Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel

De Purmerendse ScholenGroep (PSG) is een samenwerkingsverband van zes scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Waterland en omliggende gemeenten. De organisatie kent een campus havo/vwo (het Jan van Egmond Lyceum en het Da Vinci College), een campus vmbo/pro (SG Antoni Gaudí, SG Nelson Mandela, SG W.J. Bladergroen, het SG Gerrit Rietveld) en ondersteunende diensten.

Binnen onze scholengroep liggen er kansen voor zowel eerste- als tweedegraads docenten. De grote verscheidenheid aan scholen binnen onze groep staat garant voor een zeer afwisselende baan.


Het Jan van Egmond Lyceum is gevestigd in een mooi gebouw aan de Hoornselaan en maakt deel uit van de havo/vwo-campus van de Purmerendse ScholenGroep. De school heeft ruim 1360 leerlingen en 130 medewerkers. 

Het Jan van Egmond Lyceum wil vooral een school zijn waar de leerlingen kunnen laten zien wie zij zijn en wat zij kunnen. Alle medewerkers staan voor een veilige en uitdagende leeromgeving waarin leerlingen zich in een goed leerklimaat ontwikkelen en zich met enthousiasme kunnen toeleggen op het behalen van een havo-, een atheneum- of een gymnasiumdiploma.

Het Jan van Egmond Lyceum is toegankelijk voor alle havo-/vwo-leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wederzijds respect is daarmee op het Jan van Egmond een vanzelfsprekend uitgangspunt.

De afdelingen gymnasium, atheneum en havo hebben eigen teams en eigentijdse onderwijsprogramma’s. We hebben een actieve ouder- en leerlingenraad en in elk team van het Jan van Egmond Lyceum bespreekt de leiding met vertegenwoordigende leerlingen en ouders in een klankbordgroep de grote en kleine zaken die in een schooljaar naar voren komen. De leerlingen hebben ook de mogelijkheid om op het digitale leerlingenforum met elkaar, hun leraren en de schoolleiding in discussie te gaan over uiteenlopende onderwerpen die met het schoolleven te maken hebben.

We zijn een school waarin iedere leerling belangrijk is. Leerlingen worden op het Jan van Egmond Lyceum gezien als individuen met eigen kenmerken en kwaliteiten. Met verschillen tussen de leerlingen wordt, waar dat mogelijk is, rekening gehouden, zowel in de determinatie als in de begeleiding. Het Jan van Egmond Lyceum wil een plek zijn waar iedere leerling kan ervaren dat hij of zij iets kan bereiken en waar talenten tot ontwikkeling komen.

Voor de leerlingen streven wij naar onderwijs op het hoogst mogelijke niveau. Door leerprestaties te benadrukken, in plaats van lacunes of tekorten,  bewerkstelligen wij een stimulerend leerklimaat. Een rijke leeromgeving en een goed cultureel programma horen daarbij. Het Jan van Egmond Lyceum wil leerlingen uitdagen en stimuleren om een ondernemende houding te ontwikkelen en de grenzen van het kennen en kunnen te onderzoeken. We gaan daarbij vooral uit van kansen. In de lijn van de activiteiten van de naamgever van de school leren de leerlingen de betekenis van innovatief en verantwoord ondernemerschap.

Op het Jan van Egmond Lyceum vormt onderzoekend leren de rode draad van het lesprogramma van het atheneum en het gymnasium. De leerlingen van het vwo worden gestimuleerd om zich voor te bereiden op een wetenschappelijke studie. We halen ‘de wetenschap’ bij ons op school in de vorm van hoor- en werkcolleges door vakdocenten en gastcolleges en lezingen en workshops door universitaire medewerkers. Het Jan van Egmond Lyceum is een netwerkschool en is aangesloten bij de WON (Wetenschaps Oriëntatie Nederland) en het Landelijk Platform Bèta-partners. Voor het Honneursprogramma werken wij nauw samen met een aantal hogescholen en universiteiten. Voor de havo richten we ons op een optimale aansluiting bij het HBO, waarbij ook, net zoals in het vwo, (het verwerven van) onderzoeks- en presentatievaardigheden cruciaal zijn. Samen met het Da Vinci College zijn wij ons aan het oriënteren op het starten van een Technasium. Het Technasium is een nieuwe opleiding waarin wetenschap centraal staat. Het onderwijs wordt ontwikkeld door de Stichting Technasium, samen met een groot netwerk van 94 Technasiumscholen. In de Technasiumformule staat het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) centraal. Bij dit nieuwe vak werken leerlingen vanaf de brugklas havo en vwo samen aan projectopdrachten, waarbij denken en doen nauw met elkaar verbonden zijn.

Het onderwijsaanbod is gericht op de behoeften en talenten van de individuele leerling. Ons streven is iedere leerling te laten excelleren. We bieden uitdagingen aan wie dit wil en aankan en we ondersteunen waar dat nodig is. Van de leerlingen wordt een onderzoekende houding gevraagd. Ze leren te reflecteren op dat wat geleerd is. Persoonlijke ontplooiing en  zelfverantwoordelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten in het leerproces van de leerling. Het leren zien wij dan ook als een sociale en intellectuele activiteit.

Om meer aan te sluiten op de specifieke kenmerken van de havo, atheneum en gymnasium leerling, wil het Jan van Egmond het komend schooljaar een aanvang maken met het ontwikkelen van op deze doelgroepen gericht specifiek onderwijsaanbod in inhoud en vorm.

Beeldende Kunsten, Sport en Beweging en Wetenschap zijn de talentgebieden van het Jan van Egmond Lyceum. Dit zijn ‘plusprogramma’s’, speciaal voor de enthousiaste en geïnteresseerde leerling die meer wil, zowel ín school als bij diverse organisaties buiten school. Via verdieping en verbreding ontwikkelen de leerlingen hun kwaliteiten en talenten. Wij zijn een school met hart voor de leerlingen en met ambitie. Daar zetten wij ons voor in en daar spreken we elkaar op aan.
De missie en de visie van het Jan van Egmond Lyceum zijn verwoord in het “JEL  Paspoort”
Missie
Binnen het Jan van Egmond Lyceum werken we met elkaar aan intellectuele,  culturele en maatschappelijke vorming. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkeling van de leerling tot betrokken, zelfstandige en verantwoordelijke burgers.
Het Jan van Egmond Lyceum is een school waarin vier kernwaarden de basis vormen voor het handelen, werken en leren van leerlingen, ouders en medewerkers.

De vier kernwaarden zijn:
 1. Veiligheid
 2. Plezier
 3. Samenwerken en ontwikkelen
 4. Groei  en resultaat
Deze kernwaarden vind je terug in alles wat wij doen.

Visie
OP HET JAN VAN EGMOND LYCEUM
 • Worden de leerlingen gezien en gekend
 • Zijn leerlingen en docenten samen verantwoordelijk voor resultaten en groei
 • Biedt het pedagogisch klimaat vertrouwen en veiligheid
 • Handelen wij open, respectvol en oplossingsgericht
 • Is er evenwicht in ons leren tussen kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
 • Is ons onderwijs professioneel, flexibel en toekomstgericht
 • Leren wij van en met elkaar en reflecteren wij op ons eigen functioneren
 • Gaan wij uit van onze talenten en streven wij naar excellentie
 • Delen we ervaringen, inspireren wij elkaar en vieren we successen
 • Werken en leren wij met plezier, passie en trots
Naar wie zijn we op zoek?
Voor het Jan van Egmond Lyceum zijn wij op zoek naar een enthousiaste afdelingsleider. De  afdelingsleider stuurt samen met de schoolleider en de coördinatoren een professioneel en enthousiast team aan. Voor het atheneum willen wij het onderwijs ontwikkelen en vorm geven zodat dit aansluit op de kenmerken van de atheneum leerling. De afdelingsleider atheneum speelt een krachtige rol in dit proces.

Het Jan van Egmond Lyceum zoekt een gedreven collega die zich voor langere tijd aan de school wil verbinden, die goed kan samenwerken in een veranderende onderwijsorganisatie en die zich als stevige persoonlijkheid met kwaliteit en hoge ambities vanuit verbinding weet door te ontwikkelen.

Gewenste vaardigheden[1]
De afdelingsleider heeft kennis van en affiniteit met onderwijsinnovatie, het ontwikkelen van excellentie-profielen en projectondersteuning en is in staat om de huidige onderwijsorganisatie door middel van coachend leiderschap te begeleiden naar een vorm van onderwijs die past bij de huidige samenleving.

Hij of zij realiseert in dialoog met medewerkers optimale condities voor leren en onderwijzen vanuit kennis van de onderlinge samenhang van organisatiekenmerken. De afdelingsleider hanteert strategieën die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren en stimuleert onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie, teneinde een continu proces van school- en onderwijsontwikkeling te realiseren.  

De afdelingsleider lost problemen creatief op via diepgaande analyses van adequaat verzamelde informatie en vanuit alternatieve denkmodellen.

Hij of zij is in staat om verbanden te leggen met persoonlijke waarden en alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen.

Samenvatting
Wij zoeken een afdelingsleider die:
-          aantoonbare leidinggevende ervaring heeft in het havo en vwo-onderwijs;
-          een heldere visie heeft op het onderwijs die past bij de missie en visie van de PSG en in het bijzonder bij die van het Jan van Egmond Lyceum;
-          in staat is om integraal verantwoordelijkheid te dragen voor de afdeling atheneum, waarbij ervaring of affiniteit met het technasium een pré is; 
-          verbindend is en teams en collega’s ruimte geeft om zich te kunnen ontplooien;
-          in staat is om veranderingsprocessen te begeleiden;
-          in het bezit is van een Master of Education of vergelijkbare opleiding;
-          voldoet aan de onderstaande kenmerken van effectief en onderwijskundig leiderschap:
-          het ontwikkelen van een heldere missie en visie met bijbehorende ambitieuze doelen;
-          het planmatig en systematisch organiseren en managen;
-          het leiding geven aan teamprocessen;
-          het effectief sturen op kwaliteitsgegevens (monitoring);
-          het leiding geven aan professionalisering.

Benoeming
-          Benoeming als afdelingsleider voor 0,8 - 1,0 fte voor onbepaalde tijd (na een tijdelijke aanstelling van één jaar waarin een beoordelingsprocedure is opgenomen)
-          Functie directie schaal 13
-          De afdelingsleider legt verantwoording af aan de schoolleider over vooraf vastgelegde resultaatgebieden
-          De afdelingsleider is integraal verantwoordelijk voor een afdeling en/of schoolbrede portefeuille.
Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer mr O. Mulder, (mul@psg.nl of 0299-421274).

[1] Competenties volgens beroepsprofiel schoolleider VO-raad.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen