Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Het RvEC is de brede scholengemeenschap voor christelijk voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Op onze locatie Voltastraat vind je het praktijkonderwijs en het vmbo. Leerlingen van vmbo TL, havo, atheneum en gymnasium gaan naar locatie Bentinckspark. Onze belangrijkste missie: een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Dit betekent dat we passend onderwijs bieden voor ieder kind. We streven ernaar dat elke leerling zo goed mogelijk terechtkomt en moeiteloos doorstroomt naar vervolgonderwijs of een baan. Om dat te bereiken, werken we nauw samen met onze partners in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.
 
Een goede school zijn voor leerlingen kan alleen als je ook een goede school bent voor medewerkers. Een optimaal pedagogisch en didactisch klimaat komt voort uit inspirerende, betrokken en professionele medewerkers. We zijn een school die luistert naar medewerkers en hen betrekt in ontwikkelingen. Medewerkers krijgen de kans om zich breder te ontwikkelen en om vernieuwend bezig te zijn. Dat doen we door taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en te vertrouwen op de ondernemende kracht van onze professionals. We bieden hiervoor een inspirerende werkomgeving waarin ruimte is voor leren en groei. Naast een uitdagende baan kun je rekenen op een salaris conform de cao Voortgezet Onderwijs en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden. Dus wil jij je verder ontwikkelen binnen een vooruitstrevende en ondernemende organisatie, dan ben je bij het RvEC op de juiste plaats. 
OMSCHRIJVING
Als afdelingsleider ben je verantwoordelijk voor de  leerlingenzorg van het VMBO leergang 3 binnen het Roelof van Echten College. In onze school kennen we een matrixstructuur waarbij afdelingsleiders verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg en de clusterleiders verantwoordelijk zijn voor de personeelszorg en de inhoud van het onderwijsprogramma. 

TAKEN

De afdelingsleider initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdelingen vastgestelde onderwijskundige beleidskaders door:

 • ervoor te zorgen dat de  voortgang van het onderwijs in de afdeling wordt gecoördineerd, waarbij de visie en de organisatievorm van de school richtinggevend is;
 • ervoor te zorgen dat er een afdelingsjaarplan tot stand komt en dat dit wordt geëvalueerd;
 • de leeropbrengsten te evalueren en door aan de clusters voorstellen te doen voor verbeteringen;
 • samen met de clusterleiders toe te zien op de naleving van de (afdelings)afspraken, procedures en principes;
 • waar nodig collega’s aan te spreken en problemen te signaleren, deze onder de aandacht te brengen bij de betrokken clusterleider en, waar nodig, bij de onderwijsdirecteur, en met betrokkenen te zoeken naar oplossingen;
 • ervoor te zorgen dat de formats voor het PTA, het PTO, de studiewijzers en de studieplanners beschikbaar zijn en de PTA’s en de PTO’s te verzamelen;
 • het toepassen van de PDCA cyclus op alle hierboven genoemde taken;
 • het eerste aanspreekpunt te zijn voor mentoren, hen te begeleiden en te coachen waar het de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot leerlingen betreft, voor inzicht in de leeropbrengsten en voor de organisatie van het onderwijsprogramma;
 • te overleggen met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding betreffen, in het geval van structurele zaken die docenten betreffen samen met de clusterleider;
 • zorg te dragen voor planning, facilitering en eventueel ondersteuning van het onderwijsproces (administratief);
 • het zorgdragen voor een goed en veilig leer- en werkklimaat;
 • het stimuleren en faciliteren van samenwerking  en collegialiteit;
 • het actief deelnemen aan het afdelings- en clusterleidersoverleg (ACL);
 • Lesgevende taak

Verantwoordelijkheden
 
De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlijnen en de leerlingenzorg door:
 • samen met de clusterleiders de identiteit/cultuur en het gewenste pedagogisch-didactische klimaat van de school te bewaken en te bevorderen
 • de leerlingenzorg te coördineren en te organiseren in samenwerking met (medewerkers van) het Expertisecentrum en de kwaliteit daarvan te bewaken;
 • toe te zien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het (vernieuwd) mentoraat, de invulling van het mentoraatprogramma, de remediële hulp en het decanaat;
 • de kwaliteit van de mentoren op  pedagogisch-didactisch gebied te bewaken en te bevorderen;
 • het initiëren, stimuleren, begeleiden en ondersteunen van onderwijsinnovatie zowel binnen de afdeling als schoolbreed. 
Bevoegdheden
 • neemt beslissingen over de vertaling van de onderwijsprogrammering naar afdelingsjaarplannen waarin de aanpak, werkwijze en de werkverdeling binnen de afdeling beschreven staan en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling met betrekking tot de leerlingenzorg;
 • beslist over doorstroom en tussentijdse toelating van de leerlingen;
 • bespreekt de in-, door- en uitstroom van de leerlingen met de clusterleiders onder meer in relatie tot de formatiebehoefte
 • overlegt met de clusterleiders over de toedeling van het mentoraat;
 • beoordeelt de mentoren in de uitoefening van hun mentoraat. 

Geboden wordt

Wij bieden een professionele en prettige werksfeer in een team met enthousiaste collega's. De functie is ingeschaald in schaal LD conform cao-vo. In eerste instantie zal een contract voor 12 maanden worden aangegaan. Bij goed functioneren wordt deze omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 

Profiel kandidaat

Kennis en vaardigheden

 • Je hebt beschikt over een afgeronde opleiding waarbij je een tweede graads lesbevoegdheid hebt voor het voortgezet onderwijs
 • heeft inzicht in en visie op de matrixorganisatie binnen het Roelof van Echten College, of maakt zich dat gauw eigen, en beschikt over inzicht in en visie op het voortgezet onderwijs;
 • heeft kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;
 • heeft brede kennis van pedagogische en didactische methoden en technieken en kan deze overbrengen en toepassen;
 • is in staat om de onderwijsprogrammering te vertalen naar de aanpak en werkwijze voor de afdeling en om de voortgang van de werkzaamheden binnen de afdeling te bewaken;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • is vaardig in het opstellen van afdelingsjaarplannen en initiatieven en is in staat om onderwijsinnovaties te  initiëren en te begeleiden;
 • is in staat te signaleren wanneer en waar begeleiding, coaching en scholing op individueel en op afdelingsniveau nodig zijn.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'afdelingsleider'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail