Afdelingsleider 5 en 6 vwo - St. Bonifatiuscollege

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Utrecht

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel

De afdelingsleider draagt zorg voor het coördineren van de onderwijs- en begeleidingsprocessen in zijn/haar afdeling. De afdelingsleider geeft leiding aan een team van mentoren en docenten. De afdelingsleider is verantwoordelijk voor een pedagogisch klimaat in de afdeling dat bevorderlijk is voor het leren en de brede ontwikkeling van leerlingen en dat bijdraagt aan een veilige en plezierige sfeer op school. De afdelingsleider draagt zorg voor de onderwijsresultaten van de afdeling en de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs in de afdeling, m.n. vanuit een pedagogische en didactische invalshoek. De afdelingsleider werkt binnen de gestelde kaders van het meerjarig schoolplan.
Profiel van de afdelingsleider 5 en 6 vwo:

 1. Je bent in staat om op inspirerende en motiverende wijze leiding te geven
 2. Je bent in staat om op basis van de onderwijskundige visie van de school, in samenspraak met je team, concrete beleidsdoelstellingen te formuleren
 3. Je bent in staat om planmatig te werken aan concrete resultaten
 4. Je bent in staat om effectief samen te werken in je team en in de schoolleiding
 5. Je hebt affiniteit met de doelgroep leerlingen in de bovenbouw van het vwo
 6. Je hebt een academisch werk- en denkniveau
 7. Je hebt een eerstegraads lesbevoegdheid en bent een uitstekende docent

Profiel kandidaat

Competenties van de afdelingsleider:

 1. Coördinatie van de uitvoering van het onderwijs door mentoren en docenten.
 • de afdelingsleider zorgt er voor dat de mentoren en docenten in de afdeling tijdig weten wanneer zij wat moeten doen;
 • de afdelingsleider draagt zorg voor een zodanige organisatie van het onderwijs dat het leren erdoor bevorderd wordt;
 • de afdelingsleider bevordert en bewaakt het door de school gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen de afdeling;
 • de afdelingsleider draagt zorg voor een zodanige organisatie en uitvoering van de leerlingbegeleiding dat deze wordt bevorderd;
 • de afdelingsleider is vaardig in communicatie met ouders, docenten en leerlingen over de uitvoering van het onderwijs en de begeleiding.
 • De afdelingsleider 5 en 6 vwo is specifiek verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de grote reizen binnen de gestelde kaders.
 • De afdelingsleider 5 en 6 vwo is specifiek verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de diploma-uitreiking. 
 1. Leiding geven.
 • de afdelingsleider stimuleert en coacht mentoren (en op termijn) docenten in zijn afdeling en maakt daarbij onderscheid naar de verschillende ontwikkelingsstadia van mentoren en docenten;
 • de afdelingsleider houdt zich aan de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken met  mentoren en docenten;
 • de afdelingsleider stimuleert de mentoren en docenten tot het volgen van training en scholing die past bij de ontwikkelingsdoelstellingen van de medewerker en van de school;
 • de afdelingsleider ziet toe op de naleving van de school- en afdelingsafspraken en spreekt medewerkers die in gebreke blijven op een manier aan die bijdraagt aan een “afspraak is afspraak” cultuur. 
 1. Ontwikkeling en vernieuwing onderwijs.
 • de afdelingsleider stelt (tussentijdse) evaluaties op over de uitvoering van het onderwijs en leerlingbegeleiding die inzicht verschaffen over wat goed gaat en waar knelpunten zitten;
 • de afdelingsleider maakt resultaten bespreekbaar en neemt initiatieven om tot verbetering te komen;
 • de afdelingsleider informeert de schoolleiding en directie over de evaluatie van beleid en desgewenst over beleidsaanpassingen;
 • de afdelingsleider draagt bij aan het uitwerken en ontwikkelen van het onderwijs in de afdeling door het begeleiden van werk- en projectgroepen;
 • de afdelingsleider bereidt in voorkomende situaties het schoolbeleid mede voor m.b.t. onderwijsbeleid, personeelsbeleid, planning en organisatie, etc.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail