Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt per 1 januari 2020 voor de
VSO-afdeling van CSO De Zonnehoek een adjunct-directeur voor 0,8 fte. De Zonnehoek is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
 
Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • samen met de directeur, in staat is de locatie aan te sturen, zorg te dragen voor samenhang en gemeenschappelijk beleid.
 • de eigenheid van de locatie nader vorm kan geven tot een afdeling waar kwalitatief hoogwaardig onderwijs geboden wordt;
 • een christelijke levensovertuiging heeft maar ruimte biedt aan leerlingen en ouders met een andere levensovertuiging;
 • positief in het leven staat, talenten (h)erkent bij het team, kan complimenteren en goed kan samenwerken in het managementteam;
 • in het bezit is van het diploma schoolleider of de bereidheid heeft deze studie te gaan volgen.
   
De school heeft twee locaties:
 • De Zonnehoek SO is gehuisvest in een nieuw gebouw op de Citroenvlinder 77 in Apeldoorn; er werken op deze vestiging 45 medewerkers. Zij bieden passend onderwijs aan 85 leerlingen.
 • De Zonnehoek VSO is gehuisvest in een recent vernieuwd gebouw op de Heemradenlaan 102 in Apeldoorn: er werken ruim 50 medewerkers verdeeld over twee aangrenzende locaties. Zij bieden passend onderwijs aan 133 leerlingen

Gedreven door speciaal onderwijs en affiniteit met de doelgroep
De focus ligt allereerst bij de dagelijkse aansturing van de VSO-locatie. Daarnaast heeft de adjunct-directeur oog voor de kwaliteit en kennis van het speciaal onderwijs. De adjunct-directeur is een vakkundige leidinggevende en heeft affiniteit met de populatie. Is erop gericht dat leerlingen met plezier naar school gaan. Visie op eigentijds speciaal onderwijs is een voorwaarde. In zijn/haar visie kunnen innovatie en verandering alleen verlopen vanuit draagvlak en betrokkenheid van het team.

Helder en verwachtingsvol
Het team van De Zonnehoek VSO is gedreven en heeft hoge verwachtingen van het onderwijs en wil het maximale uit de leerlingen halen. Daarom willen wij graag een adjunct-directeur die samen met de directeur en het ondersteuningsteam verder wil bouwen aan het op een hoog peil brengen van de onderwijskwaliteit en daarbij de inbreng van het team op prijs stelt. De adjunct-directeur schept heldere verwachtingen, is to the point en doet wat hij/zij zegt. Daarnaast vertrouwt de adjunct-directeur op de professionaliteit van de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel, staat hij/zij achter het team en weet hij/zij mogelijkheden te creëren waardoor zij zich willen ontwikkelen. Hij/zij werkt mee aan het verder vormgeven van onze professionele cultuur door gedrag te benoemen en hierbij op constructieve wijze mee te denken met leerkrachten, ouders en leerlingen.
 
Verbindend en begrenzend
De adjunct-directeur is toegankelijk en goed zichtbaar voor teamleden, ouders en leerlingen en betrokkenen. Hij/zij geeft leiding vanuit vertrouwen, luistert, heeft oog voor het individu en kan meedenken en zich inleven. Daarnaast durft hij/zij ook een standpunt in te nemen, knopen door te hakken en grenzen aan te geven. Het aanspreken van mensen terwijl zij zorg dragen voor de relatie is daarbij vanzelfsprekend.
Daardoor is hij/zij merkbaar daadkrachtig en waar nodig ook doortastend.

Profiel kandidaat

Uw opdracht:

 • Samen met de directeur leiding geven aan het team op de VSO-locatie;
 • Samen met de zorgcoördinatoren, onderwijsondersteuners en het team werken aan            
      kwalitatief hoogwaardig onderwijs;
 • Uitvoering geven aan het verbeterplan van de school;
 • Het planmatig werken aan de (onderwijskundige) ontwikkelingen die zich voordoen binnen en buiten de school;
 • Participeren in relevante netwerken rond de school;
 • Het bevorderen van een feedbackcultuur.
 
Uw taak:
 • U heeft als kerntaak de dagelijkse aansturing van het VSO.
 • U zorgt er mede voor dat De Zonnehoek op alle beleidsterreinen (personeel,    
        onderwijs, huisvesting, ICT  en financiën) toekomstbestendig is.
 • U maakt onderdeel uit van het MT, samen met de directeur en de adjunct-directeur     
 •  
 • U weet in samenwerking met de directeur en het ondersteuningsteam nieuwe
        ontwikkelingen in het onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijs- dan wel
        zorgbehoefte te vertalen naar een samenhangend beleid dat ook op de lange termijn
        richting biedt en creëert hierbij draagvlak binnen het team.
 • U bent mede in staat de belangen van de Stichting Christelijk Speciaal onderwijs en
        met name De Zonnehoek uit te dragen en vertegenwoordigt daarmee de school naar
        binnen en naar buiten.
 • U bent  in staat De Zonnehoek onder een breder publiek bekend te maken en haar
        eigenheid te profileren.
 • U vervangt de directeur bij diens afwezigheid.
 
Uw resultaatgebieden:
 • U bent mede verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de vastgestelde   
        onderwijskundige beleidskaders en de uitvoering van het verbeterplan.
 • U bereidt mede de ontwikkeling en implementatie van het onderwijskundig beleid van
        de school voor.
 • U adviseert de directeur over de ontwikkeling van het schoolbeleid.
 • U geeft mede leiding aan het schoolteam o.m. door uitvoering te geven aan de
        gesprekkencyclus.
 • U bent  primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en de
        leerlingbegeleiding op de VSO afdeling.
 
 
Uw functieprofiel:
 • U heeft een hbo-plus werk- en denkniveau.
 • U heeft ervaring in een leidinggevende functie in het (speciaal) onderwijs.
 • U heeft kennis van het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • U heeft kennis van bedrijfsvoering, personeelsbeleid en actuele ontwikkelingen in het
        onderwijs.
 • U heeft strategisch inzicht, bent daadkrachtig en doelgericht.
 • U bent communicatief sterk en verbindend.
 • U kunt samenwerken, leren en onderzoeken bevorderen.
 • U kunt problemen analyseren en oplossen.
 • U stelt zich op als teamplayer: het gezamenlijk met het team en de school neerzetten van goed onderwijs en het creëren van een veilige plek voor team, ouders en leerlingen

Geboden wordt

Het betreft een functie per 1 januari 2020 in schaal AD voor 0,8 fte conform de cao voor het primair onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel vacature via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen