen die collega’s adequaat ondersteunen om dit niveau te kunnen leveren. En we hebben per 1 januari 2020 de OOB-status (Organisatie van Openbaar Belang) die eveneens hoge eisen stelt aan onze interne beheersing. We moeten onze basis heel goed op orde hebben om onze identiteit en onze doelen waar te kunnen maken. Willen we waarmaken wat we zeggen en aan alle regelgeving voldoen dan dienen alle organisatieonderdelen In Control te zijn. Wij zoeken daarom een enthousiasmerende en betrokken

Business Controller (32-36 uur per week)

Als Business Controller ondersteun je de eerste lijn om aantoonbaar In Control te zijn en blijven. Hierin heb je een initiërende, analyserende en aanjagende rol. Onze interne beheersing sluit optimaal aan bij de doelen die we willen realiseren, waarbij we willen doorgroeien naar een volgend maturity-niveau. Daarbij sturen we op basis van lerend vermogen en continu verbeteren. Je bent sterk in het proactief spiegelen, adviseren en ondersteunen van de stuurlijn. De lijn ervaart jouw toegevoegde waarde. Hierbij ligt de focus op het behalen van de gestelde doelen, het proces- en risicomanagement, de financiële kaders en de verdergaande ontwikkelingsgroei. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en juiste toepassing van de sturing ligt in de lijn.

Je bent medeverantwoordelijk voor de inrichting van een passende beheersomgeving voor onze organisatie, het bieden van inzicht in resultaten door het analyseren van managementinformatie en de uitvoering van enkele 2e lijncontroles. Je spiegelt t.a.v. risico’s en controls (incl. compliance) en stimuleert de verbetercyclus, ook met eigen verbetervoorstellen. Waar nodig stel je gezamenlijk een business case op. Samen creëren staat voorop, wél met een wederzijds positief kritische blik.

Met andere woorden, als Business Controller heb je een spilfunctie in de doorontwikkeling van onze interne organisatie en daarmee in het behalen van onze doelen.
Je maakt onderdeel uit van het team Business Control, gepositioneerd binnen de stuurlijn Bedrijfsvoering (2e lijn). Het team bestaat uit 3 collega’s, ieder gekoppeld aan één van de stuurlijnen. Het team Business Control wordt aangestuurd door de teammanager Business Control.
 

Geboden wordt

Een veelzijdige, uitdagende baan bij een kleurrijke woningcorporatie met oog voor verandering en de drive om continue te verbeteren. We kiezen bewust voor een eigenzinnige koers en zoeken die uitgesprokenheid ook in onze mensen. De functie is ingeschaald in schaal K (min. € 4.141,- max. € 5.597,-). Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring conform de cao Woondiensten. Het betreft in beginsel een dienstbetrekking voor de duur van een jaar.
 

Profiel kandidaat

Kennis en kunde vinden wij belangrijk, maar we letten vooral op wie jij bent. Een professional, die van aanpakken weet, kritisch en tevens verbindend is, resultaten wil behalen. Hierbij acteer je op zowel strategisch/tactisch niveau maar raak je in analyses ook het operationele niveau (b.v. in een 2e lijncontrole). Je hebt en geeft inzicht, bent sterk in probleemanalyse en oordeelsvorming. Je hebt een eigen onafhankelijke mening en bent in staat om te motiveren en verbinden. Op relevante momenten (b.v. bij behandeling managementrapportage) zit je aan tafel bij MT/DT. In je rol is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, dat je je punt kunt maken en dat je draagvlak creëert. Daarnaast ben je sensitief voor wat er speelt in de organisatie en heb je een actief luisterende houding. Samen creëren is je uitgangspunt.; dat doe je samen met collega’s uit de eerste lijn, de vakdisciplines uit de tweede lijn en de onafhankelijke Risk- en Compliance Officer in de derde lijn. Plezier in en op het werk vind je belangrijk en dat draag je ook uit.
 
Hoe ziet een werkdag eruit?
Je begint de dag met het bekijken van je mailbox en agenda om zo doelen en prioriteiten te bepalen. Na afhandeling van belangrijke mails sluit je aan bij het wekelijks teamoverleg waar we het mede hebben over jouw ingebrachte agendapunten: wat speelt er en waar kunnen we elkaar helpen. Vervolgens heb je een overleg met de teammanager van de stuurlijn waaraan je gekoppeld bent. Er speelt een vraagstuk waarbij een business case aan de orde is. Jij levert hierin een bijdrage onder andere op het gebied van proces-, risico- en financiële aspecten waarbij scenario’s en plussen/minnen in kaart zijn gebracht en advies wordt uitgebracht. Op basis van de verkregen informatie ga je aansluitend aan de slag met de uitwerking van die onderdelen. Na de lunchwandeling toets je een autorisatieprofiel voor een nieuwe functie op het waarborgen van functiescheidingen. Er komen vragen tussendoor vanuit de accountant, die je eerst intern uitzet om tijdig het antwoord te kunnen formuleren. Een collega geeft je in het voorbijgaan een signaal over een AVG-risico dat we lopen. Je complimenteert de collega dat hij dit risico zo bewust meldt. Je adviseert deze collega het risico in te brengen in het werkoverleg en geeft gelijk een tip mee voor een beheersmaatregel. In het bila met de leidinggevende verderop in de week stem je af hoe we vaststellen dat dit risico nu effectief is beheerst. Een ander belangrijk onderwerp op deze werkdag is het ‘3-lines’-programma. Daarbij ondersteun je de eerste lijn met het inrichten van de interne beheersing waarbij de lijn zelf in regie is. Er is een fit-gap gemaakt met een plan van aanpak waarmee wordt gestart. Je draagt bij aan de kick-off presentatie die in het team wordt gegeven waarbij nut, noodzaak en aanpak helder wordt neergezet. Je beantwoord vragen, geeft ter plaatse al wat tips en maakt vervolgafspraken. Vervolgens besteed je tijd aan het uitvoeren van een controle conform vastgestelde controleplanning voor de 2e lijn. Deze draagt bij aan het geven van inzicht of het betreffende proces In Control is. Op het einde van de dag monitor je nog of er nieuwe ontwikkelingen worden gemeld o.a. op de Aedes- en AW-site en ga je de impact hiervan na voor onze organisatie. Een punt dat je meeneemt in het volgend structureel geplande bila met de betreffende teammanager. Je sluit de dag met een voldaan gevoel af, je werkzaamheden dragen bij aan (de weg naar) het ‘in control’ zijn en blijven en daar ben je trots op.
 
Profiel
Het doel van de functie is om de organisatieprestaties positief te beïnvloeden en te bewaken. Dit vanuit zowel een huurder-, financieel-, proces- als risicoperspectief. Voor deze uitdagende en dynamische functie zoeken wij een kandidaat die in zijn rugzak het volgende meeneemt:

 • Afgeronde HBO of WO opleiding die aansluit bij de Controlfunctie (b.v. bedrijfseconomie, accountancy, HOFAM, RC);
 • Meerdere jaren aantoonbare werkervaring in de Business Control-discipline;
 • Je herkent je in onze kernwaarden;
 • Je bent een positief kritische sparringpartner van de directeur en teammanager, staat stevig in je schoenen, hebt impact, bent verbindend en communiceert makkelijk;
 • Bent in staat om alle onderdelen van de managementcontrolcyclus mee vorm te geven volgens de PDCA en kunt onze organisatiedoelstellingen op het gebied van Bedrijfsvoering & Control vertalen als geen ander;
 • Gedreven, betrokken en initiatiefrijk, gericht op verbeteren. Er samen met de stuurlijn helemaal voor willen gaan. Je neemt je verantwoordelijkheid;
 • Je hebt visie op jouw vakdiscipline en gedegen ervaring met de inrichting van de beheersomgeving: managementcontrolframework, procesmanagement, risicomanagement (incl. compliance), uitvoeren van controles, 3-lines. Naast de hard controls ook aandacht voor de soft controls. Je bent in staat de interne beheersing goed binnen de organisatie te positioneren;
 • Je beschikt over een goed probleemoplossend en analytisch vermogen en professionele oordeelsvorming;
 • Je zorgt ervoor dat de hoofdlijn gevolgd wordt en laat de financiële details over aan de deskundigheid van de medewerker financieel beleid die een nauwe functionele relatie met jou heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Informatie

Neem voor vragen over de vacature contact op met Chantal Reulen, Teammanager Business Control (06-46133855) of Céline van den Hout, Teammanager HR (06-82343969). Beiden zijn ook te bereiken via ons algemene nummer 046-4209600.
 
Reageren?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en heb je het idee dat deze rol goed bij je past? Maak je interesse, voorzien van een motivatie met aandacht voor onze organisatie, dan uiterlijk 24 oktober kenbaar.

De kennismakingsgesprekken zullen ingepland worden op donderdag 4 november van 9.00 tot 13.00 uur of dinsdag 9 november van 13.00 tot 17.00 uur. Hierover krijg je uiterlijk 28 oktober een bericht. De tweede gespreksronde vindt plaats op maandag 22 november van 14.00 tot 17.00 uur.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Ontvang je geen ontvangstbevestiging van je sollicitatie? Controleer dan alsjeblieft eerst je map ‘ongewenste e-mail’ voordat je contact met ons opneemt.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Synoniemen vacaturetitel

business controller, finance, financieel, accountancy, controlfunctie, bedrijfseconomie, hbo, wo

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: ZOwonen


ZOwonen werkt mee aan een wereld waarin mensen samen wonen, werken en leven in een omgeving waarin ze zich gelukkig en veilig voelen. Doordat mensen tot rust komen in hun thuis ontstaat er meer ruimte om zich te focussen op hun eigen ontwikkeling.
ZOwonen levert passende huisvesting en kwalitatief goede dienstverlening, zodat onze bewoners goed kunnen leven in hun huis en in hun wijk. We ondersteunen onze bewoners in het verbeteren van perspe...

Ik wil meer weten over ZOwonen
x

Indruk maken tijdens je sollicitatiegesprek om sneller die baan te krijgen?

Maak een account aan met zoekprofiel en krijg sollicitatietips over:
 1. Hoe maak ik indruk tijdens het sollicitatiegesprek?
 2. Hoe val ik op met mijn CV tussen alle andere kandidaten?
 3. Hoe schrijf ik een sterke motivatiebrief?
 4. Hoe laat ik Linkedin voor mij werken?