Allround leerkracht op vernieuwende school - De School

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Zandvoort

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
De School in Zandvoort verzorgt gewoon basisonderwijs en méér op een ongewone manier, namelijk ‘op maat’. En dat voeren we ver door, dus ook in de hoeveelheid onderwijstijd.

‘Op maat’ doen wij door de combinatie van deze drie pijlers:
– jaarrond open
– mee-ontwerpen en mee-beslissen
– thematisch onderwijs

Wij zijn in 2008 gestart als eerste school met flexibele en ruime schooltijden. Kunnen variëren in tijd is logisch om onderwijs op maat te kunnen maken. In die ruime tijden organiseren we zeer gevarieerd onderwijs rond aantrekkelijke thema’s. Op wat en hoe we het onderwijs organiseren kunnen leerlingen, hun ouders en leerkrachten invloed hebben.
 
 
Wij zoeken per direct meerdere nieuwe collega's voor de functie van
 
Leerkracht, allround, 60-80%  met mogelijkheid tot tijdelijke uitbreiding (TUB)
 
Functieomschrijving 
Kern van uw werk is het maken van individuele leerplannen (per leerling 5x per jaar), groepsleerplannen, het leiding geven aan het leerproces van leerlingen binnen deze plannen - individueel en groepsgewijs, het verzorgen van inhoudelijk sterke en aantrekkelijke lessen en het stimuleren en volgen van leerlingen in hun ontwikkeling. 
'Allround' verwijst naar de breedte van de functie: u bent leerkracht, pedagogisch medewerker, onderwijsontwikkelaar, remedial teacher, intern begeleider en huiswerkbegeleider 'in-één' en bent in principe inzetbaar voor alle leeftijden van 4-14 jaar.
 
U levert als leerkracht daarnaast een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zowel het onderwijs als de organisatie.  Verder bent u betrokken bij allerlei activiteiten die horen bij het uitbouwen van onze school, denk bijvoorbeeld aan informatiebijeenkomsten voor toekomstige ouders, ontvangst van andere scholen en de inrichting van de ruimten.
 
Wij bieden:

 • een unieke kans om met enthousiaste collega's dit nieuwe concept toe te passen in de praktijk en verder vorm te geven
 • een school die aansluit bij de behoeften van de huidige samenleving (zoals maatwerk en flexibiliteit)
 • een organisatie die concrete oplossingen ontwikkelt voor actuele vraagstukken op het gebied van onderwijs, zorg en opvang, dit probeert te doen binnen wettelijke kaders en zonodig deze kaders ter discussie stelt
 • ruimte om uw talenten en potentieel te ontwikkelen en in te zetten
 • flexibele werk- en vakantietijden
 • toegang tot een verrassend en groot netwerk
 • publiciteit & aandacht 
 
Wij verwachten:
 • pioniersgeest, energie en flexibele inzetbaarheid
 • een positieve benadering van leerlingen gericht op mogelijkheden en (verborgen) potentieel
 • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (geweldloze communicatie) -  een positieve benadering van ouders
 • zelfstandigheid en samenwerkingsvaardigheden
 • een actieve en zelfstandige inzet om onze organisatievorm (= Sociocratische Kringorganisatie Methode) te leren
 • kennis van leerlijnen en de wijzen waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • een open en professionele houding om de veelheid aan bezoekers te ontvangen 
 • diploma PABO
 • benoembaarheid (conform Wet BIO)
 • ervaring in het basisonderwijs, met verschillende leeftijden, onderwijsmethodes en/of schoolsystemen  
Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op onze website: www.deschool.nl. Hier vindt u o.a. beleidsdocumenten en verschenen publicaties.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Rosanne Maters of Andrea Koopmans, telefoon 023-5730625. Uw sollicitatie met cv kunt u via e-mail richten aan directie@deschool.nl.
 
Schoolportret
De School verzorgt voor kinderen een brede opleiding in alle kerndoelen en burgerschap, op maat (passend,inclusief onderwijs). Dit realiseren wij door:
 
 • flexibele  school- en vakantietijden en  ruime openingstijden:  50 weken per jaar, 5 dagen per week van 8.00 tot 18.00 geopend. Doel hiervan is het mogelijk maken van differentiatie in onderwijstijd –de totale hoeveelheid tijd (meer tijd is mogelijk!) en de spreiding over de dag, week en jaar- als instrument voor passend onderwijs;          
 • medezeggenschap en participatie van leerlingen, ouders en medewerkers in de besluitvorming op alle niveaus die van het individuele kind, de groep, de school en het bestuur. Doel hiervan is het benutten van alle beschikbare kennis voor ontwerp van leerplannen en het beleid, en het realiseren van volledige ouder,- en medewerker,- en leerling participatie;
 • thematisch onderwijs met verrijkt aanbod (5 thema’s van 10 weken per jaar.) Hierdoor is her leerrendement hoog: aansprekende thema’s, integratie van vakken/alle kerndoelen, grote diversiteit aan activiteiten (voor hoofd, handen en hart), dagelijks docenten van buiten, elke 10 weken educatieve excursies, diepgang en breedte binnen de thema’s
                    
De inspectierapporten van GGD en Onderwijsinspectie zijn positief.
De School was aanleiding voor het landelijk experiment flexibele schooltijden. 
Voor wat betreft de effecten voor de werktijden van werknemers is er een akkoord met de vakbonden.
Sinds 1 augustus 2013 maakt De School deel uit van Lucas Onderwijs in Den Haag.
 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail